Karı nedir "Karı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yaşlı, eski. Karı, kadın Diğer sözlük anlamları: Eski, köhne İhtiyar, yaşlı. Karı, bir erkeğin evlenmiş olduğu kadının o erkeğe (kocaya) göre alan durumu. [#Türkçede h...

 
 
 

Karı değiş tokuşu nedir ne demek

Karı değiş tokuşu nedir Teknik terim anlamı: Konuk ağırlamanın ve dostluğu pekiştirmenin saygın bir belirtisi sayılan, özellikle Eskimolarda yaygın olan, erkeğin uzun bir süre için karısını arkadaşına vermesi ya da onun karısıyla değişmesi. Toku ...

Karı kız milleti nedir ne demek

Karı kız milleti nedir Millet : Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes. Benzer özellikleri olan topluluk....

Karı koca malları sözleşmesi nedir ne demek

Karı koca malları sözleşmesi nedir Karı koca malları sözleşmesi; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: evlenme mukavelesi (bk. evlenme malları sözleşmesi). Mallar : Emvâl. Yararlanılabilecek ve kullanılabilecek nitelikt...

Karıca nedir Teknik terim anlamı: [bkz: karaca]. İhtiyar kadın, yaşlı kadıncağız. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar Kadıncağız : Kendisine şefkat ve acıma duyulan kadın. İhtiyar : Yaşlı,...

Karıcı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oyun bozucu, mızıkçı. Çapkın erkek. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar Karıcığ : 10 şubatta başlayan, yedi gün süren soğuk. Karıcık : İhtiyar, yaşlı...

Karıcık nedir ne demek

Karıcık nedir Karıcık; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Adıyaman ilinde, Akpınar nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Teknik terim anlamı: İhtiyar, yaşlı kadın. Karıcı : Oyun...

Karıgezdiren nedir ne demek

Karıgezdiren nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit börülce. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar Börülce : Fasulyeye benzer bir bitki (Vigna sinensis). Bu bitkinin sebze olarak yararlanılan y...

Karıh olmak nedir ne demek

Karıh olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Güneşli havada kara bakmaktan göz ağrımak. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak...

Karı ağızlı nedir ne demek

Karı ağızlı nedir Karı ağızlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Ağızlı : Ağzı herhangi bir biçimde olan. Dedikodu : Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere yapılmış olan konuşma, kov, gıybet, kılükal. Etki : B...

Karı ağızlılık nedir ne demek

Karı ağızlılık nedir Karı ağızlılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ağız : Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. Bu boşluğun ...

Karı kayı nedir ne demek

Karı kayı nedir Teknik terim anlamı: Berdelacuz, kocakarı fırtınası. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar Kayı : Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri. Berdelacuz : Halk takvimine göre 11-...

Karı koca nedir ne demek

Karı koca nedir "Karı koca" ile ilgili cümle Karı koca olmak : Nikâhlı veya nikâhsız birlikte yaşamaya başlamak. Karı koca bir sözle yakın bir sözle uzaktır : "bir kadınla bir erkek, birbirlerine bağlandıklarını bildiren bir sözle karı ko...

Karı kocalık nedir ne demek

Karı kocalık nedir Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlar...

Karıcdag nedir ne demek

Karıcdag nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karacadağ. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar Karacadağ : Bolu şehri, Gerede ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Kırklareli ilinde, Dem...

Karıcığ nedir ne demek

Karıcığ nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: 10 şubatta başlayan, yedi gün süren soğuk. Karıcı : Oyun bozucu, mızıkçı. Çapkın erkek Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar. Başla : Yönetmenin oyuncu...

Karıcık olmak nedir ne demek

Karıcık olmak nedir Teknik terim anlamı: İhtiyar kadın kılığına girmek. Karıcı : Oyun bozucu, mızıkçı. Çapkın erkek Karıcık : İhtiyar, yaşlı kadın. Adıyaman ilinde, Akpınar nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Karı : Bir erkeğin evlenmiş old...

Karığ nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir göz hastalığı. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar Hastalı : Hastalıklı. Hasta : Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı...

Karıhmah nedir ne demek

Karıhmah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şaşırmak. Karı : Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce. Kadın. Yaşlı, ihtiyar Şaşırmak : Ne yapmak gerektiğini bilememek, nasıl davranacağını kestirememek, içinden çıkamamak. Herhan...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim