Bildir nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geçen yıl. (birine) haddini bildirmek : sert bir karşılıkla uslandırmak, yola getirmek, cezalandırmak. görü...

 
 
 

Bildirbiç nedir ne demek

Bildirbiç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birdirbir oyunu. Bildir : Geçen yıl Bildirbi : Birdirbir oyunu. Birdirbir : Oyuncuların birbirinin üstünden...

Bildirçin nedir ne demek

Bildirçin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bıldırcın. Bildir : Geçen yıl Bıldırcın : Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok sonbaharda...

Bildirebilme nedir ne demek

Bildirebilme nedir Bildirebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Bildir : Geçen yıl Bildirebilmek : Bildirme imkânı veya olasılığ...

Bildirge nedir Gümrük alanında kullanılan anlamı: Bu formülle anılan bilgilerin gümrüğe verilmesi. Malın, belli bir gümrük düzenine göre işleminin y...

Bildirilmek nedir ne demek

Bildirilmek nedir "Bildirilmek" ile ilgili cümle örnekleri Bildiri : Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk tarafından herhangi ...

Bildirim ödencesi nedir ne demek

Bildirim ödencesi nedir Bildirim ödencesi; bir ticaret terimidir. Bildirim : Bu açıklamanın yapıldığı kâğıt, ihbarname. Bildirme işi. Yazılı olarak yapılmış ...

Bildirişim nedir ne demek

Bildirişim nedir Bildirişim; bir teknik terimidir. Bildiriş : Bildirme işi. Bildiri : Resmî bir makam, kurum veya resmî olmayan bir örgüt, topluluk ta...

Bildirme nedir Bildirme cümlesi : Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle. Bildirme eki : Çoğu sürerlik, kesinlik veya kuvvetli ihtimal k...

Bildirme eki nedir ne demek

Bildirme eki nedir Bildirme eki; bir dil bilgisi terimidir. "Bildirme eki" ile ilgili cümleler Bildirme eki veya bildirme koşacı, yükleme kesinlik, beli...

Bildirmek nedir ne demek

Bildirmek nedir "Bildirmek" ile ilgili cümleler Bildirme : Bildirmek işi, beyan, tebliğ. Görüş bildirmek : Bir konuda elde edilen düşünce ve deneyiml...

Akçalı bildirmelik nedir ne demek

Akçalı bildirmelik nedir Akçalı bildirmelik; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: akçalı vergi]. Akçal : Beyazımsı, beyaza ça...

Alıcılı bildirmen nedir ne demek

Alıcılı bildirmen nedir Alıcılı bildirmen; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sinema, televizyon için haber...

Antlaşmali bildirmelik nedir ne demek

Antlaşmali bildirmelik nedir Antlaşmali bildirmelik; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Vergi oranları, uluslararası antlaşmalarla be...

Aracılı vergi bildirimi nedir ne demek

Aracılı vergi bildirimi nedir Aracılı vergi bildirimi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Vergi yükümlüsü erata komutanları aracılığı ...

Bağıttan cayma bildirimi nedir ne demek

Bağıttan cayma bildirimi nedir Bağıttan cayma bildirimi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belirli bir süresi olmayan sürekli hizmetle...

Bozacağını bildirme nedir ne demek

Bozacağını bildirme nedir Bozacağını bildirme; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: feshi ihbâr. Bildir : Geçen yıl Bil...

Cayma bildirimi nedir ne demek

Cayma bildirimi nedir Teknik terim anlamı: Caymanın yasalar karşısında geçerli olması bakımından, yapılması gereken ve koşulları yasalarda gösterilmiş bild...

Chapultepec bildirgesi nedir ne demek

Chapultepec bildirgesi nedir Chapultepec bildirgesi; Uluslararası alanında kullanılan bir sözcüktür. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: [bkz: Çapultepek Bildir...

Çıkış bildirgesi nedir ne demek

Çıkış bildirgesi nedir Çıkış bildirgesi; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mal çıkışlarında kullanılan gümrük bildirgesi, a. b...

Bildir bildir nedir ne demek

Bildir bildir nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Anlamadan, boş gözlerle (bakmak hakkında). Bildir : Geçen yıl Hakkında : İlgili olarak, üzerine. Gözler : D...

Bildirbi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birdirbir oyunu. Bildir : Geçen yıl Bildirbiç : Birdirbir oyunu. Birdirbir : Oyuncuların birbirinin üstünde...

Bildircin nedir ne demek

Bildircin nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bıldırcın. Bildir : Geçen yıl Bıldırcın : Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok sonbaharda...

Bildirdi ola nedir ne demek

Bildirdi ola nedir Teknik terim anlamı: Bildirdi mi ?. Bildir : Geçen yıl Ola : Acaba: Gelir mi ola?. Erkeklere seslenme ünlemi. Ulan!. Belki, -mi acaba...

Bildirebilmek nedir ne demek

Bildirebilmek nedir Bildir : Geçen yıl Bildirebilme : Bildirebilmek işi. Bildirme : Bildirmek işi, beyan, tebliğ. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir ...

Bildiri nedir "Bildiri" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: ihbâr, tebliğ. İktisat alanındaki kelime anlamı: Toplumsal bir hareketin iktisadi, so...

Bildirim nedir Bildirim ödencesi : Süresi belli olmayan sürekli iş sözleşmelerinin daha önce bildirim yapılmaksızın yürürlükten kaldırılması sebebiy...

Bildiriş nedir ne demek

Bildiriş nedir "Bildiriş" ile ilgili cümle Bildiri : Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ. Resmî b...

Bildirişmek nedir ne demek

Bildirişmek nedir Bildiriş : Bildirme işi. Bildiri : Bilimsel bir konuyu ele alan ve bilimsel bir toplantıda okunup tartışılan yazı, tebliğ. Resmî bir ...

Bildirme cümlesi nedir ne demek

Bildirme cümlesi nedir Bildirme cümlesi; bir dil bilgisi terimidir. "Bildirme cümlesi" ile ilgili cümle Bildirme : Bildirmek işi, beyan, tebliğ. Cümlesi : H...

Bildirme kipi nedir ne demek

Bildirme kipi nedir Bildirme kipi; bir dil bilgisi terimidir. kipi] Bildirme : Bildirmek işi, beyan, tebliğ. Zaman : Çağ, mevsim. Bu sürenin belirli bir ...

Adres değişikliği bildirimi nedir ne demek

Adres değişikliği bildirimi nedir Adres değişikliği bildirimi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bilinen iş ya da oturum yerlerini değişti...

Aktarma bildirgesi nedir ne demek

Aktarma bildirgesi nedir Aktarma bildirgesi; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aktarma eşyasına ilişkin gümrük işlemleri için ku...

Antlaşmalı bildirmelik nedir ne demek

Antlaşmalı bildirmelik nedir Antlaşmalı bildirmelik; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Devletler arasındaki anlaşmalara göre yapılan ...

Antlı bildiri nedir ne demek

Antlı bildiri nedir Antlı bildiri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kimi vergilerden bağışık olduğunu ya da pay ve borç be...

Arıtma ve batkınlık bildirgesi nedir ne demek

Arıtma ve batkınlık bildirgesi nedir Arıtma ve batkınlık bildirgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Arıtma görevlileri ya da batkınlık örg...

Basın bildirisi nedir ne demek

Basın bildirisi nedir Basın : Bu tür iş yerlerinde görevli kimselerin tümü. Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat. ...

Bozmayı bildirme nedir ne demek

Bozmayı bildirme nedir Bozmayı bildirme; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sözleşmeyi yapanlardan bir yan'ın diğerine anlaşman...

Cenevre bildirisi nedir ne demek

Cenevre bildirisi nedir Cenevre bildirisi; Uluslararası alanında kullanılan bir kelimedir. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: (30.Tem.74). Bildir : Geçen ...

Copacabana bildirgesi nedir ne demek

Copacabana bildirgesi nedir Copacabana bildirgesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Arjantin ve Brezilya başkanları, Kirchner ve ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim