Sayışım nedir ne demek

Sayışım nedir Sayışım; Matematik, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle yazımlara alındığı bölümleme birliği. Teknik terim anlamı: Karşılığı ...

 
 
 

Sayışım birliği nedir ne demek

Sayışım birliği nedir Sayışım birliği; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir sayışmanlık dizgesine konu olan kurum, girişim, işletme gibi kuruluşlar. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenl...

Sayışım dağıtımı nedir ne demek

Sayışım dağıtımı nedir Sayışım dağıtımı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ya da bir bölüm sayışımın öteki sayışımlara bölünmesi ve dağıtımı. Dağı : Tarlalarda biten yabani otları yok etme. Eş erke ve oylumlu diz...

Sayışım dönemi nedir ne demek

Sayışım dönemi nedir Sayışım dönemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecim alanında yıllık sayışımlar için kabul edilen 12 aylık süre, dengelem dönemi. Bir yıllık süre içinde sayışımların izlenilmesi sağlanılmak...

Sayışım düzeni nedir ne demek

Sayışım düzeni nedir Sayışım düzeni; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kurum ve işletmelerin sayışımlarını belirli bir anlamda, belirli bir dizge içinde bölümleyen, bu bölümleri kesin olarak sınırlayan ve açıklayan...

Sayışım kalıntısı nedir ne demek

Sayışım kalıntısı nedir Sayışım kalıntısı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir sayışımın borçlu ve alacaklı dalları arasındaki fark. Kalı : Halı Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle...

Sayışım kazancı nedir ne demek

Sayışım kazancı nedir Sayışım kazancı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayışım yazdıklarının gösterdiği kâr. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle yazımlara alındığı bölümleme birl...

Sayışım makinesi nedir ne demek

Sayışım makinesi nedir Sayışım makinesi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Sayışım ile ilgili hesaplamalar için kullanılan, bilgisayarın veri işleme olanaklarının altında yalın birtakım işlemler yapabilen h...

Sayışım özeti nedir ne demek

Sayışım özeti nedir Sayışım özeti; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir konuya ya da sayışıma ilişkin belirli bir gündeki sonuçları gösteren özet. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenl...

Sayışım belgesi nedir ne demek

Sayışım belgesi nedir Sayışım belgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İş yasası ile bağımlı yerlerde çalışan görevlilere yapılan haftalık ya da aylık ücret ödemelerinde gerçek ücretlerinden düşülen yasal kesintil...

Sayışım bildirgesi nedir ne demek

Sayışım bildirgesi nedir Sayışım bildirgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Alıcı adına yapılan işlemler sonucu sayışımına borç ya da alacak yazılan bir parayı ayrıntılarıyla göstererek kendisine yapılan bildirim. B...

Sayışım çizgesi nedir ne demek

Sayışım çizgesi nedir Sayışım çizgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kurallara uygun düzenli bir biçimde sıralanan sayışımların sınırlı denge ve adlarını kapsayan çizelge. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bil...

Sayışım dökümü nedir ne demek

Sayışım dökümü nedir Sayışım dökümü; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlendirilmesi. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle yazımlar...

Sayışım durumu nedir ne demek

Sayışım durumu nedir Sayışım durumu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir bankanın belirli süreler bitiminde borçlu ve alacaklı sayışımları durumu. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzen...

Sayışım iyesi nedir ne demek

Sayışım iyesi nedir Sayışım iyesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Adına sayışım açılan kişi. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle yazımlara alındığı bölümleme birliği. Karşılığ...

Sayışım kapatımı nedir ne demek

Sayışım kapatımı nedir Sayışım kapatımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yatırımcının isteği üzerine bankadaki sayışımının kapatılması ya da başka bir sayışıma aktarımı yapılmak üzere artırımı. Sayışım : Sayışmanl...

Sayışım kişisi nedir ne demek

Sayışım kişisi nedir Sayışım kişisi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayışmanlık yazılımları tutan herhangi bir kurum. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle yazımlara alındığı bölü...

Sayışım odası nedir ne demek

Sayışım odası nedir Sayışım odası; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bankalar arası ödeşmeli sayışım işlemlerini yapan örgüt. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle yazımlara alındı...

Sayışım sorumluluğu nedir ne demek

Sayışım sorumluluğu nedir Sayışım sorumluluğu; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir sayışımla ilgili özelliklerde bilgi verme ve denetleme sorumluluğu. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenl...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim