Karı nedir "Karı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yaşlı, eski. Karı, kadın Diğer sözlük anlamları: Eski, köhne İhtiyar, yaşlı. K...

 
 
 

Karı değiş tokuşu nedir ne demek

Karı değiş tokuşu nedir Teknik terim anlamı: Konuk ağırlamanın ve dostluğu pekiştirmenin saygın bir belirtisi sayılan, özellikle Eskimolarda yaygın olan, erk...

Karı kız milleti nedir ne demek

Karı kız milleti nedir Millet : Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan toplul...

Karı koca malları sözleşmesi nedir ne demek

Karı koca malları sözleşmesi nedir Karı koca malları sözleşmesi; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: evlenme mukavelesi (bk. evl...

Dul karı beslediği nedir ne demek

Dul karı beslediği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Babasız büyüdüğü için terbiyesiz ve görgüsüz olan çocuk. Dul : Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış kadın veya e...

Dul karı kömleği nedir ne demek

Dul karı kömleği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyük yapraklı, dikenli az çiçekli bir çeşit ot. Dul : Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış kadın veya erkek Kar...

Akıl karı nedir ne demek

Akıl karı nedir Akıl karı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Akıl karı olmamak : Akıllı bir kişinin yapacağı iş olmamak....

Dengaleme karı nedir ne demek

Dengaleme karı nedir Dengaleme karı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dağıtım günlerinin değişmesi nedeniyle ortaya çıkan ha...

Faaliyet karı nedir ne demek

Faaliyet karı nedir Faaliyet karı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşletmenin faaliyet gelirleri ile giderleri arasındak...

Kara karı nedir ne demek

Kara karı nedir Teknik terim anlamı: İhtiyar, yoksul, âciz, felâket görmüş kaoın. Kara : Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak. Kötü, uğur...

Muhasebe karı nedir ne demek

Muhasebe karı nedir Muhasebe karı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmanın toplam geliri ile toplam açık maliyeti arası...

Zabın karı nedir ne demek

Zabın karı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İnsanı geçindirmeyen kazanç. Zabı : İriyarı, şişman kimse Zabın : Yoksul. Şaşkın, miskin. İnce, zayıf, güçs...

Karıcdag nedir ne demek

Karıcdag nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karacadağ. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar Karacadağ : B...

Karıcığ nedir ne demek

Karıcığ nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: 10 şubatta başlayan, yedi gün süren soğuk. Karıcı : Oyun bozucu, mızıkçı. Çapkın erkek Karı : Bir erkeğin e...

Karıcık olmak nedir ne demek

Karıcık olmak nedir Teknik terim anlamı: İhtiyar kadın kılığına girmek. Karıcı : Oyun bozucu, mızıkçı. Çapkın erkek Karıcık : İhtiyar, yaşlı kadın. Adıya...

Karığ nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir göz hastalığı. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar Hasta...

Karıhmah nedir ne demek

Karıhmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şaşırmak. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar Şaşırmak : Ne ...

Karıjdagli nedir ne demek

Karıjdagli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karacadağlı. Karıjdag : Karacadağ Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı...

Karık değmek nedir ne demek

Karık değmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Güneşli havada kara bakmaktan göz ağrımak. Değme : Değmek işi, temas. Seçkin, seçme. Her, herhangi bir, gel...

Karık katık nedir ne demek

Karık katık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayran. Teknik terim anlamı: Katık olacak şeyler, yiyecek. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, ref...

Karı ağızlı nedir ne demek

Karı ağızlı nedir Karı ağızlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Ağızlı : Ağzı herhangi bir biçimde olan. Dedikodu : Başka...

Karı ağızlılık nedir ne demek

Karı ağızlılık nedir Karı ağızlılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ağız : Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarm...

Karı kayı nedir ne demek

Karı kayı nedir Teknik terim anlamı: Berdelacuz, kocakarı fırtınası. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiy...

Karı koca nedir ne demek

Karı koca nedir "Karı koca" ile ilgili cümle Karı koca olmak : Nikâhlı veya nikâhsız birlikte yaşamaya başlamak. Karı koca bir sözle yakın bir sözle ...

Karı kocalık nedir ne demek

Karı kocalık nedir Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların heps...

Dul karı çocuğu nedir ne demek

Dul karı çocuğu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Babasız büyüdüğü için terbiyesiz ve görgüsüz olan çocuk. Çocu : Çocuğu Dul : Eşi ölmüş veya eşinden boşanmı...

Ürü karı olmak nedir ne demek

Ürü karı olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Girişken olmak. Yakınlaşmak (biriyle). Ürü : Kırda, hayvanların yattığı yer: Ürüsünü sevmeyen koyun sürüşüz...

Bilanço karı nedir ne demek

Bilanço karı nedir Bilanço karı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bilânço esasına dayalı işletmelerin yıl sonu bilânçosu...

Dönem karı nedir ne demek

Dönem karı nedir Dönem karı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir işletmenin belli bir dönemin sonunda etkinliklerini...

İşletme karı nedir ne demek

İşletme karı nedir İşletme karı; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: kâr]. Teknik terim anlamı: Doğal geli...

Katır karı nedir ne demek

Katır karı nedir Katır : Kaba, bayağı, görgüsüz (kimse). Atgillerden, kısrak ile erkek eşeğin çiftleşmesinden doğan melez hayvan. Evli : Evlenmiş olan...

Tekel karı nedir ne demek

Tekel karı nedir Tekel karı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ortalama maliyet ile marjinal maliyetin eşit olduğu var...

Karıca nedir Teknik terim anlamı: [bkz: karaca]. İhtiyar kadın, yaşlı kadıncağız. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kad...

Karıcı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oyun bozucu, mızıkçı. Çapkın erkek. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaş...

Karıcık nedir ne demek

Karıcık nedir Karıcık; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Adıyaman ilinde, Akpınar nahiy...

Karıgezdiren nedir ne demek

Karıgezdiren nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit börülce. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar Börül...

Karıh olmak nedir ne demek

Karıh olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Güneşli havada kara bakmaktan göz ağrımak. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kad...

Karıjdag nedir ne demek

Karıjdag nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karacadağ. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar Karıjdagli : ...

Karık nedir Yerel Türkçe anlamı: Keçi yavrusu. Kışın hayvanların yem yedikleri yer. Eşek yavrusu. Kısık (ses için). Kara bakmakla oluşan göz hast...

Karık gelmek nedir ne demek

Karık gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İki parça şey bir birine eşit olmak, uç uca gelmek, tam gelmek (özellikle kumaş için). Gelme : Gelmek işi. ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim