Element nedir Element; bir kimya terimidir. "Element" ile ilgili cümleler Kimya'daki anlamı: Tek tip atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla daha ba...

 
 
 

Element of truth nedir ne demek

Element of truth nedir : Bilgisayar, fizik, kimya, sinema, televizyon, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Küçük bir miktar. Bir bileşiğin yapı ...

Element spacing nedir ne demek

Element spacing nedir : Atmosferik güçler. Eleman. Bir parça. Tek türdeki atomlardan oluşan ve olağan kimyasal yöntemlerle bozunmayan özdek. Bütünün gerekl...

Data element chain nedir ne demek

Data element chain nedir : Bir gözlem yordamı ya da ölçme aracıyla elde edilmiş ve çeşitli düzeylerde işlenerek çözümlenmiş bilgi gereci. Deneysel ölçümler ya...

Finite element analysis nedir ne demek

Finite element analysis nedir : Ölçülebilir. Sayı veya şahıs gösteren (dilbilgisi terimi). Bitimli. Mahdut. Sınırlı. Sonlu. Terimleri sayısı verilen bir n sayışımd...

Active element nedir ne demek

Active element nedir : İşleyen. Üretken. Muvazzaf. Tepkileşimlerde etkinliği önde gelen. Pratik. Etkin, işler durumda, etkili. Çevik. Çalışkan. Kıvrak. Fa...

Additive inverse element nedir ne demek

Additive inverse element nedir : Toplanır. Katkı. Katılan kimyasal madde. Çoğalan. İlave. Katılacak. Katık. Katkı maddesi. Bir ürüne, kimyasal ya da fiziksel özelli...

Algebraic element nedir ne demek

Algebraic element nedir : Sayı kümelerine ve bu kümeler üzerindeki işlemlere ilişkin olan. Cebirsel. Kümel. Cebir. Element : Birincil parçalardan herhangi bi...

Anticoincidence element nedir ne demek

Anticoincidence element nedir : Rastlaşmama. Antikoensidans. Çakışmasız. Element : İlke. Unsur. Bir bileşiğin yapı taşları ya da bir örüntüyü oluşturan bileşenlerd...

Asymmetric element nedir ne demek

Asymmetric element nedir : Simetrik olmayan. Asimetrik yük. Bakışımlı olmayan geometrik nesne, özdecik ya da işlevlerin niteliği. Asimetrik. Bakışımsız. Bilgi...

Belirteç element nedir ne demek

Belirteç element nedir Belirteç element; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İzleyici element. Elemen : Elek. Elek. ...

Breeder element nedir ne demek

Breeder element nedir : Üreyen hayvan. Besici. Kaynak. Hetero. Üretim reaktörü. Yetiştirici. Üretken reaktör. Üretici. Üreten. Hayvan yetiştiricisi. Elemen...

Character element nedir ne demek

Character element nedir : Bilgisayar, bilişim, biyoloji, eğitim, sinema, televizyon, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Ahlak. Karakteristik yap...

Child element nedir ne demek

Child element nedir : Bala. Yavru. Mecazi anlamda. Ürün. Tam tarifeye tabi olmayan yaşça küçük kişi. Soy bakımından oğul veya kız. Küçük yaştaki oğlan ve...

Code element nedir ne demek

Code element nedir : Bir sınıflandırma işlemi için kullanılan simge. Şifreyle yazmak. Bir yaptırımlar düzeniyle toplum üyelerinin kendisine uyması sağla...

Column element nedir ne demek

Column element nedir : Kuyruk. Basamak. Köşe. Takla atarak birbirinin omuzuna, çıkan ve bir «sütun» oluşturulan görünüş bk. dörtlü kolon, üçlü kolon. Dike...

Compensanting element nedir ne demek

Compensanting element nedir : Ana unsur. Doğa şartları. Öğe. Birincil parçalardan herhangi biri veya bir şeyin ögeleri. aynı cins atomlardan yapılmış ve daha bas...

Constituent element nedir ne demek

Constituent element nedir : Oluşturan. Oluşturan parçalardan her biri. [#Kurucu öğe. [#Elemen. Bir örüntü içinde örgütlenmiş alt öğe. [#Bileşen. Kurucu unsur. ...

Data element nedir ne demek

Data element nedir : Deneysel ölçme sonucu bulunan nicelik ya da sayı. Bilimsel sonuçlara varabilmek için gerekli olan deneyler veya gözlemlerden elde e...

Diagonal element nedir ne demek

Diagonal element nedir : Fizik, sinema, televizyon, veterinerlik alanlarında kullanılır. Almaçların görüntülük boyunu belirtmekte temel alınan öğe. Köşeleme...

Element of nedir ne demek

Element of nedir English: Still gleams an element of hope. Turkish: Hâlâ bir umut ışığı var. English: Self-confidence is the principal element of...

Element of a set nedir ne demek

Element of a set nedir : Öge. Doğa şartları. Unsur. Birincil parçalardan herhangi biri veya bir şeyin ögeleri. aynı cins atomlardan yapılmış ve daha basit m...

Element of usury nedir ne demek

Element of usury nedir : Bütünün gerekli parçası. Bir dalgalığı oluşturan parçalardan her biri. Amil. Kimyasal yollarla daha yalın özdeklere bozunamayan özd...

An element of risk nedir ne demek

An element of risk nedir : (herhangi) bir. Bir (ünlülerden önce). Anabatik rüzgar. Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. B...

Data element dictionary nedir ne demek

Data element dictionary nedir : Bilgi. Bir gözlem yordamı ya da ölçme aracıyla elde edilmiş ve çeşitli düzeylerde işlenerek çözümlenmiş bilgi gereci. Bir araştırma...

Not an element of nedir ne demek

Not an element of nedir : Asla. Yoksa. Değil. Yok. Emes. Gayri. Olmayan. An : Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. Bir. ...

Addictive element nedir ne demek

Addictive element nedir : Katkı-özdeği. Tiryakilik yaratan. Bağımlılık oluşturan. Tiryaki eden. Bağımlılık yaratan. Bağımlılık yapan. Alışkanlık yapan. Alışk...

Alfa yapıcı element nedir ne demek

Alfa yapıcı element nedir Alfa yapıcı element; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: [bkz: alfa yapıcı]. Alfa yapıcı : [bkz...

Alloying element nedir ne demek

Alloying element nedir : Alaşımlama. Değerini düşürmek. Karışım yapmak. Bozmak. Alaşım hazırlamak. Element : Bir bileşiğin yapı taşları ya da bir örüntüyü o...

Artık element nedir ne demek

Artık element nedir Artık element; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Erime ya da arıtma sonucu, metal ve alaşıml...

Basic element nedir ne demek

Basic element nedir : Silisli. Temel. Temele dayanan. Belli başlı. Esasi. Uzakta bulunan bir bilgisayar dizgesine bağlı bir uç üzerinde konuşmalı düzende...

Binary element nedir ne demek

Binary element nedir : Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. İkili alaşımlar gibi iki birleşenden oluşan. 0 ya da 1 gibi iki değer alabilen b...

Carbide forming element nedir ne demek

Carbide forming element nedir : Kalsiyum karbür. Karbit. Karbür. Karpit. Forming : Biçimleme. Teşkil. Şekil verme. Kalıplama. Biçimlendirme. Oluşma. Kurma. Şekille...

Chemical element nedir ne demek

Chemical element nedir English: Tantalum is a chemical element of the symbol Ta. Turkish: Tantal, sembolü Ta olan kimyasal bir elementtir. English: Che...

Circuit element nedir ne demek

Circuit element nedir : Çevrim. Bilgisayar, bilişim, fizik alanlarında kullanılır. Çevril bir devinimle tümlenen oluşum ya da süreç.. Devir. Döngü. Halka. ...

Coincidence element nedir ne demek

Coincidence element nedir : Çakışma. Tesadüf. Rastlantı. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Denk gelme. Uygunluk. Yinelenen bir olguda eşanlı olma hali....

Comparing element nedir ne demek

Comparing element nedir : Kıyaslama. Uygulama. Karşılaştırma. Karşılaştırıyor. Kıyas. Karşılaştıran. Element : Kimyasal yollarla daha yalın özdeklere bozunam...

Compensating element nedir ne demek

Compensating element nedir : [#Dengeleyici. Hakkını veren. Tazmin edici. Yapmaya değer. Telafi edici. Karşılığını veren. Element : Bilgisayar, fizik, kimya, sin...

Contact element nedir ne demek

Contact element nedir : Bağ. Ayrı ayrı katmanlanmış durumda bulunan katmanları yanyana getirme. Değdirme. İletişime geçmek. Temas etmek. Dokunmak. Bir ya d...

Detecting element nedir ne demek

Detecting element nedir : Algılama. Farkına varma. Sezme. Saptayan. Bulma. Keşfetme. Element : Küçük bir miktar. Bütünün gerekli parçası. Bilgisayar, fizik, ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim