Element nedir Element; bir kimya terimidir. "Element" ile ilgili cümleler Kimya'daki anlamı: Tek tip atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamayan madde. Orta Öğretim alanındaki anlamı: Veterinerlik alanın...

 
 
 

Element of truth nedir ne demek

Element of truth nedir : Bilgisayar, fizik, kimya, sinema, televizyon, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Küçük bir miktar. Bir bileşiğin yapı taşları ya da bir örüntüyü oluşturan bileşenlerden her biri. Unsur. Cüz. Kimyasal yollarl...

Element spacing nedir ne demek

Element spacing nedir : Atmosferik güçler. Eleman. Bir parça. Tek türdeki atomlardan oluşan ve olağan kimyasal yöntemlerle bozunmayan özdek. Bütünün gerekli parçası. Bir bileşiği oluşturan daha yalın kesimlerden her birine yerilen genel ad. Ele...

Elemental analysis nedir ne demek

Elemental analysis nedir : İlkel. Doğadaki güçlere özgü. Ana. Doğanın gücüyle ilgili. Dizginsiz. Basit. Frenlenmemiş. Başlıca. Temel. Esas. Analysis : Bilgisayar, bilişim, eğitim, fizik, gümrük, kimya, madencilik, ekonomi, sosyoloji, veterinerlik ...

Elementals nedir ne demek

Elementals nedir analysis : Element analizi. Element çözümlemesi. Ögesel çözümleme. Elemental : Doğanın gücüyle ilgili. Ana. Basit. Temel. Saf. Doğadaki güçlere özgü. Esas. Dizginsiz. Başlıca. Doğa güçleri ile ilgili. : Basit bir şekilde. ...

Elementariness nedir ne demek

Elementariness nedir : Karışık olmayacak şekilde. Yalın bir şekilde. Basit olarak. Başlangıç olarak. Sade bir şekilde. Basitçe. Basit bir şekilde. Birincil olarak. Temel olarak. Sözcükler, direkt olarak Elementariness ile ilgili eş anlamlı kel...

Elementary analysis nedir ne demek

Elementary analysis nedir : Başlangıç. Başlayanlar için. Kolay. Basit. Temel. Doğa güçleri ile ilgili. İlk. Öğesel. Asıl. İlkel. Analysis : İnceleme. Sayışımların bütün ayrıntıları ile ele alınıp değerlendirilmesi. Sayışım dökümü. Kimyasal çözümlem...

Elementary charge nedir ne demek

Elementary charge nedir : Kolay. İlkel. Öz. İlk. Başlayanlar için. Başlangıç. Asıl. Temel. Saf. Elemanter. Charge : Vazifelendirmek. Yükümlülük. Kredi kartından almak. Yüklemek (enerji veya elektrik). Sorumlu tutmak. Bir yoğunlaç ya da akımsaklar...

Elementary differential equation nedir ne demek

Elementary differential equation nedir : Kolay. İlk. Başlayanlar için. Basit. İlkel. Saf. Elemanter. Başlangıç. Öğesel. Asıl. Differential : Ücret farkı. Vergin farkı. Farklı olan. Fark gösteren. Ayrımsal. Türev alma. Ayırıcı özellik gösteren, ayırıcı özellikle...

Element of nedir ne demek

Element of nedir English: Still gleams an element of hope.Turkish: Hâlâ bir umut ışığı var. English: Self-confidence is the principal element of any great endeavor.Turkish: Bir büyük girişimin ana elemanı kendine güvendir. Engl...

Element of a set nedir ne demek

Element of a set nedir : Öge. Doğa şartları. Unsur. Birincil parçalardan herhangi biri veya bir şeyin ögeleri. aynı cins atomlardan yapılmış ve daha basit maddelere parçalanamayan basit bir madde. İlke. Esas. Amil. Bir dalgalığı oluşturan parçal...

Element of usury nedir ne demek

Element of usury nedir : Bütünün gerekli parçası. Bir dalgalığı oluşturan parçalardan her biri. Amil. Kimyasal yollarla daha yalın özdeklere bozunamayan özdek. bir kümeyi oluşturan nesnelerin her biri. Rükün. Eleman. Element. Bir halkbilim olay ...

Elemental nedir ne demek

Elemental nedir analysis : Element analizi. Element çözümlemesi. Ögesel çözümleme. Elementally : Basitçe. Basit bir şekilde. Yalın bir şekilde. : Başlıca. Esas. Dizginsiz. İlkel. Temel. Basit. Frenlenmemiş. Doğadaki güçlere özgü. Saf. Ana...

Elementally nedir ne demek

Elementally nedir analysis : Ögesel çözümleme. Element analizi. Element çözümlemesi. Elemental : Dizginsiz. Temel. Doğa güçleri ile ilgili. Frenlenmemiş. Başlıca. Esas. Ana. Basit. Doğadaki güçlere özgü. Doğanın gücüyle ilgili. : Başlıca. D...

Elementarily nedir ne demek

Elementarily nedir : Yalınlık. Basitlik. Temel olma durumu. Başlangıç olma. Sadelik. Elementary : Öğesel. Başlangıç. Asıl. Saf. Temel. İlkel. Kolay. Doğa güçleri ile ilgili. Başlayanlar için. Basit. [#Elementary analysis : Elementer analiz. ...

Elementary nedir ne demek

Elementary nedir English: I miss my elementary school teachers.Turkish: İlkokul öğretmenlerimi özlüyorum. English: I went to elementary school in Nagoya.Turkish: Nagoya'da ilköğretim okuluna gittim. English: Do you go to an ele...

Elementary body nedir ne demek

Elementary body nedir : Öğesel. Başlayanlar için. Asıl. Temel. Elemanter. Başlangıç. İlk. Basit. İlkel. Doğa güçleri ile ilgili. Body : Yoğunluk. Zümre. Esas. Büyük kısım. Nesne. Birlik. Beden. Grup. Kurul. Yığın. [#Elementary analysis : Elemen...

Elementary decency nedir ne demek

Elementary decency nedir : Basit. Doğa güçleri ile ilgili. Elemanter. Kolay. İlk. Öz. Temel. Başlayanlar için. Başlangıç. Asıl. Decency : [#İncelik. Ilım. Topluma uygunluk. [#Elementary analysis : Bir bileşikteki her öğenin nicelik ve niteliğinin ...

Elementary education nedir ne demek

Elementary education nedir English: Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made general...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim