Kurulu nedir Kurulu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kurulu" ile ilgili cümleler Kurulu düzen : Yerleşmiş, içinde bulunul...

 
 
 

İyi kurulu oyun nedir ne demek

İyi kurulu oyun nedir İyi kurulu oyun; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: XIX. yüzyıl başında, Fransa'da tekniği ...

Onur kurulu genel toplantısı nedir ne demek

Onur kurulu genel toplantısı nedir Onur kurulu genel toplantısı; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Okullarda öğrenciliğe yakışmayan da...

Avrupa birliği gıda güvenliği danışma kurulu nedir ne demek

Avrupa birliği gıda güvenliği danışma kurulu nedir Avrupa birliği gıda güvenliği danışma kurulu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Avrupa Birl...

Balotaj kurulu nedir ne demek

Balotaj kurulu nedir Balotaj kurulu; bir hukuk terimidir. Balo : Danslı ve özel giysili gece eğlencesi. Kurulu : Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş. Kurul ...

Bankalar yeminli murakıpları kurulu nedir ne demek

Bankalar yeminli murakıpları kurulu nedir Bankalar yeminli murakıpları kurulu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bankalar Yasası'yla diğer yasa...

Bayındırım kurulu nedir ne demek

Bayındırım kurulu nedir Bayındırım kurulu; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kentin düzentasarının ilk hazırlıklarını yapmak,...

Danışma kurulu nedir ne demek

Danışma kurulu nedir Danışma kurulu; Güreş alanında kullanılan bir kelimedir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Kimi sorunlarla ilgili konuların danışıl...

Denetim kurulu nedir ne demek

Denetim kurulu nedir Denetim : Denetleme. Denet : Laboratuvar işlemi tamamlanmış bir filmin herhangi bir eksiği olup olmadığını anlamak için dağıtımcıya v...

Disiplin kurulu nedir ne demek

Disiplin kurulu nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Orta dereceli okullar ile yüksek okullarda yönetmen başyardımcısının ya da yönetmen yardımcısının ba...

Fakülte kurulu nedir ne demek

Fakülte kurulu nedir Fakülte kurulu; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir fakültenin asıl öğretim üyeleri ile o fakült...

Federal iletişim kurulu nedir ne demek

Federal iletişim kurulu nedir Federal iletişim kurulu; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: ABD'de iletişim ala...

İl ilköğretim kurulu nedir ne demek

İl ilköğretim kurulu nedir İl ilköğretim kurulu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Başkanlığını vali, ikinci başkanlığını mil...

İş yargıcı kurulu nedir ne demek

İş yargıcı kurulu nedir İş yargıcı kurulu; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşyeri ya da işkolu düzeyinde olup da yalnız bir il...

Kent genel kurulu nedir ne demek

Kent genel kurulu nedir Kent genel kurulu; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Halkın, belli süreler için seçtiği üyelerden oluşan...

Kılavuzluk kurulu nedir ne demek

Kılavuzluk kurulu nedir Kılavuzluk kurulu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Okulun ilgili yönetici ve öğretmenleri ile ve...

Mali suçları araştırma kurulu nedir ne demek

Mali suçları araştırma kurulu nedir Mali suçları araştırma kurulu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Kara paranın aklanmasını önlemek ama...

Naipler kurulu nedir ne demek

Naipler kurulu nedir Naipler kurulu; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Bir hükümdarın işlerini yürütmekle görevlendiri...

Onur kurulu nedir ne demek

Onur kurulu nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Uyarma ve dikkat çekme gibi cezaları gerektiren küçük disiplin olaylarını incelemek ve sonuçlandırma...

Öğretim kurulu nedir ne demek

Öğretim kurulu nedir Öğretim kurulu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir okulun yönetim ve öğretim ile ilgili işlerin...

Kurulu çıkar nedir ne demek

Kurulu çıkar nedir Kurulu çıkar; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Ayrıcalıklı bir toplumsal kümeyi, kurulu düz...

Kurulu düzen nedir ne demek

Kurulu düzen nedir "Kurulu düzen" ile ilgili cümle Kurulu : Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş. Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kurulu...

Kent kurulu üyesi nedir ne demek

Kent kurulu üyesi nedir Kent kurulu üyesi; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kent genel kurulunu oluşturan ve genellikle seçimle...

Tartı kurulu yazmanı nedir ne demek

Tartı kurulu yazmanı nedir Tartı kurulu yazmanı; Güreş alanında kullanılan bir sözcüktür. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Tartı sırasında yazılı işlemleri y...

Bakanlar kurulu nedir ne demek

Bakanlar kurulu nedir Bakanlar kurulu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. Hukuki terim anlamı: İcrâ Vekîlleri Hey'eti. Bakanlar kurulu ...

Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu nedir ne demek

Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu nedir Bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bankacılık Düzenleme ve De...

Batkı kurulu nedir ne demek

Batkı kurulu nedir Batkı kurulu; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Batkı görevlisi ile iki alacaklı ya da bunların temsilc...

Bucak merkezi ilköğretim kurulu nedir ne demek

Bucak merkezi ilköğretim kurulu nedir Bucak merkezi ilköğretim kurulu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Mahalle ihtiyar kurulu, belediy...

Değerlendirme kurulu nedir ne demek

Değerlendirme kurulu nedir Değerlendirme kurulu; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmi değerlendirmekle ...

Denetleme kurulu nedir ne demek

Denetleme kurulu nedir Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmleri denetlemek amacıyla belirli kişilerden oluşan resmi, yarı resmi ya da özel toplulu...

Düzenleme kurulu nedir ne demek

Düzenleme kurulu nedir Düzenleme kurulu; Futbol, Güreş, Eskrim alanlarında kullanılan bir terimdir. Futbol'daki anlamı: Ayaktopu karşılaşmalarını düzenleme...

Fakülte yönetim kurulu nedir ne demek

Fakülte yönetim kurulu nedir Fakülte yönetim kurulu; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Dekanın başkanlığında, öğretim görevi ba...

Gümrük hakem kurulu nedir ne demek

Gümrük hakem kurulu nedir Gümrük hakem kurulu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gümrük yetkilileri tarafindan yapılan gümrük ve...

İlçe ilköğretim kurulu nedir ne demek

İlçe ilköğretim kurulu nedir İlçe ilköğretim kurulu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: İlçelerde ilköğretim işleriyle uğraşmak ...

İşbirliği kurulu nedir ne demek

İşbirliği kurulu nedir İşbirliği kurulu; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşletme, düzence (disiplin), gönendirme (terfih), sı...

Kent yönetim kurulu nedir ne demek

Kent yönetim kurulu nedir Kent yönetim kurulu; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kent başkanının başkanlığında, bir bölümü kent ge...

Köy ilköğretim kurulu nedir ne demek

Köy ilköğretim kurulu nedir Köy ilköğretim kurulu; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Köy muhtarının başkanlığında köy okulu yön...

Merkez ceza kurulu nedir ne demek

Merkez ceza kurulu nedir Merkez ceza kurulu; Futbol alanında kullanılan bir kelimedir. Futbol'daki anlamı: Ayaktopu Birliğine bağlı olan ve takım ya da oyunc...

Okuma kurulu nedir ne demek

Okuma kurulu nedir Okuma kurulu; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: "Edebi Heyet" de denir. Tiyatroya sunulan o...

Oyun seçme kurulu nedir ne demek

Oyun seçme kurulu nedir Oyun seçme kurulu; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Türkiye'de Edebi Heyet. (bk. okuma ku...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim