Besin nedir Biyoloji'deki anlamı: Herhangi bir organizmanın beslenmesi için gerekli olan maddeler. Besin maddesi. Kimya'daki anlamı: Canlı dokula...

 
 
 

Besin değeri yüksek yem nedir ne demek

Besin değeri yüksek yem nedir Besin değeri yüksek yem; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Rasyonlarda yer alan mısır, arpa ...

Besin döngüsü nedir ne demek

Besin döngüsü nedir Teknik terim anlamı: Ekosistemin canlı ve cansız elamanları arasındaki element değişimi. Besi : Yaşatmak ve geliştirmek için gereken ...

Besin hipersensitivitesi nedir ne demek

Besin hipersensitivitesi nedir Besin hipersensitivitesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Besin alerjisi. Hiper : Hiperok...

Besin ihtiyacı nedir ne demek

Besin ihtiyacı nedir Teknik terim anlamı: Türe ait biyokitlenin büyümesi için gerekli olan yıllık ortalama besin miktarı. İhti : Rüzgâr ve yağmurun etki y...

Besin kirletici nedir ne demek

Besin kirletici nedir Besin kirletici; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gıda maddelerinin yapısında gerek üretim...

Besin maddeleri nedir ne demek

Besin maddeleri nedir Besin maddeleri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gıdaların ve yemlerin kısımları olan, hay...

Besin maddeleri yoğunluğu nedir ne demek

Besin maddeleri yoğunluğu nedir Besin maddeleri yoğunluğu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Rasyon içerisindeki sindirileb...

Besin maddesi gereksinimi nedir ne demek

Besin maddesi gereksinimi nedir Besin maddesi gereksinimi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanın ırk, cins, yaş ve ver...

Besin polibi nedir ne demek

Besin polibi nedir Besin polibi; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Knidli hayvanların meydana getirdikleri kolonilerde i...

Besin zinciri nedir ne demek

Besin zinciri nedir Besin zinciri; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bir organizmanın bir sonraki organizma için besin ol...

Depolanmış besin maddeleri nedir ne demek

Depolanmış besin maddeleri nedir Depolanmış besin maddeleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sitoplazma inklüzyonlarından ...

Hazmolabilir besin maddeleri nedir ne demek

Hazmolabilir besin maddeleri nedir Hazmolabilir besin maddeleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sindirilebilir besin maddel...

Temel besin maddeleri nedir ne demek

Temel besin maddeleri nedir Temel besin maddeleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemlerin bileşiminde bulunan ve be...

Toplam sindirilebilir besin maddeleri nedir ne demek

Toplam sindirilebilir besin maddeleri nedir Toplam sindirilebilir besin maddeleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemdeki sindirileb...

Besinli nedir Besinli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı: Sivas ilinde, Hafi...

Besinsel glikozüri nedir ne demek

Besinsel glikozüri nedir Besinsel glikozüri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karbonhidratça zengin bir beslenmeden...

Besinsiz nedir Besinsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Besin : Yaşamak, varlığını sürdürmek için gerekli şey. Yenilebilir,...

Mikro besinler nedir ne demek

Mikro besinler nedir Mikro besinler; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmada az miktarda gereksinim duyula...

İşkembesini düşünmek nedir ne demek

İşkembesini düşünmek nedir Düşün : Duyularla değil, zihinsel olarak tasarlanan, biçim verilen, canlandırılan nesne veya olay Düşünme : Düşünmek işi, tefekkür. D...

Besin alerjisi nedir ne demek

Besin alerjisi nedir Besin alerjisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir yiyecek maddesine veya yem katkı madde...

Besin değeri nedir ne demek

Besin değeri nedir Besin değeri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemlerin taşıdıkları besin madde oranları. Y...

Besin devri nedir ne demek

Besin devri nedir Besin devri; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Ekosistemin canlı ve cansız komponentleri arasındaki ...

Besin elementi nedir ne demek

Besin elementi nedir Besin elementi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Besin ögesi. Elemen : Elek. Elek. (Emirda...

Besin hücreleri nedir ne demek

Besin hücreleri nedir Besin hücreleri; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Oositin çevresinde ya da yakınındaki oosite besin...

Besin keseli larva nedir ne demek

Besin keseli larva nedir Teknik terim anlamı: Alabalıklarda yumurtadan çıkan larvaların besin kesesini tüketip dışarıdan yem alma durumuna gelinceye kadarki d...

Besin kofulu nedir ne demek

Besin kofulu nedir Besin kofulu; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir hücrelilerin (Protozoa) sitoplâzması...

Besin maddeleri oranı nedir ne demek

Besin maddeleri oranı nedir Besin maddeleri oranı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemlerde besin madde değerindeki o...

Besin maddesi nedir ne demek

Besin maddesi nedir Besin maddesi; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: besin]. Veterinerlikte...

Besin ögesi nedir ne demek

Besin ögesi nedir Besin ögesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Enerji sağlayan, büyüme, gelişme ve hayatın ...

Besin polipi nedir ne demek

Besin polipi nedir Besin polipi; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: Knidli hayvanların meydana getirdikleri kolonilerde be...

Besin zinciri basamağı nedir ne demek

Besin zinciri basamağı nedir Teknik terim anlamı: Bir organizmanın besin zincirindeki yeri. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasınd...

Etkin besin maddeleri nedir ne demek

Etkin besin maddeleri nedir Etkin besin maddeleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmada önemli fizyolojik fonk...

Sindirilebilir besin maddeleri nedir ne demek

Sindirilebilir besin maddeleri nedir Sindirilebilir besin maddeleri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemle alınan besin maddele...

Toplam hazmolabilir besin maddeleri nedir ne demek

Toplam hazmolabilir besin maddeleri nedir Toplam hazmolabilir besin maddeleri; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Toplam sindirilebili...

Yararlanılabilir besin maddesi nedir ne demek

Yararlanılabilir besin maddesi nedir Yararlanılabilir besin maddesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sindirilebilen, emilen ve...

Besinsel askorbik asit yetersizliği nedir ne demek

Besinsel askorbik asit yetersizliği nedir Besinsel askorbik asit yetersizliği; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Diyette askorbik asi...

Besinsel oran nedir ne demek

Besinsel oran nedir Besinsel oran; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Besin maddeleri oranı. Besi : Yaşatmak ve ...

Besinsizlik nedir ne demek

Besinsizlik nedir Besinsiz : Besini olmayan, kendisinde besin bulunmayan. Yeterince besin alamayan, gıdasız. Besin : Yaşamak, varlığını sürdürmek için ...

Yedek besinler nedir ne demek

Yedek besinler nedir Yedek : Yularından çekilerek götürülen boş binek hayvanı. Gereğinde kullanılmak için elde bulundurulan, asıl karşıtı. Hayvanı yedeğe ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim