Değişim nedir ne demek

Değişim nedir "Değişim" ile ilgili cümle örnekleri Dil bilgisi olarak anlamı: Bir ekin ünlü uyumlarına ya da ünsüz benzeşmelerine göre türlü biçiml...

 
 
 

Değişim hızı nedir ne demek

Değişim hızı nedir Değişim hızı; Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir niceliğini bağlı olduğu bir değişkene göre ne ...

Değişim katsayısı nedir ne demek

Değişim katsayısı nedir Değişim katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Ölçünlü sapmanın ortalamaya göre yüzdesi, anl...

Değişim yöntemi nedir ne demek

Değişim yöntemi nedir Değişim yöntemi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: İşlevlerdeki küçük değişimler altında toplam eylemin karar...

Eder değişim çizelgesi nedir ne demek

Eder değişim çizelgesi nedir Eder değişim çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belirli özdek ve nesnenin çeşitli zamanlardaki...

Eşitsiz değişim kuramları nedir ne demek

Eşitsiz değişim kuramları nedir Eşitsiz değişim kuramları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Dış ticarette ülkeler arasındaki eşitsiz...

Gönüllü değişim kuramı nedir ne demek

Gönüllü değişim kuramı nedir Gönüllü değişim kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Verginin kamu mallarından yararlanmanın bede...

Hava değişim sayısı nedir ne demek

Hava değişim sayısı nedir Hava değişim sayısı; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kapalı bir yerin havasının bir saatte kaç kez de...

Kartiller arası değişim aralığı nedir ne demek

Kartiller arası değişim aralığı nedir Kartiller arası değişim aralığı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dağılım ölçümlerinde, öze...

Anlamsal değişim nedir ne demek

Anlamsal değişim nedir Anlamsal değişim; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Halk kültürünü oluşturan ürün ve olayl...

Bölümsel değişim nedir ne demek

Bölümsel değişim nedir Bölümsel değişim; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Nitelik denetiminde malın bir bölümünde görülen deği...

Elektrokimyasal değişim nedir ne demek

Elektrokimyasal değişim nedir Elektrokimyasal değişim; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir zarı geçen bir iyonun elektr...

Fotoizomerik değişim nedir ne demek

Fotoizomerik değişim nedir Fotoizomerik değişim; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir izomerin ışık etkisi ile bir başkasına dönü...

Hücresel değişim nedir ne demek

Hücresel değişim nedir Hücresel değişim; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Virüs etkisiyle enfekte hücre fenotipin...

Kardeş kromatitler arası değişim nedir ne demek

Kardeş kromatitler arası değişim nedir Kardeş kromatitler arası değişim; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir mayoz tetradının ya da eşlen...

Neoplastik değişim nedir ne demek

Neoplastik değişim nedir Neoplastik değişim; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Hücrenin kanserli hücreye dönüşmesi ile meydan...

Sürekli değişim nedir ne demek

Sürekli değişim nedir Sürekli değişim; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Encyclopaedia Britannica gibi ansiklopedilerde, be...

Tümel değişim nedir ne demek

Tümel değişim nedir Tümel değişim; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir [a,b] aralığında tanımlanan bir f gerçek y...

Yağlı değişim nedir ne demek

Yağlı değişim nedir Yağlı değişim; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yağ dejenerasyonu. Değişi : Halkbilim olay...

Yürüyen mevsimlik değişim nedir ne demek

Yürüyen mevsimlik değişim nedir Yürüyen mevsimlik değişim; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Zamanla değişen mevsimlik bir değişim ...

Değişim aracı nedir ne demek

Değişim aracı nedir Değişim aracı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin iktisadi karar birimleri arasında...

Değişim değeri nedir ne demek

Değişim değeri nedir Değişim değeri; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Neoklasik ve emek değer kuramlarına göre...

Değişim kat sayısı nedir ne demek

Değişim kat sayısı nedir Değişim kat sayısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Standart sapmanın ortalamaya yüzde or...

Değişim yönetimi nedir ne demek

Değişim yönetimi nedir Değişim yönetimi; bir ekonomi terimidir. Değişim : Rüzgârın yön değiştirmesi. Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değiş...

Değişim yuvarı nedir ne demek

Değişim yuvarı nedir Değişim yuvarı; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Yer havayuvarında rüzgârların, yağışların ...

En az değişim yöntemi nedir ne demek

En az değişim yöntemi nedir En az değişim yöntemi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Deneycinin, uyaranı çok az azaltıp, çoğalt...

Gayrisafi değişim ticaret haddi nedir ne demek

Gayrisafi değişim ticaret haddi nedir Gayrisafi değişim ticaret haddi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir dönemde gerçekleştirile...

Hava değişim bakısı nedir ne demek

Hava değişim bakısı nedir Hava değişim bakısı; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Hava değişmelerine dayanılarak gelec...

İzotop değişim tepkimesi nedir ne demek

İzotop değişim tepkimesi nedir İzotop değişim tepkimesi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Elementin iki veya daha fazla kimyasal form...

Ölçünlü değişim sistemi nedir ne demek

Ölçünlü değişim sistemi nedir Ölçünlü değişim sistemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hariçte işleme rejimi kapsamında yurt dışı...

Antijenik değişim nedir ne demek

Antijenik değişim nedir Antijenik değişim; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çoğunlukla aynı hücre veya konağı birl...

Doğabilimsel değişim nedir ne demek

Doğabilimsel değişim nedir Doğabilimsel değişim; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Suyun donması, uçması, erkin cismin düşmesi, gezegenl...

Eşitsiz değişim nedir ne demek

Eşitsiz değişim nedir Eşitsiz değişim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Dış ticaret hadlerinin az gelişmiş ülkeler aleyhin...

Günlük değişim nedir ne demek

Günlük değişim nedir Günlük değişim; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Bir gün içindeki herhangi bir değişme. Değ...

İkiterimli değişim nedir ne demek

İkiterimli değişim nedir İkiterimli değişim; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Öğelerinin ortaya çıkış olasılığı değişmeyen ...

Mevsimlik değişim nedir ne demek

Mevsimlik değişim nedir Mevsimlik değişim; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (Zaman dizileri) Mevsimlerin ya da daha kısa ...

Ortak değişim nedir ne demek

Ortak değişim nedir Ortak değişim; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kovaryans. Değişi : Halkbilim olaylarıyla ...

Translasyon sonrası değişim nedir ne demek

Translasyon sonrası değişim nedir Translasyon sonrası değişim; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Translasyondan sonra işlevsel...

Varsayımsal değişim nedir ne demek

Varsayımsal değişim nedir Varsayımsal değişim; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Azel piyasasında, bir firmanın genellikle üret...

Yıllık değişim nedir ne demek

Yıllık değişim nedir Yıllık değişim; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Bir yıl içinde meydana gelen değişme nicel...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim