Bileşim nedir "Bileşim" ile ilgili cümleler Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Bir özdeğin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin ...

 
 
 

Bileşim değişimi nedir ne demek

Bileşim değişimi nedir Bileşim değişimi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir dizge ya da yapı içerisinde, bileşim...

Ötektik bileşim nedir ne demek

Ötektik bileşim nedir Ötektik bileşim; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Ötektik noktasındaki bileşim. Ötek : Korka...

Peritektik bileşim nedir ne demek

Peritektik bileşim nedir Peritektik bileşim; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Peritektik noktasındaki bileşim. Perite...

Toplumsal bileşim nedir ne demek

Toplumsal bileşim nedir Toplumsal bileşim; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplum nüfusunun toplumsal sınıf, m...

Atmosfer bileşimi nedir ne demek

Atmosfer bileşimi nedir Atmosfer bileşimi; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın atmosferindeki bileşen gazlarının...

Doğal bileşimli süt nedir ne demek

Doğal bileşimli süt nedir Doğal bileşimli süt; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tam süt. Bileşimli : Yapay Süt : Kad...

Eniyi faktör bileşimi nedir ne demek

Eniyi faktör bileşimi nedir Eniyi faktör bileşimi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Firmanın belirli bir çıktı düzeyini en düşük...

Karkas bileşimi nedir ne demek

Karkas bileşimi nedir Karkas bileşimi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karkas kalitesini önemli ölçüde etkileye...

Ötektikaltı bileşimi nedir ne demek

Ötektikaltı bileşimi nedir Ötektikaltı bileşimi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Ötektik bileşiminin altındaki çözünen...

Ötektoidaltı bileşimi nedir ne demek

Ötektoidaltı bileşimi nedir Ötektoidaltı bileşimi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Ötektoid bileşiminin altında ve çöz...

Sermayenin değer bileşimi nedir ne demek

Sermayenin değer bileşimi nedir Sermayenin değer bileşimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Marksist kuramda, değişmeyen sermayenin d...

Sermayenin teknik bileşimi nedir ne demek

Sermayenin teknik bileşimi nedir Sermayenin teknik bileşimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Marksist kuramda, sermayenin kullanım de...

Yunak bileşimi nedir ne demek

Yunak bileşimi nedir Yunak bileşimi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Yunağı oluşturan bileşenlerin tümü. Bile :...

Bileşim açınığı nedir ne demek

Bileşim açınığı nedir Bileşim açınığı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde bileşik kelimelerde iki bileşen ar...

Bileşim bulgusu nedir ne demek

Bileşim bulgusu nedir Teknik terim anlamı: Birden çok kimyasal öğenin, bir tek sonuç ortaya çıkarmak için bir araya getirilmesiyle oluşturulan bulgu. Bile ...

Kimyasal bileşim nedir ne demek

Kimyasal bileşim nedir Kimyasal bileşim; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin hangi tür öğecik ve özde...

Ötektoid bileşim nedir ne demek

Ötektoid bileşim nedir Ötektoid bileşim; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Ötektoid noktasındaki bileşim. Ötek : Kor...

Peritektoid bileşim nedir ne demek

Peritektoid bileşim nedir Peritektoid bileşim; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Peritektoid noktasındaki bileşim. Peri...

Bileşimli nedir ne demek

Bileşimli nedir Bileşimli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üstelik Bileşim : Bileşme işi. İki ...

Çoğa bileşimi nedir ne demek

Çoğa bileşimi nedir Çoğa bileşimi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Çoğanın yaş, cins gibi belli ayrıtlara göre gös...

Doku bileşimi nedir ne demek

Doku bileşimi nedir Doku bileşimi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Dokuyu oluşturan elementlerin tür ve nitelik...

Etkin girdi bileşimi nedir ne demek

Etkin girdi bileşimi nedir Etkin girdi bileşimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir üretim düzeyinin en düşük fırsat m...

Olanaklı bileşimler nedir ne demek

Olanaklı bileşimler nedir Olanaklı bileşimler; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Olasılık kuramında birden çok biçimde ger...

Ötektiküstü bileşimi nedir ne demek

Ötektiküstü bileşimi nedir Ötektiküstü bileşimi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Ötektik bileşiminin üstünde ve çözüne...

Ötektoidüstü bileşimi nedir ne demek

Ötektoidüstü bileşimi nedir Ötektoidüstü bileşimi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Ötektoid bileşiminin üs;ünde ve çözü...

Sermayenin organik bileşimi nedir ne demek

Sermayenin organik bileşimi nedir Sermayenin organik bileşimi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Marksist kuramda, sermayenin teknik bi...

Yem bileşimi nedir ne demek

Yem bileşimi nedir Yem bileşimi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemlerin ham besin maddeleriyle mineral mad...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim