İşleme nedir İşleme; Hukuk, Metalürji, Sinema, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimsıfatmecaz olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Saat. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: hukuk...

 
 
 

İşleme hakkı nedir ne demek

İşleme hakkı nedir Teknik terim anlamı: Yapıt hakları arasında bulunan ve yapıt iyesine tanınan hak. Hakk : Hak. Hak, hisse Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım. İşleme : İşlemek işi. Şiş, tığ, iğne...

İşleme koyma nedir ne demek

İşleme koyma nedir İşleme koyma; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tecimsel bir belgiti düzenleyerek imza ettikten sonra işleme koyma. işleme koymak : bir işin gerçekleşmesi için gerekli olan işlemleri başlatmak....

İşleme sertleşmesi nedir ne demek

İşleme sertleşmesi nedir İşleme sertleşmesi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Yoğruk bozunum sonucu, içyapıda oynak derişiminin artmasıyle ortaya çıkan sertleşme olayı. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşl...

İşleme sözleşmesi nedir ne demek

İşleme sözleşmesi nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın başka bir tür yapıt durumuna getirilmesi için yapıtın iyesi ile işlemeyi yapacak olan arasında yapılan sözleşme. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşleme : İşlemek işi. Şiş, tığ, iğne ve be...

İşleme yanılgısı nedir ne demek

İşleme yanılgısı nedir İşleme yanılgısı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Verilerin işlenmesi sırasında oluşan yanılgı. Örneğin, verilerin dökümü sırasında oluşan yanılgılar. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İ...

İşlemecilik nedir ne demek

İşlemecilik nedir İşlem : Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Nakit veya menkul değerle...

İşlemeli nedir ne demek

İşlemeli nedir İşlemeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İşlemeli" ile ilgili cümle İşlem : Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Sayıları karşı karşıya getirip ...

İşlemesiz tutmalık nedir ne demek

İşlemesiz tutmalık nedir İşlemesiz tutmalık; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tutmalığın, bir konutta oturduktan ve süre bitiminde değil, her ayın başında ödenmesini gerektiren tutmanlık sözleşmesi. Bu durumda bulunan ...

İşleme etkinlikleri nedir ne demek

İşleme etkinlikleri nedir İşleme etkinlikleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ürünlerin montajı, kurulması ve diğer ürünler ile birleştirilmesi. Bir malın işlenmesi. Malın yenilenmesi ve onarılması. İşle : Nakış: ...

İşleme gerilimi nedir ne demek

İşleme gerilimi nedir Teknik terim anlamı: Durulmuş rejimde çalışan bir boşalmalı lambanın elektrotları arasındaki elektrik gerilimi. Değişken akım durumunda, bu gerilimin etkin değeri. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşleme : İşlemek işi. Şi...

İşleme kapalılık koşulu nedir ne demek

İşleme kapalılık koşulu nedir İşleme kapalılık koşulu; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: * ikili işlemiyle donatılmış bir kümenin bir A altkümesi için, olduğunda olması koşulu. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşl...

İşleme koyma fiyatı nedir ne demek

İşleme koyma fiyatı nedir İşleme koyma fiyatı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Alım seçme yetkisinde hisse senedi veya dövizi satınalma veya satma fiyatı. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşleme : İşlemek işi. Şiş,...

İşleme sıcaklığı nedir ne demek

İşleme sıcaklığı nedir İşleme sıcaklığı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Mekanik işlemenin yapıldığı sıcaklık. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım İşleme : İşlemek işi. Şiş, tığ, iğne ve benzerleri araçlar...

İşleme ücreti nedir ne demek

İşleme ücreti nedir İşleme ücreti; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşlenmemiş ya da yarı işlenmiş özdek için işlenmiş duruma gelinceye dek yapılan işlemler karşılığı ödenmesi gereken para. İşle : Nakış: İşle ip...

İşlemeci nedir ne demek

İşlemeci nedir İşlem : Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol,...

İşlemek nedir ne demek

İşlemek nedir İşlemek; Bilişim, Hukuk alanlarında kullanılan bir terimdir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Çimlenmek, filizlenmek. Çalışmak, iş yapmak. Ayçiçeği ya da kabak çekirdeği yemek. Mısır tanelerini ayırmak: Beş teneke mısır işledik....

İşlemelik nedir ne demek

İşlemelik nedir İşlemelik; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcıda kullanılmış filmin gizli görüntülerini pozitif görüntü biçimine çevirmek için yapılan işlemlerin gerçekleştirildiği iş...

İşlemez para nedir ne demek

İşlemez para nedir İşlemez para; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: kullanılmayan para]. Teknik terim anlamı: Bankalarda fazla biriken ve kullanış yeri olmayan para. İşle : Nakış: İşle ipliğini...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim