Dönem nedir "Dönem" ile ilgili cümle örnekleri Bir fizik terimi olarak tanımı: Yinelenen bir olayın ya da onu betimleyen bir işlevin, kendini yen...

 
 
 

Dönem gideri nedir ne demek

Dönem gideri nedir Dönem gideri; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Genellikle zaman temeline göre gerçekleşen gider. (Kira...

Dönem karı nedir ne demek

Dönem karı nedir Dönem karı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin belli bir dönemin sonunda etkinliklerini...

Dönem yemlemesi nedir ne demek

Dönem yemlemesi nedir Dönem yemlemesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aşamalı yemleme. Döne : Karşı ziyarette ...

Çok kısa dönem sunum eğrisi nedir ne demek

Çok kısa dönem sunum eğrisi nedir Çok kısa dönem sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Çok kısa dönem firma sunum eğrilerinin ...

Kısa dönem firma sunum eğrisi nedir ne demek

Kısa dönem firma sunum eğrisi nedir Kısa dönem firma sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firma ölçeğinin veri olduğu kısa dön...

Kısa dönem sunum eğrisi nedir ne demek

Kısa dönem sunum eğrisi nedir Kısa dönem sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kısa dönem firma sunum eğrilerinin yatay t...

Kuru dönem tedavisi nedir ne demek

Kuru dönem tedavisi nedir Kuru dönem tedavisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kuruya çıkarılan ineklerin dört meme...

Uzun dönem maliyet eğrisi nedir ne demek

Uzun dönem maliyet eğrisi nedir Uzun dönem maliyet eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Uzun dönemde firmanın toplam çıktısı ile ...

Bulber dönem nedir ne demek

Bulber dönem nedir Bulber dönem; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Özellikle inhalasyon anestezisinde öncelikle...

Çok kısa dönem nedir ne demek

Çok kısa dönem nedir Çok kısa dönem; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firmanın üretim sürecinde kullandığı girdilerin hiç...

Doğal dönem nedir ne demek

Doğal dönem nedir Doğal dönem; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Salınabilen bir cismin ya da bir dizgenin enkin deviniminin ta...

Doğum sonrası dönem nedir ne demek

Doğum sonrası dönem nedir Doğum sonrası dönem; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğum veya yavru atma sonrası genita...

Embriyonel dönem nedir ne demek

Embriyonel dönem nedir Embriyonel dönem; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Embriyonik dönem. Döne : Kar...

Ergin dönem nedir ne demek

Ergin dönem nedir Teknik terim anlamı: Eşeyli üreyen canlılarda eşey hücrelerinin (gamet) ilk olgunlaşmasıyla başlayan dönem. Döne : Karşı ziyarette bu...

Gizil dönem nedir ne demek

Gizil dönem nedir Gizil dönem; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Uyaranın başlamasıyla onun varlığının bilincine var...

Kısa dönem nedir ne demek

Kısa dönem nedir Kısa dönem; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Firmanın üretim sürecinde kullandığı girdilerin bir kıs...

Latent dönem nedir ne demek

Latent dönem nedir Latent dönem; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gizli dönem. Döne : Karşı ziyarette bulunma...

Olumsuz dönem nedir ne demek

Olumsuz dönem nedir Olumsuz dönem; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Özellikle üç-beş yaşları arasıyle, ergenliğin ilk...

Ödemesiz dönem nedir ne demek

Ödemesiz dönem nedir Ödemesiz dönem; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir borçlanma işleminde kredinin işlemeye başladığı...

Dönem başı nedir ne demek

Dönem başı nedir Dönem başı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sayışım döneminin ilk günü, sayışmanlık yazdıklarında say...

Dönem geliri nedir ne demek

Dönem geliri nedir Dönem geliri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çeşitli koşullar altında ve geçmiş zaman dönemleriyle o...

Dönem giderleri nedir ne demek

Dönem giderleri nedir Dönem giderleri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: faaliyet giderleri]. Teknik terim...

Dönem sonu nedir ne demek

Dönem sonu nedir Dönem sonu; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayışım döneminin son günü. Dengelem günü. Döne : Karşı zi...

Çok kısa dönem firma sunum eğrisi nedir ne demek

Çok kısa dönem firma sunum eğrisi nedir Çok kısa dönem firma sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Çok kısa dönemde üretim sürecind...

Kısa dönem dalgalanması nedir ne demek

Kısa dönem dalgalanması nedir Kısa dönem dalgalanması; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Bir zaman dizisinde, k...

Kısa dönem maliyet eğrisi nedir ne demek

Kısa dönem maliyet eğrisi nedir Kısa dönem maliyet eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kısa dönemde firmanın toplam çıktısı ile...

Kuru dönem beslemesi nedir ne demek

Kuru dönem beslemesi nedir Kuru dönem beslemesi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Memeli hayvanları metabolik hastalı...

Uzun dönem firma sunum eğrisi nedir ne demek

Uzun dönem firma sunum eğrisi nedir Uzun dönem firma sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firma ölçeğinin de değiştiği uzun dö...

Uzun dönem sunum eğrisi nedir ne demek

Uzun dönem sunum eğrisi nedir Uzun dönem sunum eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Uzun dönem firma sunum eğrilerinin yatay to...

Buzullar arası dönem nedir ne demek

Buzullar arası dönem nedir Buzullar arası dönem; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Kuaternerde günümüzden daha sıcak ve yağışlı...

Diskinetoplastik dönem nedir ne demek

Diskinetoplastik dönem nedir Diskinetoplastik dönem; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kimi tripanosomatidlerin belirli g...

Doğum öncesi dönem nedir ne demek

Doğum öncesi dönem nedir Doğum öncesi dönem; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Zigot oluşumundan doğuma ...

Duyarlı dönem nedir ne demek

Duyarlı dönem nedir Duyarlı dönem; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Embriyonun dış etkenlere en duyarlı olduğu...

Embriyonik dönem nedir ne demek

Embriyonik dönem nedir Embriyonik dönem; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Blastogenezis döneminden fetal döneme k...

Erksiz dönem nedir ne demek

Erksiz dönem nedir Erksiz dönem; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Hükümet erki kalmayan bir yerde yeniden erk kurul...

Gizli dönem nedir ne demek

Gizli dönem nedir Gizli dönem; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüs enfeksiyon döngüsünde, virüsün hücre i...

Kuru dönem nedir ne demek

Kuru dönem nedir Kuru dönem; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Süt ineklerinde, gebeliğin yaklaşık. ayında sa...

Lüteal dönem nedir ne demek

Lüteal dönem nedir Lüteal dönem; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Lüteal doku tarafından etkin olarak progest...

Ordovik dönem nedir ne demek

Ordovik dönem nedir Ordovik dönem; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Birinci zamanın ikinci dönemi. Döne : Karşı ziy...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim