Dizge nedir "Dizge" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Diz kapağını geçen çorap. Dört beş santim eninde örülmüş kadın kuşağı. Çorap bağı. Dize kadar uzanan uzun konçlu çorap. Erkeklerin giydiği getr biçiminde çorap, tozlu...

 
 
 

Dizge çözümleme nedir ne demek

Dizge çözümleme nedir Dizge çözümleme; Bilişim, Matematik, Psikoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilişim dizgesi tasarlanırken, karşı karşıya bulunulan kısıtlamalar altında, eldeki olanakları en iyi b...

Dizge değerleme nedir ne demek

Dizge değerleme nedir Dizge değerleme; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayar dizgesinin, bir bilişim ya da bilgi erişim dizgesinin, gözetilen amaçlara, benzer amaçlar için daha önce kullanılan di...

Dizge yaklaşımı nedir ne demek

Dizge yaklaşımı nedir Dizge yaklaşımı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kent tasarlamasında, bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanmasına, deneyime, yerel çözümlemelere dayanan parçacıl çözümleme yerine, bir bütü...

Dizgel nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dize kadar uzanan uzun konçlu çorap. Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, ö...

Dizgeleşme nedir ne demek

Dizgeleşme nedir Dizgeleşme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Dizgel : Dize kadar uzanan uzun konçlu çorap Dizgele : Dize kadar uzanan çorap. Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manz...

Dizgeleştiriş nedir ne demek

Dizgeleştiriş nedir Dizgeleştiriş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Dizgel : Dize kadar uzanan uzun konçlu çorap Dizgele : Dize kadar uzanan çorap. Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, m...

Dizgeleştirmek nedir ne demek

Dizgeleştirmek nedir Dizgel : Dize kadar uzanan uzun konçlu çorap Dizgele : Dize kadar uzanan çorap. Dizgeleştirme : Dizgeleştirmek işi. Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye veya dü...

Dizgeli değiştirme nedir ne demek

Dizgeli değiştirme nedir Dizgeli değiştirme; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Anıları sürekli ve dizgeli olarak belirli bir yönde değiştirme. Dizgel : Dize kadar uzanan uzun konçlu çorap Değiş : Değme işi. Değiş...

Dizge akış çizeneği nedir ne demek

Dizge akış çizeneği nedir Dizge akış çizeneği; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir dizgeyi, özellikle bir yazılım dizgesini oluşturan izlence, yordam, veri kütükleri, kullanıcı ya da işletmen eylemleri ve be...

Dizge belgeleme nedir ne demek

Dizge belgeleme nedir Dizge belgeleme; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: [bkz: belgeleme II, III, belgeleme dizgesi]. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman Belg...

Dizge çözümleyici nedir ne demek

Dizge çözümleyici nedir Dizge çözümleyici; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilişim dizgesinin tasarımında dizge çözümleme görevini yürüten kişi. Bu işi uğraş edinmiş kişi. Çözüm : Bir sorunun çözülmesi...

Dizge görünümü nedir ne demek

Dizge görünümü nedir Dizge görünümü; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Genellikle bir bilgisayar dizgesini oluşturan birimleri, altdizgeleri de göstererek belirleyen herhangi bir çizim ya da liste. Görün :...

Dizge yazılımı nedir ne demek

Dizge yazılımı nedir Dizge yazılımı; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Yazılım dizgelerinin, bunlarda kullanılan yaklaşım ve yöntemleri de kapsar biçimde, tümü. Yazıl : Bir bütünü oluşturan alt öğelerden,...

Dizgele nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dize kadar uzanan çorap. Dizgel : Dize kadar uzanan uzun konçlu çorap Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre dü...

Dizgeleşmek nedir ne demek

Dizgeleşmek nedir Dizgel : Dize kadar uzanan uzun konçlu çorap Dizgele : Dize kadar uzanan çorap. Dizgeleşme : Dizgeleşmek işi. Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye veya dünya gö...

Dizgeleştirme nedir ne demek

Dizgeleştirme nedir Dizgeleştirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Dizgel : Dize kadar uzanan uzun konçlu çorap Dizgele : Dize kadar uzanan çorap. Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, m...

Dizgeli nedir Dizgeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Dize kadar uzanan uzun konçlu çorap Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye v...

Dizgeli gözlem nedir ne demek

Dizgeli gözlem nedir Dizgeli gözlem; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ölçünleyici yordamlara dayanarak denetim altına alınmış, nesnel ve kesin bilgiler sağlayan gözlem, bk. ölçünleme. Dizgel : Dize kadar uz...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim