Maliye nedir Maliye; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Maliye" ile ilgili cümle Maliye ya da Kamu Maliyesi (dünyadaki ismiyle Kamu devletin mal...

 
 
 

Maliye politikası nedir ne demek

Maliye politikası nedir Maliye politikası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Hükümetin tam istihdam, iktisadi büyüme, fiyat is...

Duruma göre maliye politikası nedir ne demek

Duruma göre maliye politikası nedir Duruma göre maliye politikası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyl...

Maliyeci nedir Bilimsel terim anlamı: Anamal işlemleriyle uğraşan kişi. Paraya ilişkin işleri yöneten. Devletin para işleri örgütünde çalışan kişi. ...

Maliyesi nedir Maliyesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Taşınır ve durağan malı bulunan kişiler. Mali : Mal ile ilg...

Maliyet çözümlemesi nedir ne demek

Maliyet çözümlemesi nedir Maliyet çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim sürecindeki maliyet unsurlarının kısıml...

Maliyet enazlaştırması nedir ne demek

Maliyet enazlaştırması nedir Maliyet enazlaştırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın belirli bir üretim miktarını o...

Maliyet fiyatı nedir ne demek

Maliyet fiyatı nedir Maliyet fiyatı; bir ticaret terimidir. "Maliyet fiyatı" ile ilgili cümle örnekleri Maliyet : Üretimde bir mal elde edilinceye değin h...

Maliyet muhasebesi nedir ne demek

Maliyet muhasebesi nedir Maliyet muhasebesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir işletmede üretilen mal ve hizmetlerin maliy...

Maliyet üstü fiyatlandırma nedir ne demek

Maliyet üstü fiyatlandırma nedir Maliyet üstü fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Aksak rekabet piyasalarında firmanın, or...

Maliyetli nedir ne demek

Maliyetli nedir Maliyetli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Maliyetli" ile ilgili cümle Maliyet : Üretimde bir mal elde edili...

Maliyetsizlik nedir ne demek

Maliyetsizlik nedir Maliyetsiz : Maliyeti olmayan, değersiz. Maliyet : Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı. Maliye : Kamu ...

Aktif maliyet esnekliği nedir ne demek

Aktif maliyet esnekliği nedir Aktif maliyet esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Toplam giderlerin ortalama aktiflere bölünm...

Artan maliyetli endüstriler nedir ne demek

Artan maliyetli endüstriler nedir Artan maliyetli endüstriler; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Endüstriye yeni firmaların girişiyle g...

Değişken maliyet nedir ne demek

Değişken maliyet nedir Değişken maliyet; bir ekonomi terimidir. Maliyet : Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı. Değişken : Ceb...

Değişmez maliyet nedir ne demek

Değişmez maliyet nedir Değişmez maliyet; bir ekonomi terimidir. Değişmez : Aynen kalan, değişikliğe uğramayan. Değişme : Değişmek işi. Değişim. Değiş : Deği...

Ek maliyet nedir ne demek

Ek maliyet nedir Ek maliyet; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: marjinal maliyet]. Ek : Bir şeyin eksiğini tamaml...

Eş maliyet doğrusu nedir ne demek

Eş maliyet doğrusu nedir Eş maliyet doğrusu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmanın toplam değişken maliyetleri için kullan...

Fayda maliyet çözümlemesi nedir ne demek

Fayda maliyet çözümlemesi nedir Fayda maliyet çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin verecekleri ...

Fiyat maliyet aralığı nedir ne demek

Fiyat maliyet aralığı nedir Fiyat maliyet aralığı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Görgül çalışmalarda; malın birim fiyatı ile ...

Maliye bakanlığı nedir ne demek

Maliye bakanlığı nedir Maliye bakanlığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Devlete ilişkin genel giderleri karşılamak amacıyla...

Maliye istatistikleri nedir ne demek

Maliye istatistikleri nedir Maliye istatistikleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İktisadi çözümleme yapmak amacıyla devlet bü...

Çevrime karşı maliye politikası nedir ne demek

Çevrime karşı maliye politikası nedir Çevrime karşı maliye politikası; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Çevrimin daralma döneminde genişley...

Genişletici maliye politikası nedir ne demek

Genişletici maliye politikası nedir Genişletici maliye politikası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ekonomiyi canlandırmak veya deflasyo...

Maliyecilik nedir ne demek

Maliyecilik nedir Maliye : Devlet gelir ve giderlerini yöneten kuruluş. Konusu bu kuralları incelemek olan bilim dalı. Kamu ile ilgili işlerin yürütülm...

Maliyet nedir Maliyet; bir ekonomi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir malın üretilebilmesi için g...

Maliyet eğrileri nedir ne demek

Maliyet eğrileri nedir Maliyet eğrileri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın ürettiği çıktı miktarı ile maliyetler...

Maliyet enflasyonu nedir ne demek

Maliyet enflasyonu nedir Maliyet enflasyonu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Girdi fiyatlarındaki artış yüzünden fiyatlar gen...

Maliyet gelir oranı nedir ne demek

Maliyet gelir oranı nedir Maliyet gelir oranı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Toplam giderlerin toplam gelirlere bölünmesiyl...

Maliyet temelli fiyatlandırma nedir ne demek

Maliyet temelli fiyatlandırma nedir Maliyet temelli fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin, maliyetlerine ka...

Maliyete dönük fiyatlandırma nedir ne demek

Maliyete dönük fiyatlandırma nedir Maliyete dönük fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Perakendeci firmaların, belirli bir k...

Maliyetsiz nedir ne demek

Maliyetsiz nedir Maliyetsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Maliyet : Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerle...

Açık maliyet nedir ne demek

Açık maliyet nedir Açık maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşletmelerin mal ve faktör piyasalarından satın aldıkl...

Artan maliyetler nedir ne demek

Artan maliyetler nedir Artan maliyetler; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Azalan marjinal verimliliğin geçerli olduğu faktö...

Dağıtım maliyeti nedir ne demek

Dağıtım maliyeti nedir Dağıtım maliyeti; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Malların üretim merkezinden tüketiciye ulaştırılm...

Değişken maliyetler nedir ne demek

Değişken maliyetler nedir Değişken maliyetler; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firmanın üretim sürecinde kullandığı değişir g...

Eğitim maliyesi nedir ne demek

Eğitim maliyesi nedir Eğitim maliyesi; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Eğitim gelir ve giderlerine ilişkin sorun ve uy...

Emeğin marjinal maliyeti nedir ne demek

Emeğin marjinal maliyeti nedir Emeğin marjinal maliyeti; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretim sürecinde kullanılan emekte bir bir...

Faktör maliyeti nedir ne demek

Faktör maliyeti nedir Faktör maliyeti; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim sürecinde kullanılan tüm üretim faktörlerin...

Fırsat maliyeti nedir ne demek

Fırsat maliyeti nedir Fırsat maliyeti; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Çeşitli seçenekler arasında bir tanesini seçmekle,...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim