Array declaration nedir ne demek

Array declaration nedir : Bildiri. İlan. Gümrük, ekonomi, veterinerlik, uluslararası ilişkiler alanlarında kullanılır. Bildirge. Bildirim. Tebliğ. Bilgi verm...

 
 
 

Array value is not valid nedir ne demek

Array value is not valid nedir : Değişim değeri. Göz ardı etmemek. Önem vermek. Önem. Para değeri. Değer. Mallar arasındaki değişim oranı. bir özdeğin para ile nite...

Redundant array of inexpensive disks nedir ne demek

Redundant array of inexpensive disks nedir : Anlama katkısı olmayan. Gereksiz. İşten çıkarılan. Gereğinden fazla. Normalden fazla. Bol. İşten çıkarılmış. İşinden çıkarılan. Laf...

Antenna array nedir ne demek

Antenna array nedir : Alıcı uyarga. Sırgavıl. Duyarga. Çeşitli eklem bacaklıların başlarında, rotatorlarda ve balıklarda bulunan, eklemlerden yapılmış bi...

Beam array nedir ne demek

Beam array nedir : Koşut doğrultuda yayılan ışın kümesi. Demet. Kiriş. Yayılmak. Sinyal vermek. Gözlerinin içi gülmek. Işık saçmak. Belli bir doğrultu...

Binomial array nedir ne demek

Binomial array nedir : İkiterimli. Binom. İki isimli. İki terimli. Binomial choice : İki terimli seçim. [#Binomial coefficient : Binom katsayısı. İkiterim...

Current array nedir ne demek

Current array nedir : Tedavüldeki. Geçerli. Suyun akışı. Düşünce hayatında ortaya çıkan yeni akım. Güncel. Bilgisayar, fizik, kimya, iktisat alanlarında ...

Diode array nedir ne demek

Diode array nedir : Çift üşek. Diod. Akım doğrultucu lamba. Kristaldiyot. Diyot. İki kutuplu lamba. Akımı sadece bir yönde geçirebilen bir devre eleman...

Disk array nedir ne demek

Disk array nedir : Plak. Teker. Bir gökcisminin teker biçiminde gördüğümüz yüzeyi; cismin gökyüzü üzerindeki izdüşümü. Disket. Kurs. Bkz.disc. Her iki...

Electronically steerable array nedir ne demek

Electronically steerable array nedir [#Electronically] : Elektronik olarak. Elektronik ortamda. Elektronik vasıtasıyla. Steerable : İdare edilir. Yönetilebilir. Elektroni...

Gate array nedir ne demek

Gate array nedir : Filmin alıcı ve göstericide pencere önünden düzgün geçmesini sağlamak için yapılmış, film enine uygun dar geçit. Bahçe kapısı. İşte...

Martingale difference array nedir ne demek

Martingale difference array nedir : Bumba palangası. Kaybettikçe ileri sürülen paranın iki misli artırılan bir sistem. Martingal kayışı. Martingale. Kör baston. Differ...

Multiple column array nedir ne demek

Multiple column array nedir : Birçok. Çeşitli. Kat. Birden çok. Birden fazla unsurdan oluşan, birçok kısımlar gösteren. birden fazla organı etkileyen, değişik or...

Sparse array nedir ne demek

Sparse array nedir : Kıt. Aralıklı. Seyrek. Sparse dots : Seyrek nokta. [#Sparsely : Eksik bir şekilde. Seyrek olarak (yayılmış bitki örtüsü vb). Kıt bi...

Two dimensional array nedir ne demek

Two dimensional array nedir : Çift. İskambilde ikili. İkili. İki tane. İkisi. 2. İki adet. İki rakamı. İki. Dimensional : Boyuta ait. Ölçülü. Dimansiyonel. Ebatl...

Arrayal nedir : Dizme. Tertip etme. Array declaration : Dizilim bildirimi program. Dizilim bildirimi. [#Array directivity : Dizilim yönlülüğü anten...

Arrayed nedir : Darmadağınık. Karıştırmak. Bozmak. Kargaşaya itmek. Array declaration : Dizilim bildirimi. Dizilim bildirimi program. [#Array direc...

Arrays nedir : Dağınıklık. Karışıklık. Düzensizlik. Karıştırmak. Bozmak. Kargaşaya itmek. Tarumar etmek. Darmadağın etmek. Kargaşa. Düzensiz kıyaf...

Coefficient of disarray nedir ne demek

Coefficient of disarray nedir : Ortak etmen. Faktör. Koefisyan. İşbirliği yapan. Katsayı. Emsal. Bilgisayar, ekonomi alanlarında kullanılır. Sabite. Of : -den. -li...

Disarrayed nedir ne demek

Disarrayed nedir in disarray : Kargaşa içinde bulunmak. Dağınıklık içinde olmak. Coefficient of disarray : katsayısı. [#In disarray : Karmaşık. Karışı...

Array directivity nedir ne demek

Array directivity nedir : Yönlülük. Yönsel olma durumu (bir mikrofon veya antende). Yönelme yeteneği. Yön seçiciliği. Yönlenme etkisi. Array declaration : Di...

Array processor nedir ne demek

Array processor nedir : Merkezi işlemci. İşlem yapıcı. Dijital sinyaller yoluyla çalışan bir çok efekt devresini aynı anda bünyesinde barındıran cihaz. İşl...

Redundant array of independent disks nedir ne demek

Redundant array of independent disks nedir : İhtiyaç dışı. Gereksiz. Lüzumsuz. İşten çıkarılmış. Gereğinden fazla. İşinden çıkarılan. Ağdalı. İhtiyaç fazlası. İşten çıkarılan. ...

Aerial array nedir ne demek

Aerial array nedir : Anten ile ilgili. Havayla ilgili. Anten. Teneğe değişli. Hayali. Havai. Hava ile ilgili. Havaya ait. Hava. Aerial act : Hava göster...

Battle array nedir ne demek

Battle array nedir : Gitar, tarih alanlarında kullanılır. Açık, düzlük yerde yapılan büyük savaş. Atışma. Vuruşma. Çatışma. Meydan savaşı. Savaşmak. Müc...

Binary array nedir ne demek

Binary array nedir : İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan. İki bileşenli. Çift. İkili değer. İkili. İki elemanlı. İkilik. 0 ya da 1 gibi iki değe...

Broadside array nedir ne demek

Broadside array nedir : Borda ateşi. Önünde yarı saydam cam bulunan, ışığı hem yansıtarak hem de yayındırarak veren işlik ışıtacı. Sözle saldırı. Yanından....

Data array nedir ne demek

Data array nedir : Bilgiler. Bir araştırmanın temeli olan ana öge. Bir sanat eserine veya edebi bir esere temel olan ana ilke. Esaslar. Bilgi. Malumat...

Dipole array nedir ne demek

Dipole array nedir : İkiucaylı. Çiftucay. Hem pozitif hem de negatif yüke sahip bir molekül veya yapıları çevresinde eşit olmayan bir biçimde dağılmış e...

Drive array nedir ne demek

Drive array nedir : Kovalamak. İtki. Arabayla götürmek. Hareket ettirmek. Önüne katmak. Sürmek. Kullanmak. Açlık, susuzluk, cinsel istek gibi ancak bir...

Extended graphics array nedir ne demek

Extended graphics array nedir : Genişletilmiş. Süresi uzatılmış. Büyütülmüş. Büyük. Uzatılmış. Uzayan. Uzun. Geniş çaplı. Yayılmış. Uzatılan. Graphics : Grafikler....

Linear array nedir ne demek

Linear array nedir : Birinci derece. Lineer. Çizgisel. Doğrusal. Linear acceleration : Çizgisel ivme. Doğrusal ivme. [#Linear accelerator : Bir dizi eşe...

Multi color graphics array nedir ne demek

Multi color graphics array nedir : Çoklu. Birden çok. Çok. Color : Belirli dalga uzunluğundaki elektromıknatıs ışınımın gözün ağkatında yarattığı etkinin, merkez sini...

Sensor array nedir ne demek

Sensor array nedir : Müşür. Alıcı. Duyargaç. Dedektör. Sensör. Kaptör algılayıcı sensör. Duyaç. Algılayıcı. Sensörlü. Sensor based system : Duyuculara d...

Triangular array nedir ne demek

Triangular array nedir : Üçgensel. Üçgen biçiminde. Üçgen şeklinde. Üçgensi. Üçlü. Üç köşeli. Üçgen. Üçgen biçimli. Triangular design : Üçgensel tasarım. [#...

Video graphics array nedir ne demek

Video graphics array nedir : Televizyon. Video. Video terminal. Video kaset. Bilgisayar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Video filmi. Görüntü. Ekran....

Arrayals nedir : Tertip etme. Dizme. Giyim. Giydirme. Oluşum. Sergi. Gösterme. Kıyafet. Array declaration : Dizilim bildirimi. Dizilim bildirimi pro...

Arraying nedir : Düzensiz kıyafet. Kargaşa. Düzensizlik. Karışıklık. Tarumar etmek. Dağınıklık. Darmadağın etmek. Karıştırmak. Bozmak. Kargaşaya itm...

Be in disarray nedir ne demek

Be in disarray nedir : -dir. -dır. Durmak. -dı. Mal olmak. Olmak. Var olmak. Kalmak. Bulunmak. Anlamına gelmek. In : Mevsimi gelmiş. İçeriye. Gelmiş olan....

Disarray nedir English: After all the merrymaking, the apartment was in great disarray. Turkish: Tüm eğlenceden sonra daire büyük bir karışıklı...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim