Koca nedir Koca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de olarak kullanılır. "Koca" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Büyük, koca Koca, eş, zevc Koca, karısının beyi Tandır kürsüsü altına konan çamurdan yapılmış mangal Koca, zevç...

 
 
 

Koca bacak hastalığı nedir ne demek

Koca bacak hastalığı nedir Koca bacak hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sporadik lenfangitis. Hastalı : Hastalıklı Baca : Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye yarayan yol. Çatı penceresi. Su yolu, ...

Koca başı nedir ne demek

Koca başı nedir Teknik terim anlamı: Bir obanın başı, köy kâhyası. Koca : Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç. Büyük, ulu. Büyük, geniş. Kocaman, iri. Yüksek. Yaşlı, ihtiyar, pir Baş : İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun...

Koca bebek nedir ne demek

Koca bebek nedir Koca bebek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. Bebek : Plastik, tahta, bez vb.nden yapılmış olan insan biçiminde oyuncak. Göz bebeği. Meme veya kucak çocuğu. Sevgi bildiren bir seslenme sözü. Bebe : Be...

Koca bılla nedir ne demek

Koca bılla nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir ailenin en yaşlı kadını. Koca : Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç. Büyük, ulu. Büyük, geniş. Kocaman, iri. Yüksek. Yaşlı, ihtiyar, pir Yaşlı : Yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar kimse....

Koca buğday nedir ne demek

Koca buğday nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İri taneli, yumuşak ve sarımsı bir çeşit buğday. Buğda : Buğday. Eski türkçe buğday: bk. ayrıca kıriyh Buğday : Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum). Bu bitkinin başaktan ayrılıp öğütülmesiyle ...

Koca diz hastalığı nedir ne demek

Koca diz hastalığı nedir Koca diz hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Keçi artritis ve ensefalitisi. Hastalı : Hastalıklı Diz : Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin birleştiği yer. Oturulduğunda uyluğ...

Koca engerek nedir ne demek

Koca engerek nedir Koca engerek; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Pullu sürüngenler (Squamata) takımından, boyları 1-2 m kadar, ağırlıkları 3 kg. kadar olan, ormansız ve taşlık yamaçlarda, harabelerde ve bah...

Koca hala nedir ne demek

Koca hala nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyük hala (baba ya da annenin halası). Hala : Babanın kız kardeşi, bibi Koca : Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç. Büyük, ulu. Büyük, geniş. Kocaman, iri. Yüksek. Yaşlı, ihtiyar, pir. Bü...

Koca albacak nedir ne demek

Koca albacak nedir Koca albacak; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Yağmur kuşları (Charadriiformes) takımının, yağmur kuşugiller (Charadriidae) familyasından, 30 cm kadar uzunlukta, Avrupa, Asya v...

Koca av nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sürek avı. Av : Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi, şikâr. Bir hayvanın bir başka hayvanı yemek için yakalaması. Tuzağa düşürülen, kendisinden...

Koca bakla nedir ne demek

Koca bakla nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit bakla. Bakla : Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, yeşil kabuklu ve taneli bir bitki (Vicia faba). Bir zinciri oluşturan halka veya parçalardan her biri. Bu bitkinin yeş...

Koca bayram nedir ne demek

Koca bayram nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Şeker bayramı. Bayra : Balyoz. Araba tekerleğine geçirilen ve mazıda dönen delik demir Bayram : Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. Özel olarak kutlanan gün. Sevinç, n...

Koca bıçak nedir ne demek

Koca bıçak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Deri ve gönlerin kalın yerlerini inceltmek için kullanılan bıçak. Bıçak : Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç. Çeşitli kesme işlerinde kullanılan keskin ağızlı araç Koca : Bir kadının evl...

Koca boğazlı nedir ne demek

Koca boğazlı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Obur. Boğa : Damızlık erkek sığır. Zodyak üzerinde Koç ile İkizler arasında yer alan takımyıldızın adı, Sevir Boğaz : Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak. Yiyeceği içece...

Koca bulamaç nedir ne demek

Koca bulamaç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pişmiş hamur üzerine şerbet dökülerek yapılan bir çeşit tatlı. Bula : Yenge, amca ya da dayı karısı Bulama : Bulamak işi. Genellikle üzüm şırasının kaynatılması ile yapılmış olan koyu pekmez. Bula...

Koca dölü nedir ne demek

Koca dölü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıska çocuk. Koca : Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç. Büyük, ulu. Büyük, geniş. Kocaman, iri. Yüksek. Yaşlı, ihtiyar, pir Çocuk : Küçük yaştaki erkek ya da kız. Genç erkek. Soy bakımınd...

Koca fiğ nedir ne demek

Koca fiğ nedir Koca fiğ; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ülkemizde daha çok tanesi için yetiştirilen, baklagil yem bitkisi. Fiğ : Baklagillerden, hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki (Vici...

Koca koca nedir ne demek

Koca koca nedir Koca koca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Koca koca" ile ilgili cümle Büyük : Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Büyük abdest. Önemli. Üstün ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim