Yetiş nedir Yetiş; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Yetiş isminin anlamı, Yetiş ne demek: “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanıl...

 
 
 

Yetişdürmek nedir ne demek

Yetişdürmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yetiştirmek. Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bir isim.” Yeti : İnsanda bulunan,...

Yetişebilmek nedir ne demek

Yetişebilmek nedir Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bir isim.” Yetişebilme : Yetişebilmek işi. Yeti : İnsanda bulunan, bir şe...

Yetişen nedir Yetişen; İsim, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Yetişen isminin anlamı, Yetişen ne demek: Ulaşan, kavuşan. Yet...

Yetişgin nedir ne demek

Yetişgin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yetişkin; gelişmiş. Yetişkin. Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bir isim.” Yeti :...

Yetişilme nedir ne demek

Yetişilme nedir Yetişilmek : Yetişme işi yapılmak, ulaşılmak. Yetişilmek işi...

Yetişim nedir Yetişim; bir eğitim bilimi terimidir. "Yetişim" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yetişeyim Art yetişim : Art alan. Öğr...

Yetişkin nedir ne demek

Yetişkin nedir Yetişkin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Yasaların belirttiği belli bir yaş...

Yetişkin eğitimi nedir ne demek

Yetişkin eğitimi nedir Sosyoloji'deki anlamı: Bir ülkede zorunlu okul yaşı üzerindeki bireylere, okullarda kazandırılan bilgi ve beceriler dışında ya da onl...

Yetişkincilik nedir ne demek

Yetişkincilik nedir Yetişkincilik; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Çocuk davranışlarını yetişkinlere özgü kavram ve ...

Yetişkinlik nedir ne demek

Yetişkinlik nedir "Yetişkinlik" ile ilgili cümle Yetişkin : Gelişimin herhangi bir yönünde veya tümünde duraklama düzeyine erişmiş olan. Kanunların bel...

Yetişmek nedir ne demek

Yetişmek nedir "Yetişmek" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Yakalamak. Varmak, hücum etmek; üstüme yetişdi Büyümek İmdada yetişmek Yetişmek, Olg...

Yetişmen öğretmen nedir ne demek

Yetişmen öğretmen nedir Yetişmen öğretmen; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Göreve yeni atanmış olup tecrübeli bir ya da ...

Yetişmişlik nedir ne demek

Yetişmişlik nedir Yetişmiş : Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini...

Yetiştirebilme nedir ne demek

Yetiştirebilme nedir Yetiştirebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bi...

Yetiştirici nedir ne demek

Yetiştirici nedir Yetiştirici; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yetiştirici" ile ilgili cümleler Osmanlıca Yetiştirici ne demek...

Yetiştiricilik nedir ne demek

Yetiştiricilik nedir Yetiştirici : Üretici, müstahsil. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle il...

Yetiştiricilik ünitesi nedir ne demek

Yetiştiricilik ünitesi nedir Yetiştiricilik ünitesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yetiştiricilik programı planında k...

Yetiştirilebilmek nedir ne demek

Yetiştirilebilmek nedir Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bir isim.” Yetiştirilebilme : Yetiştirilebilmek işi. Yeti : İnsanda bulun...

Yetiştirilmek nedir ne demek

Yetiştirilmek nedir "Yetiştirilmek" ile ilgili cümle örnekleri Yetiştirilme : Yetiştirilmek işi. Yetiştirme : Birinin koruyuculuğunda yetişen kimse. Yeti...

Yetişal nedir Yetişal; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Yetişal isminin anlamı, Yetişal ne demek: “Yetiş de al” anlamında kullanılan bir isim...

Yetişdirici nedir ne demek

Yetişdirici nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Besici. Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bir isim.” Yeti : İnsanda bulunan, bir ...

Yetişebilme nedir ne demek

Yetişebilme nedir Yetişebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bir i...

Yetişek nedir Yetişme : Yetişmek işi. Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, k...

Yetişgen nedir ne demek

Yetişgen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yetişkin, genç. Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bir isim.” Yeti : İnsanda bulun...

Yetişik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Delikanlı. Delikanlı, yetişkin. Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bir isim.” Yeti...

Yetişilmek nedir ne demek

Yetişilmek nedir Yetişme : Yetişmek işi. Yapılmak : Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak. Yapma işine konu olmak. Ulaşılmak : Ulaşma işi yapılmak. İng...

Yetişip yetmeyesi nedir ne demek

Yetişip yetmeyesi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyümeden ölsün (ilenç). Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bir isim.” Yeti : İnsa...

Yetişkin anlağı nedir ne demek

Yetişkin anlağı nedir Yetişkin anlağı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Herhangi bir toplumda ortalama yetişkinin yakla...

Yetişkin filmi nedir ne demek

Yetişkin filmi nedir Yetişkin filmi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yalnız yetişkinlerin görebileceğ...

Yetişkinler bölümü nedir ne demek

Yetişkinler bölümü nedir Yetişkinler bölümü; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Halk kitaplıklarında yetişkinlere ayrılan bölüm....

Yetişme nedir "Yetişme" ile ilgili cümle Fransızca'da Yetişme ne demek?: accroissement, développement Yetişmek : Ulaşmak, ermek, varmak, vasıl olma...

Yetişmen nedir ne demek

Yetişmen nedir Yetişmen; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bulunduğu iş dalındaki öğrenimini güçlendirmek amacıyla ücre...

Yetişmiş nedir ne demek

Yetişmiş nedir Yetişmiş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yetişmiş" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Delikanlı Yetiş...

Yetişmiyesice nedir ne demek

Yetişmiyesice nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Büyümeden ölsün (ilenç). Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bir isim.” Yeti : İnsa...

Yetiştirebilmek nedir ne demek

Yetiştirebilmek nedir Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan bir isim.” Yetiştirebilme : Yetiştirebilmek işi. Yeti : İnsanda bulunan, ...

Yetiştirici öğretim nedir ne demek

Yetiştirici öğretim nedir Yetiştirici öğretim; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Herhangi bir alanda, bir konuda yetersizliğ...

Yetiştiricilik değeri nedir ne demek

Yetiştiricilik değeri nedir Yetiştiricilik değeri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sürekli olarak anne babadan yavrul...

Yetiştirilebilme nedir ne demek

Yetiştirilebilme nedir Yetiştirilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yetiş : “Amacına ulaş, isteğine kavuş” anlamında kullanılan ...

Yetiştirilme nedir ne demek

Yetiştirilme nedir Yetiştirilmek : Eğitilmek. Yetiştirme işi yapılmak. Yetiştirilmek işi Yaralının hayatı, bir an önce hastaneye yetiştirilmesine bağlı....

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim