Şaşı nedir Şaşı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatzarf olarak kullanılır. aklını şaşırmak : yerinde olmayan bir iş yapmak, yersiz düşünmek. endazeyi şaşırmak : ne yapacağına karar verememek, eli ayağı dolaşmak. hangi peygambere ku...

 
 
 

Şaşık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aptal, sersem. Şaşı : Birbirine paralel görme ekseni olmayan (göz veya kimse). Gözlerini çarpıtarak Sersem : Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan. Düşünmeden hareket eden, ne ...

Şaşılaşma nedir ne demek

Şaşılaşma nedir Şaşılaşmak : Şaşı duruma gelmek, şaşı olmak. Şaşılaşmak işi...

Şaşılık nedir ne demek

Şaşılık nedir Veterinerlik alanındaki anlamları: Her iki göz arasında normal integrasyonun olmaması, skuint, strabismus. İngilizce'de Şaşılık ne demek? Şaşılık ingilizcesi nedir?: strabismus Fransızca'da Şaşılık ne demek?: fétidité, str...

Şaşılmak nedir ne demek

Şaşılmak nedir "Şaşılmak" ile ilgili cümle Şaşkın : Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş. Akılsız, sersem, budala. İngilizce'de Şaşılmak ne demek? : (nesne almayan fiil, -e durum ekiyle kullanılan fiil) Şaş...

Şaşırabilmek nedir ne demek

Şaşırabilmek nedir Şaşı : Birbirine paralel görme ekseni olmayan (göz veya kimse). Gözlerini çarpıtarak Şaşırabilme : Şaşırabilmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Bulunma : Bulunmak işi. O...

Şaşırdık nedir ne demek

Şaşırdık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aptal, sersem. Şaşı : Birbirine paralel görme ekseni olmayan (göz veya kimse). Gözlerini çarpıtarak Sersem : Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan. Düşünmeden hareket eden, ne ...

Şaşırıverme nedir ne demek

Şaşırıverme nedir Şaşırıverme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Şaşı : Birbirine paralel görme ekseni olmayan (göz veya kimse). Gözlerini çarpıtarak Şaşırıvermek : Beklenmeyen bir durum karşısında şaşırmak. Fransızca'd...

Şaşırma nedir ne demek

Şaşırma nedir Şaşırmak : Ne yapmak gerektiğini bilememek, nasıl davranacağını kestirememek, içinden çıkamamak. Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek. Herhangi bir durum karşısında şaşkınlık duymak, hayret etmek. ...

Şaşı bakmak nedir ne demek

Şaşı bakmak nedir Teknik terim anlamı: Eğri, ters, yan bakmak. Şaşı : Birbirine paralel görme ekseni olmayan (göz veya kimse). Gözlerini çarpıtarak Bakma : Bakmak işi. Bakmak : Bakışı bir şey üzerine çevirmek. Yoklamak, incelemek, denemek. ...

Şaşıbeş nedir ne demek

Şaşıbeş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şaşı. Şaşı : Birbirine paralel görme ekseni olmayan (göz veya kimse). Gözlerini çarpıtarak Fransızca'da Şartlı vurgu nedir ? : accent conditionné ...

Şaşılak nedir ne demek

Şaşılak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Az şaşı, şehla. Şaşı : Birbirine paralel görme ekseni olmayan (göz veya kimse). Gözlerini çarpıtarak Şehla : Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz). Az : Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bak...

Şaşılaşmak nedir ne demek

Şaşılaşmak nedir "Şaşılaşmak" ile ilgili cümle Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşul...

Şaşılma nedir ne demek

Şaşılma nedir Şaşılmak : Şaşkınlığa uğranılmak. Şaşılmak işi...

Şaşırabilme nedir ne demek

Şaşırabilme nedir Şaşırabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Şaşı : Birbirine paralel görme ekseni olmayan (göz veya kimse). Gözlerini çarpıtarak Şaşırabilmek : Şaşırma imkânı veya olasılığı bulunmak. Fransızca'da Ş...

Şaşırak nedir ne demek

Şaşırak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Az şaşı, şehla. Şaşı : Birbirine paralel görme ekseni olmayan (göz veya kimse). Gözlerini çarpıtarak Şehla : Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz). Az : Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bak...

Şaşırış nedir ne demek

Şaşırış nedir Şaşırma : Şaşırmak işi. Şaşırma işi...

Şaşırıvermek nedir ne demek

Şaşırıvermek nedir Şaşı : Birbirine paralel görme ekseni olmayan (göz veya kimse). Gözlerini çarpıtarak Şaşırıverme : Şaşırıvermek işi. Beklenme : Beklenmek durumu. Şaşırmak : Ne yapmak gerektiğini bilememek, nasıl davranacağını kestirememek...

Şaşırmak nedir ne demek

Şaşırmak nedir "Şaşırmak" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Şaşırmak. || şaşurmak Diğer sözlük anlamları: Şaşırtmak. Şaşırıp kalmak : Çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek. Şaşırma : Şaşırmak işi. Aklını şaşırmak : Yeri...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim