Aracı nedir Yerel Türkçe anlamı: İki yüzey teşkil eden eriş iplerini birbirinden ayırmaya yarıyan küçük ağaç çivi. İktisat alanındaki kelime anlamı: Genellikle üretici ile tüketici arasında etkinlik gösteren ve malın tüketiciye ulaşma...

 
 
 

Aracı borçlanımı nedir ne demek

Aracı borçlanımı nedir Aracı borçlanımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Satılan nesne parasının alacaklısına ödenmesini aracının yüklenmesi. Mal parasının kendisine alıcı tarafından ödenmesi sağlanılmak üzere ban...

Aracı dışsatımcı nedir ne demek

Aracı dışsatımcı nedir Aracı dışsatımcı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dahilde İşleme Rejimi kapsamında üstlendiği dış satımı gerçekleştiren ancak dahilde işleme izin belgesi sahibi olmayan firma. Aracı : Ara ...

Aracı erek nedir ne demek

Aracı erek nedir Aracı erek; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Genellikle son erekten önceki ara ereklere verilen ad. Aracı : Ara bulucu. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran v...

Aracı koşa nedir ne demek

Aracı koşa nedir Aracı koşa; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Terci-i bentlerde bağlamlar sonundaki kavuştak koşası, bağımsız koşa. Terkib-i bentlerde bağlamlardan sonra gelen bağımsız uyaklı değişen koşa. bkz...

Aracı nesne nedir ne demek

Aracı nesne nedir Aracı nesne; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Canlının ereğe doğru ilerlemekte olduğunu belirten herhangi bir nesne ya da ipucu. Aracı : Ara bulucu. Üretici ile tüketici arasında alım sa...

Aracı satış satımcası nedir ne demek

Aracı satış satımcası nedir Aracı satış satımcası; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Alış verişler aracısınca yapıldığında, aracının iyesi sayışımına yaptığı satışlar tutarı ile satış giderlerini kapsayan ve aracılık pay...

Aracı sayışımı nedir ne demek

Aracı sayışımı nedir Aracı sayışımı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Aracı tarafından tutulan mal ve taşınır değerler sayışımı. Sayışım : Sayışmanlık işlemlerinin bilimsel yöntemlerle ve düzenlerle yazımlara alı...

Aracık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dar, daracık. Aracı : Ara bulucu. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, v...

Aracı alış satımcası nedir ne demek

Aracı alış satımcası nedir Aracı alış satımcası; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İyesi sayışımına yaptığı alışlarda alış parası ve giderleri ile aracı payı ve bunların toplamı ile adına mal aldığı kişinin sayışımını g...

Aracı banka nedir ne demek

Aracı banka nedir Aracı banka; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Yurtiçi ya da uluslararası ticari işlemlere komisyon karşılığında üçüncü taraf olarak katılan ve genellikle güvence veren banka. İngilizce'de Aracı bank...

Aracı değişken nedir ne demek

Aracı değişken nedir Aracı değişken; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İki değişken arasında bir ilişkinin kurulmasında ya da bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkilerinin belirmesinde aracılı...

Aracı dil nedir ne demek

Aracı dil nedir Teknik terim anlamı: Bir kelimenin bir dilden başka bir dile geçisinde aracılık görevi yapan dil: Lat. cultura kelimesinin Türkçeye Fransızca kanalı ile kültür olarak, Yun. matematikê ve grammatikê’nin yine Fransızca kanal...

Aracı etkinlik nedir ne demek

Aracı etkinlik nedir Aracı etkinlik; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Çoğu zaman aracı olan bir nesne ya da imin ortaya çıkmasını sağlayan ve ereğe yaklaşılmakta olduğunu bildiren etkinlik. Aracı : Ara buluc...

Aracı kurum nedir ne demek

Aracı kurum nedir Aracı kurum; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Kendi ya da müşterileri adına sermaye piyasası araçları alıp satan ve Sermaye Piyasası Kurulunca yetkili kılınmış banka ve kurumlar. Aracı : Ara...

Aracı ödeneği nedir ne demek

Aracı ödeneği nedir Aracı ödeneği; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Alım ve satım işlemlerinde yanlar arasında aracılık yapan ve bunları düzenleyen kişilerin bu çalışma ve çabaları karşılığında her iki yandan da...

Aracı saycası nedir ne demek

Aracı saycası nedir Aracı saycası; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aracıların bankalardan aldıkları sayca. Sayca : Birine peşin para istemeden belirli bir ölçüye kadar mal verme. Ödünç para vermeyi üstüne alma....

Aracı sonuç gücü nedir ne demek

Aracı sonuç gücü nedir Aracı sonuç gücü; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Tolman) Kişinin aracı nesneyle erek nesnesi arasındaki ilişkilere tepki yapabilmesini sağlayan doğal ya da edinilmiş bir yetenek. Sonu ...

Aracılı çek nedir ne demek

Aracılı çek nedir Aracılı çek; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yatırım yapılan bankanın dalına gönderilen çek. Aracı : Ara bulucu. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan k...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim