Not nedir Not; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Not" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Nohut Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Okullarda öğretmenlerce her öğrencinin başarısı üzerinde edinilen kanıyı, varılan yargıyı göste...

 
 
 

Not a little nedir ne demek

Not a little nedir English: Ali is going to hurt himself if he's not a little more careful. Turkish: Ali biraz daha dikkatli olmazsa kendini incitecek. English: I'm not a little boy anymore. Turkish: Artık küçük bir çocuk değilim. ...

Not a single one of them nedir ne demek

Not a single one of them nedir : Asla. Yok. Olmayan. Yoksa. Gayri. Emes. Değil. A : Amperin simgesi. La (müzik terimi). Pek iyi. Bir. Belirli bir tür veya nitelikteki. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. (herhangi) bir. Argonun simgesi. Miktar belirtir. En...

Not a whit nedir ne demek

Not a whit nedir : Yoksa. Asla. Gayri. Emes. Yok. Değil. Olmayan. A : Herhangi bir. Atom ağırlığı. Belirli bir tür veya nitelikteki. Bir. Miktar belirtir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Amperin simgesi. La (müzik terimi). Argonun simgesi...

Not an element of nedir ne demek

Not an element of nedir : Asla. Yoksa. Değil. Yok. Emes. Gayri. Olmayan. An : Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. Bir. Bir (ünlülerden önce). Anabatik rüzgar. (herhangi) bir. [#Element : Atmosferik güçler. Te...

Not arrive nedir ne demek

Not arrive nedir English: I shall not arrive until after two. Turkish: İkiden sonrasına kadar gelmeyeceğim. English: I repeat, do not arrive late! Turkish: Yineliyorum, geç kalma! English: As far as I know, he has not arrived yet...

Not at any price nedir ne demek

Not at any price nedir : Değil. Gayri. Yoksa. Olmayan. [#Asla. Emes. Yok. At : Bir miktarı göstermek için kullanılır. Üzere. E. Nezdinde. Bir iş veya hareketten bahsederken kullanılır. Bir yeri belirtmek için kullanılır. Ya. Yanında. Da. Ye. : B...

Not bad nedir English: Your essay was not bad but I have a few minor niggles. Turkish: Denemen kötü değildi ama birkaç önemsiz ayrıntım var. English: Damn! It's not bad! Turkish: Vay canına! Bu fena değil! English: You're not ...

Not born yesterday nedir ne demek

Not born yesterday nedir English: I was not born yesterday. Turkish: Dün doğmadım. : Emes. Gayri. Yoksa. Değil. Olmayan. Yok. Asla. Born : Kökenden. Doğma. Doğum. Doğan. Mütevellit. Doğuştan. Doğmuş. Vuku bulmak. Tevellütlü. [#Yesterday : Dün...

Not a bit nedir ne demek

Not a bit nedir English: I'm not a bit surprised. Turkish: Ben biraz şaşırmadım. English: I'm not a bit interested in chemistry. Turkish: Kimya ile zerre kadar ilgilenmiyorum. English: I'm not a bit tired. Turkish: Ben bira...

Not a few nedir ne demek

Not a few nedir English: Not a few pupils could solve the problem. Turkish: Birkaç öğrenci problemi çözemedi. English: We make not a few mistakes when speaking in English. Turkish: İngilizce konuşurken birkaç hata yapmayız. : Em...

Not a living soul nedir ne demek

Not a living soul nedir : Yoksa. Olmayan. Yok. Asla. Değil. Gayri. Emes. A : Herhangi bir. (herhangi) bir. Pek iyi. La (müzik terimi). Miktar belirtir. Atom ağırlığı. Belirli bir tür veya nitelikteki. Amperin simgesi. İngiliz alfabesinin birinci ...

Not a stitch on nedir ne demek

Not a stitch on nedir : Yok. Asla. Gayri. Emes. Yoksa. Olmayan. Değil. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Pek iyi. Argonun simgesi. Herhangi bir. Bir. Miktar belirtir. En yüksek not. Belirli bir tür veya nit...

Not all there nedir ne demek

Not all there nedir English: He is not all there. Turkish: Onun aklı başında değil. English: He's not all there. Turkish: O akıllı değil. : Emes. Değil. Asla. Olmayan. Yok. Yoksa. Gayri. All : Tamamen. Bütün. Hepsi. Oyunun herhangi ...

Not applicable nedir ne demek

Not applicable nedir English: Anyway, it's not applicable to you Turkish: Her neyse, o size uygun değil. : Olmayan. Asla. Değil. Gayri. Emes. Yok. Yoksa. Applicable : Bağıntı kurmak. Yerinde. Kılgın. Yürürlükte bulunmak. Uygulanabilir. İl...

Not at all nedir ne demek

Not at all nedir English: Ali told me he was not at all interested in what Mary had to say. Turkish: Ali bana Mary'nin söylemek zorunda olduğu şeyle hiç ilgilenmediğini söyledi. English: Ali is not at all like his brother. Turkis...

Not available nedir ne demek

Not available nedir English: I'm not available right now. Turkish: Şu anda müsait değilim. English: He is not available at the moment. Turkish: Şu anda mevcut değil. English: Ali is not available at the moment. May I take a message?...

Not bat an eyelid nedir ne demek

Not bat an eyelid nedir : Olmayan. Emes. Değil. Gayri. Asla. Yok. Yoksa. Bat : Yarasa. Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde, bankacılık düzenleme ilke ve kuralları doğrultusunda bankaların hak ve çıkarlarını savunmak, bankacılık sisteminin büyüm...

Not breathe a word about nedir ne demek

Not breathe a word about nedir : Değil. Asla. Olmayan. Emes. Gayri. Yok. Yoksa. Breathe : Soluk almak. Teneffüs etmek. İfade etmek. Fısıldamak. Soluk alıp vermek. Hohlamak. Esmek. Yaşamak. Nefes alıp vermek. Nefes almak. [#A : Pek iyi. Atom ağırlığı. En...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim