Az nedir Az; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Az" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Bazı f...

 
 
 

Az az nedir Az az; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Küçük : Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse. Küçük ab...

Az buçuk nedir ne demek

Az buçuk nedir Az buçuk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Az buçuk" ile ilgili cümle Buçuk : ... ve yarım. Parça : Müzik eser...

Az daha nedir Az daha; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Az daha" ile ilgili cümle örnekleri Az : Azot elementinin simgesi. A...

Az sonra nedir Az sonra; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Az sonra" ile ilgili cümle Bira : Arpa ile şerbetçi otunun mayaland...

En az ceza sınırı nedir ne demek

En az ceza sınırı nedir En az ceza sınırı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Vergilerde yükümlülerinden alınacak cezaların en d...

En az değişim yöntemi nedir ne demek

En az değişim yöntemi nedir En az değişim yöntemi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Deneycinin, uyaranı çok az azaltıp, çoğalt...

En az geçim indirimi nedir ne demek

En az geçim indirimi nedir En az geçim indirimi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gelir vergisi yükümlüsüne saptanacak vergiden d...

Geçmişin az öncesi nedir ne demek

Geçmişin az öncesi nedir Geçmişin az öncesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Fransızcada J'eus lu şeklindeki kuruluşun anla...

Yalancı az dişlilik nedir ne demek

Yalancı az dişlilik nedir Yalancı az dişlilik; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Embriyonel dönemde normal olarak gel...

Olagelenden az nedir ne demek

Olagelenden az nedir Olagelenden az; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Borsada 100 pay ve borç belgitinden az sayıda belgiti...

Aza nedir Aza; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Aza" ile ilgili cümleler Aza - Türk, Altay, Yakut, Çuvaş ve Moğol mitolojisinde kötü ruh. A...

Azadelik nedir "Azadelik" ile ilgili cümle örnekleri Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, ...

Azaleas nedir English: Several gardeners look after the azaleas in the park. Turkish: Bazı bahçıvanlar parkta açelyalara bakarlar. English: Az...

Azalmak nedir "Azalmak" ile ilgili cümle örnekleri Azalma : Azalmak işi, eksilme, tenakus. Miktar : Ölçü. Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya a...

Azaltmak nedir "Azaltmak" ile ilgili cümle örnekleri Azaltma : Azaltmak işi. Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen dur...

Azametli nedir Azametli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Azametli" ile ilgili cümle Azamet : Gurur. Görkem, gösteriş, heybe...

Azap nedir Azap; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Azap" ile ilgili cümleler Azap çekmek : Ceza görmek. eziyet çekmek, üzüntü içinde olmak. A...

Azar azar nedir ne demek

Azar azar nedir Azar azar; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Azar azar" ile ilgili cümle Azar : Paylama. Küçük : Kısık, parlak ...

Azarlamak nedir ne demek

Azarlamak nedir Azarlama : Azarlamak işi, paylama. Azar : Paylama. Kırıcı : Kırma işini yapan. Kaba, sert, çevresindekileri inciten (davranış, söz vb...

Az alıcı nedir ne demek

Az alıcı nedir Az alıcı; bir ekonomi terimidir. Alıcı : Azrail. Kendisine bir şey gönderilen kimse. Kamera. Almaç. Satın almak isteyen kimse, müşter...

Az aramak nedir ne demek

Az aramak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doğrusunu öğrenmeye çalışmak. Aram : Fırsat, uygun zaman: Aramını bulsam babamdan para istiyeceğim. Aralık,...

Az boz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oldukça, bir parça. Az : Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı. Alışılmış olandan...

Az çok nedir Az çok; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Az çok" ile ilgili cümleler Parça : Bir bütünden kopma, kırılma, yırt...

Az gelişmiş nedir ne demek

Az gelişmiş nedir Az gelişmiş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Az gelişmiş" ile ilgili cümle Gelişmiş : Gelişme gösteren, ümra...

Dayr az zawr nedir ne demek

Dayr az zawr nedir [#Az] : Azot veya azot grubu kimyasal bileşenleri adlarını oluşturmak için kullanılan önek (azo- çeşidi). Doğu suriye'de fırat nehri ...

En az çaba kuralı nedir ne demek

En az çaba kuralı nedir Teknik terim anlamı: Konuşma sırasında zamandan ve emekten tasarruf ederek kolaylık sağlamak amacıyla ses düşmesi, ses benzeşmesi, se...

En az etkinlik yasası nedir ne demek

En az etkinlik yasası nedir En az etkinlik yasası; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Biçim ruhbilimi) Karşılaşılan koşullar i...

En az yerbölüm yüzü nedir ne demek

En az yerbölüm yüzü nedir En az yerbölüm yüzü; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kent içinde, yapıların belli bir büyüklükten daha...

Günde sekiz saat ya da daha az çalışmayı gerektiren tüzük nedir ne demek

Günde sekiz saat ya da daha az çalışmayı gerektiren tüzük nedir Günde sekiz saat ya da daha az çalışmayı gerektiren tüzük; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Günde seki...

Azdan az nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok az. En az: Azdan az beş desti su alır bu gazan. Çok az. Azacık. Az : Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı ...

Yarım az nedir ne demek

Yarım az nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İstemeyerek, gönülsüz olarak. Az : Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından eksik, çok karşıtı. Alışılm...

Azade nedir Azade; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni farsça dilinden gelmektedir. "Azade" ile ilgili cümleler Azade,...

Azalea nedir English: Azaleas are blooming. Turkish: Açelyalar çiçek açıyor. English: Several gardeners look after the azaleas in the park. ...

Azalma nedir "Azalma" ile ilgili cümleler Azalmak : Az denecek bir miktara inmek. Eskisinden az bir duruma gelmek. Etkisini yitirmek, hafiflemek. ...

Azaltma nedir Azaltmak : Etkisini yitirmesine sebep olmak, hafifletmek. Eskisinden az bir duruma getirmek. Az denecek bir miktara indirmek. İngiliz...

Azamet nedir Azamet; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Azamet" ile ilgili cümle Azamet satmak : Büyüklük taslamak, satmak, böbürlenmek. Azametl...

Azami nedir Azami; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Azami" ile ilgili cümle örnekleri...

Azar nedir Azar; kökeni farsça dilinden gelmektedir. Azar işitmek : Azarlanmak. Azar azar : Küçük ölçülerle. Az az. Yavaş yavaş. Azarlama : Azar...

Azarlama nedir "Azarlama" ile ilgili cümleler Azar : Paylama. Azarlamak : Kırıcı ve sert söz söylemek, paylamak, tekdir etmek. Paylama : Paylamak iş...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim