Üstün nedir Üstün; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Üstün" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe an...

 
 
 

Üstün almak nedir ne demek

Üstün almak nedir Teknik terim anlamı: Üzerine, etrafına toplanmak, yığılmak. Alma : Almak işi, ahiz, derç, ittihaz, kabız. Bir iş adamının veya profes...

Üstün beslenen nedir ne demek

Üstün beslenen nedir Üstün beslenen; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: hipertrof), Çok besin alan. Beslenen : Sö...

Üstün bezek nedir ne demek

Üstün bezek nedir Üstün bezek; Yazın alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tümce, önerme ve dizelerin bakışık kesimlerini birbiriyle...

Üstün dişi nedir ne demek

Üstün dişi nedir Üstün dişi; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: X kromozomu ile otozom oranının (X/A) 1.0'den büyük old...

Üstün erkek nedir ne demek

Üstün erkek nedir Üstün erkek; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: X kromozom ile otozom oranının (X/A) 0.5'den küçük ol...

Üstün iletken nedir ne demek

Üstün iletken nedir Üstün iletken; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Çok düşük sıcaklıklarda, eksiciklere ka...

Üstün marka nedir ne demek

Üstün marka nedir Teknik terim anlamı: Bir işletmenin, başka mallarından daha iyi nitelikte yaptığı mallar için kullandığı üstün niteliği gösteren mark...

Üstün strateji dengesi nedir ne demek

Üstün strateji dengesi nedir Üstün strateji dengesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Oyun kuramında birden fazla seçeneğe sahip i...

Üstün yapım nedir ne demek

Üstün yapım nedir Üstün yapım; bir sinema terimidir. Üstün : Arap harfli metinlerde bir ünsüzün a, e seslerinden biriyle okunacağını gösteren işaret, f...

Üstün zeka nedir ne demek

Üstün zeka nedir Üstün : Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik. Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyd...

Üstün zekalı çocuklar nedir ne demek

Üstün zekalı çocuklar nedir Üstün zekalı çocuklar; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Geçerli ve güvenilir zekâ testlerinde sür...

Bok üstün bok nedir ne demek

Bok üstün bok nedir Bok : Dışkı. Güç durum. Hor görülen, tiksinilen Üstün : Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap h...

Yeğniden üstün ağırlık nedir ne demek

Yeğniden üstün ağırlık nedir Yeğniden üstün ağırlık; Boks alanında kullanılan bir kelimedir. Boks terimi anlamı: Yumruk oyununda 60 kg. dan 63 kg.a kadar olan ağ...

Bel üstün nedir ne demek

Bel üstün nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çatıda babadan babaya konulan ağaç. Bel : İşaret. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında d...

Üstünbay nedir ne demek

Üstünbay nedir Üstünbay; İsim olarak kullanılan bir kelimedir. Üstünbay isminin anlamı, Üstünbay ne demek: Seçkin, başarılı kimse. Üstünbay ismi; T...

Üstünde nedir ne demek

Üstünde nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üstündeki, karşılığı üs'ta. aksiliği üstünde (olmak) : olumsuz davranış içerisinde (olmak). altından girip ...

Üstündelik hali nedir ne demek

Üstündelik hali nedir Üstündelik hali; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde bir şeyin "üstünde" fikrini veren ...

Üstünden gaçmak nedir ne demek

Üstünden gaçmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yakışmamak (giysi için). Gaçmak : Kaçmak (bk. kaç-). Kaçmak, bk. gmakaşmak. Kaçmak. Hızla koşmak Üstünde : ...

Üstüne nedir Üstüne; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Üstüne" ile ilgili cümle Üstüne üstlük : Fazla olarak, fazladan. Başü...

Üstün ağacı nedir ne demek

Üstün ağacı nedir Teknik terim anlamı: Üzerine binanın çatısı oturtulan büyük direk. Ağacı : Ağabey, büyük erkek kardeş. Zakkum Üstün : Benzerlerine gö...

Üstün akışkanlık nedir ne demek

Üstün akışkanlık nedir Üstün akışkanlık; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Çok düşük sıcaklıklarda, nicemsel sı...

Üstün anlak nedir ne demek

Üstün anlak nedir Üstün anlak; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Çocuklar için 120 Z.B. ve daha yukarısında olanları...

Üstün beslenme nedir ne demek

Üstün beslenme nedir Üstün beslenme; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: hipertrofi), Besin çokluğu yüzünden göze ...

Üstün çocuk nedir ne demek

Üstün çocuk nedir Üstün çocuk; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Yaşdaşlarının çoğunluğuna göre üstün öğrenme ve eğit...

Üstün ellü nedir ne demek

Üstün ellü nedir Teknik terim anlamı: Galip. Ellü : Elli Üstün : Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap harfli me...

Üstün etkinlik nedir ne demek

Üstün etkinlik nedir Üstün etkinlik; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Kuramsal istatistik) En çok olabilirlik kestiric...

Üstün mal nedir ne demek

Üstün mal nedir Üstün mal; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: [bkz: normal mal]. Teknik terim anlamı: Türü y...

Üstün strateji nedir ne demek

Üstün strateji nedir Üstün strateji; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Oyun kuramında bir oyunda oyuncunun rakibin tüm str...

Üstün yan nedir ne demek

Üstün yan nedir Teknik terim anlamı: Üst taraf, yukarı taraf. Üstün : Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap har...

Üstün yetenekli nedir ne demek

Üstün yetenekli nedir Üstün yetenekli; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Herhangi bir yetenek türü ya da genel yetenekte...

Üstün zekalı nedir ne demek

Üstün zekalı nedir Üstün zekalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Zeka : İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algıl...

Üstün zekalılık nedir ne demek

Üstün zekalılık nedir Üstün zekalılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Üstün zekalı : Üstün zekâya sahip olan Zeka : İnsanın düşünme...

Eli üstün olmak nedir ne demek

Eli üstün olmak nedir Teknik terim anlamı: Kudret sahibi olmak. Eli üstün : Galip, üstün durumda Olma : Olmak işi. Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak,...

Yol üstün almak nedir ne demek

Yol üstün almak nedir Teknik terim anlamı: Yol üstünde durmak, yolda beklemek. Üstün almak : Üzerine, etrafına toplanmak, yığılmak Alma : Almak işi, ahiz, ...

Eli üstün nedir ne demek

Eli üstün nedir Teknik terim anlamı: Galip, üstün durumda. Üstün : Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan. Arap harfli...

Üstünbüllük nedir ne demek

Üstünbüllük nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kağnı arabasında, tekerin üstündeki bölüm. Üstelik, fazladan. En üste: Yemeğimi bitireyim elmayı üstünbüllü...

Üstünde galmak nedir ne demek

Üstünde galmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Artırma ya da eksiltmede üstünde kalmak. Borçlu kalmak. Galmak : Kalmak. Gelmek, bk. gâlmak. Geri dönmek, d...

Üstünden çıkmak nedir ne demek

Üstünden çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Suçunu birine atıp kendini temize çıkarmak. altından girip üstünden çıkmak : malı, parayı düşüncesizce harc...

Üstünden geçmek nedir ne demek

Üstünden geçmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Güç kullanarak cinsel ilişkide bulunmak. Üstünde : Üstündeki, karşılığı üs'ta Geçme : Geçmek işi, mürur. Ça...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim