Sayışım nedir ne demek

Sayışım nedir Sayışım; Matematik, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntem...

 
 
 

Sayışım birliği nedir ne demek

Sayışım birliği nedir Sayışım birliği; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir sayışmanlık dizgesine konu olan kurum, girişim, i...

Sayışım dağıtımı nedir ne demek

Sayışım dağıtımı nedir Sayışım dağıtımı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ya da bir bölüm sayışımın öteki sayışımlara bölü...

Sayışım dönemi nedir ne demek

Sayışım dönemi nedir Sayışım dönemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecim alanında yıllık sayışımlar için kabul edilen 12...

Sayışım düzeni nedir ne demek

Sayışım düzeni nedir Sayışım düzeni; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kurum ve işletmelerin sayışımlarını belirli bir anlamd...

Sayışım kalıntısı nedir ne demek

Sayışım kalıntısı nedir Sayışım kalıntısı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir sayışımın borçlu ve alacaklı dalları arasındak...

Sayışım kazancı nedir ne demek

Sayışım kazancı nedir Sayışım kazancı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayışım yazdıklarının gösterdiği kâr. Sayışım : Sayı...

Sayışım makinesi nedir ne demek

Sayışım makinesi nedir Sayışım makinesi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Sayışım ile ilgili hesaplamalar için kulla...

Sayışım özeti nedir ne demek

Sayışım özeti nedir Sayışım özeti; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir konuya ya da sayışıma ilişkin belirli bir gündeki s...

Sayışım uzmanı nedir ne demek

Sayışım uzmanı nedir Sayışım uzmanı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayışmanlık yönteminde yetenekli kişi. Sayışım : Sayış...

Sayışım yanlışlığı nedir ne demek

Sayışım yanlışlığı nedir Sayışım yanlışlığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sayışım işlerinde yapılan yanlışlık. Sayışım : Sa...

Devlet sayışım yılı nedir ne demek

Devlet sayışım yılı nedir Devlet sayışım yılı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Devlet sayışımlarına ilişkin dönem. Yıllık ödene...

Genel sayışım düzeni nedir ne demek

Genel sayışım düzeni nedir Genel sayışım düzeni; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aynı işi yapan kurumların ya da birçok dalı ola...

Güvenceli sayışım çizelgesi nedir ne demek

Güvenceli sayışım çizelgesi nedir Güvenceli sayışım çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Güvencelilere sakatlık, yaşlılık ve ölüm ...

Özel sayışım dönemi nedir ne demek

Özel sayışım dönemi nedir Özel sayışım dönemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapılan işin özelliği ve gereğine göre takvim ya...

Ücret sayışım belgesi nedir ne demek

Ücret sayışım belgesi nedir Ücret sayışım belgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşçiye ödenen ücreti tüm ayrıntılarıyla göster...

Açık sayışım nedir ne demek

Açık sayışım nedir Açık sayışım; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gerçek ya da tüzel kişi adına açılmış, sonucu alınmayıp...

Alacaklı sayışım nedir ne demek

Alacaklı sayışım nedir Alacaklı sayışım; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Genel olarak alacak kalıntısı veren sayışımlar. Sayı...

Borç artığı veren sayışım nedir ne demek

Borç artığı veren sayışım nedir Borç artığı veren sayışım; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Borç toplamları, alacak toplamından daha ço...

Düzenleyici sayışım nedir ne demek

Düzenleyici sayışım nedir Düzenleyici sayışım; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Edimli olarak yapılmış bir işlemin sonucunu göst...

Sayışım belgesi nedir ne demek

Sayışım belgesi nedir Sayışım belgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İş yasası ile bağımlı yerlerde çalışan görevlilere ya...

Sayışım bildirgesi nedir ne demek

Sayışım bildirgesi nedir Sayışım bildirgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Alıcı adına yapılan işlemler sonucu sayışımına bor...

Sayışım çizgesi nedir ne demek

Sayışım çizgesi nedir Sayışım çizgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kurallara uygun düzenli bir biçimde sıralanan sayışı...

Sayışım dökümü nedir ne demek

Sayışım dökümü nedir Sayışım dökümü; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlen...

Sayışım durumu nedir ne demek

Sayışım durumu nedir Sayışım durumu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir bankanın belirli süreler bitiminde borçlu ve alac...

Sayışım iyesi nedir ne demek

Sayışım iyesi nedir Sayışım iyesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Adına sayışım açılan kişi. Sayışım : Sayışmanlık işlem...

Sayışım kapatımı nedir ne demek

Sayışım kapatımı nedir Sayışım kapatımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yatırımcının isteği üzerine bankadaki sayışımının k...

Sayışım kişisi nedir ne demek

Sayışım kişisi nedir Sayışım kişisi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sayışmanlık yazılımları tutan herhangi bir kurum. Sayı...

Sayışım odası nedir ne demek

Sayışım odası nedir Sayışım odası; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bankalar arası ödeşmeli sayışım işlemlerini yapan örgü...

Sayışım sorumluluğu nedir ne demek

Sayışım sorumluluğu nedir Sayışım sorumluluğu; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir sayışımla ilgili özelliklerde bilgi verme ve...

Sayışım üstü çekme nedir ne demek

Sayışım üstü çekme nedir Sayışım üstü çekme; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Banka sayışımını aşma, bankaya verilenden fazlası...

Sayışım yazılıkları nedir ne demek

Sayışım yazılıkları nedir Sayışım yazılıkları; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tecimci, tecim ortaklıkları ve kurumlara ilişkin...

Geçerli sayışım yazılığı nedir ne demek

Geçerli sayışım yazılığı nedir Geçerli sayışım yazılığı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ekonomik amaçlarla yapılan yatırımlarda, ge...

Güvenceli sayışım belgesi nedir ne demek

Güvenceli sayışım belgesi nedir Güvenceli sayışım belgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşten ayrılan güvencelilerin ve hak sahipl...

Kolay sayışım yöntemi nedir ne demek

Kolay sayışım yöntemi nedir Kolay sayışım yöntemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Üretilen bir birim malın tümdeğerini bulmak iç...

Tek düzen sayışım dizgesi nedir ne demek

Tek düzen sayışım dizgesi nedir Tek düzen sayışım dizgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Benzer kuruluşlara uygulanması olanaklı bi...

Yalın sayışım yöntemi nedir ne demek

Yalın sayışım yöntemi nedir Yalın sayışım yöntemi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tek yönlü giriş yöntemi ile (toplama ve çıkarm...

Aktarılacak sayışım nedir ne demek

Aktarılacak sayışım nedir Aktarılacak sayışım; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kalıntıları nedeniyle başka sayışımlara aktarılm...

Anlaşmalı sayışım nedir ne demek

Anlaşmalı sayışım nedir Anlaşmalı sayışım; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tecim ve ödeme anlaşmalarının uygulanması sırasında...

Devinimli sayışım nedir ne demek

Devinimli sayışım nedir Devinimli sayışım; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yatırım ve çekimleri gereği genel görüntüleri bakım...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim