Maliye nedir Maliye; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Maliye" ile ilgili cümle Maliye ya da Kamu Maliyesi (dünyadaki ismiyle Kamu devletin mali [#faaliyetlerini inceleyen ve bu faaliyetlerin neden ve sonuçlarını araştıran bilim dal...

 
 
 

Maliye politikası nedir ne demek

Maliye politikası nedir Maliye politikası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Hükümetin tam istihdam, iktisadi büyüme, fiyat istikrarı, gelir dağılımının düzeltilmesi ve yoksulluğun azaltılması gibi iktisadi ve sosya...

Maliyecilik nedir ne demek

Maliyecilik nedir Maliye : Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş. Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı. Kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü. Devlet : To...

Maliyet nedir Maliyet; bir ekonomi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir malın üretilebilmesi için gerekli olan girdilere yapılmış olan ödemelerin toplamı. İngilizce'de Maliyet ne demek? Ma...

Maliyet eğrileri nedir ne demek

Maliyet eğrileri nedir Maliyet eğrileri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın ürettiği çıktı miktarı ile maliyetleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğriler. Eğri : Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön...

Maliyet enflasyonu nedir ne demek

Maliyet enflasyonu nedir Maliyet enflasyonu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Girdi fiyatlarındaki artış yüzünden fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi. Enflasyon : Para şişkinliği. Pahalılık. Gereğinden fazla artış, ...

Maliyet gelir oranı nedir ne demek

Maliyet gelir oranı nedir Maliyet gelir oranı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Toplam giderlerin toplam gelirlere bölünmesiyle hesaplanan, bir birimlik gelire karşılık gelen maliyeti gösteren oran. Geli : Gel. Ardı...

Maliyet temelli fiyatlandırma nedir ne demek

Maliyet temelli fiyatlandırma nedir Maliyet temelli fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin, maliyetlerine karşılık gelen değer dikkate alınarak fiyatlandırılması. Fiyatlandırma : Fiyatlandırmak işi...

Maliyete dönük fiyatlandırma nedir ne demek

Maliyete dönük fiyatlandırma nedir Maliyete dönük fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Perakendeci firmaların, belirli bir kâr hedefine ulaşmak amacıyla kabul edebilecekleri endüşük fiyat. [bkz: maliyet temelli fi...

Maliye bakanlığı nedir ne demek

Maliye bakanlığı nedir Maliye bakanlığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Devlete ilişkin genel giderleri karşılamak amacıyla gelir kaynakları bulmak ve bunları toplayarak giderleri karşılamak, vergi koymak, para i...

Maliye istatistikleri nedir ne demek

Maliye istatistikleri nedir Maliye istatistikleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi çözümleme yapmak amacıyla devlet bütçesindeki nakit alındıların ve ödemelerin kaydedildiği, IMF ve üyeleri tarafından yaygın...

Maliyeci nedir Bilimsel terim anlamı: Anamal işlemleriyle uğraşan kişi. Paraya ilişkin işleri yöneten. Devletin para işleri örgütünde çalışan kişi. İngilizce'de Maliyeci ne demek? Maliyeci ingilizcesi nedir?: financier Maliye : Devlet ge...

Maliyesi nedir Maliyesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Taşınır ve durağan malı bulunan kişiler. Mali : Mal ile ilgili. Parasal. Maliyeye ilişkin, maliye ile ilgili Maliye : Kamu ile ilgili işlerin yürütü...

Maliyet çözümlemesi nedir ne demek

Maliyet çözümlemesi nedir Maliyet çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim sürecindeki maliyet unsurlarının kısımlara ayrılması ve incelenmesi. [bkz: fayda maliyet çözümlemesi]. Çözümleme : Çözümlemek iş...

Maliyet enazlaştırması nedir ne demek

Maliyet enazlaştırması nedir Maliyet enazlaştırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın belirli bir üretim miktarını olası en düşük maliyetle üretebilmek amacıyla girdi miktarını ayarlaması. Mali : Mal ile i...

Maliyet fiyatı nedir ne demek

Maliyet fiyatı nedir Maliyet fiyatı; bir ticaret terimidir. "Maliyet fiyatı" ile ilgili cümle örnekleri Maliyet : Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı. Maliye : Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı. Devle...

Maliyet muhasebesi nedir ne demek

Maliyet muhasebesi nedir Maliyet muhasebesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir işletmede üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerinin denetlenmesi, izlenmesi ve tahminiyle uğraşan muhasebenin bir alt dalı. Üretim ...

Maliyet üstü fiyatlandırma nedir ne demek

Maliyet üstü fiyatlandırma nedir Maliyet üstü fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Aksak rekabet piyasalarında firmanın, ortalama maliyetinin marjinal maliyete eşit olduğu durumda, istem fiyat esnekliğini de dikk...

Maliyetli nedir ne demek

Maliyetli nedir Maliyetli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Maliyetli" ile ilgili cümle Maliyet : Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı. Maliye : Devlet gelir ve giderlerini yöneten kur...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim