Yoğun nedir Yoğun; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yoğun" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Kaba, kalın, iri (elek, iğne ve benzeri). Tembel İnatçı, ayrı baş çeken. Beceriksiz. Sağlam. Koyu. Mankafa. Bi...

 
 
 

Yoğun besi nedir ne demek

Yoğun besi nedir Yoğun besi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ahır besisi. Besi : Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi. Bir şeyi istenilen durumda tutmak veya oturtmak...

Yoğun çaba ürünü nedir ne demek

Yoğun çaba ürünü nedir Yoğun çaba ürünü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Tüketicinin satın alma kararı verirken dikkatli davrandığı ve uzun uzun düşündüğü araba, kamyon, vinç gibi değerli ürünler. Çaba : Herhang...

Yoğun deniz suyu nedir ne demek

Yoğun deniz suyu nedir Yoğun deniz suyu; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Deniz suyunun buharlaşmasından ve tuz kristallerinin çökmesinden sonra kalan kısım. Suyu : İnanışa göre ölüp gömüleceği yere bilmeden gitme...

Yoğun disk nedir ne demek

Yoğun disk nedir Yoğun disk; bir bilişim terimidir. İngilizce'de Yoğun disk ne demek? Yoğun disk ingilizcesi nedir?: compact disc (cd) Compact Disc ya da yoğun disk (İngilizce: Compact Disc, CD), Philips ve Sony ile geliştirilmiş sayısal o...

Yoğun gönüllü nedir ne demek

Yoğun gönüllü nedir Teknik terim anlamı: Katı yürekli. Gönü : Olgun. Bursa ili, Karacabey belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge Gönül : Sevgi, istek, düşünüş, anma, hatır vb. kalpte oluşan duyguların kaynağı. İstek, arzu. Gönüllü : Bir ...

Yoğun kitlesel tüketim aşamasındaki toplum nedir ne demek

Yoğun kitlesel tüketim aşamasındaki toplum nedir Yoğun kitlesel tüketim aşamasındaki toplum; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ekonomide olgunluk döneminin yaşandığı, gelir dağılımının iyileştiği ve kişi başına gelir düzeyinin yükseldiği, ...

Yoğun saat nedir ne demek

Yoğun saat nedir Yoğun saat; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Herhangi bir ülkede, bir yayın alanında, televizyon yayınlarını izleyenlerin sayısının en yüksek olduğu saatler. Saat : B...

Yoğun sözlü nedir ne demek

Yoğun sözlü nedir Teknik terim anlamı: Kaba sözlü. Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu Yoğun : Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif. Etkisi güçlü olan, ...

Yoğun alıştırma nedir ne demek

Yoğun alıştırma nedir Yoğun alıştırma; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Öğrenme süresi için verilen zamanı aralıksız alıştırmalarla doldurmak. Alış : Alma işi Alıştırma : Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve day...

Yoğun bakım nedir ne demek

Yoğun bakım nedir Yoğun bakım; bir tıp terimidir. Yoğun bakım, [#gözetim [#tutulması hastalara her [#türlü [#tıbbi] yardımı anında uygulama olanağı veren bakım ve tedavi. Hastanelerde sürekli olarak hekim ve hemşire gözetimi altında tutulma...

Yoğun cisimcikler nedir ne demek

Yoğun cisimcikler nedir Yoğun cisimcikler; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Trans-Golgi ağından biçimlenen örtülü veziküllerin yoğunlaşmış koyu tondaki primer lizozomlarına verilen ad. Sopa biçimindeki r...

Yoğun dağıtım nedir ne demek

Yoğun dağıtım nedir Yoğun dağıtım; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üreticilerin satışlarını ençoklamak ve çok sayıda perakendecinin farklı marka ve ürün sunabilmesini sağlamak amacıyla geliştirdikleri dağıtım...

Yoğun depolama nedir ne demek

Yoğun depolama nedir Yoğun depolama; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tekerlekli, raylı ve benzerleri biçimlerde çekilen raflarla herhangi bir yere çok fazla kitap yerleştirme. Depo : Korunmak, saklanmak veya ge...

Yoğun elek nedir ne demek

Yoğun elek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kalın, iri gözlü elek. Elek : Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş...

Yoğun iyot çözeltisi nedir ne demek

Yoğun iyot çözeltisi nedir Yoğun iyot çözeltisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Lugol solüsyonu. Çözelti : Çözünme sonucu ortaya çıkan madde İyot : Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, de...

Yoğun küme nedir ne demek

Yoğun küme nedir Yoğun küme; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: X ilingesel uzayında Â= X eşitliğini gerçekleyen A altkümesi. Bir topolojik uzayda, kapanışı tüm uzaya eşit olan alt küme. Küme : Birbirin...

Yoğun söyleyiş nedir ne demek

Yoğun söyleyiş nedir Yoğun söyleyiş; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Az sözle çok şey anlatış. Söyleyiş : Söyleme işi. Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, sesletim, telaffuz...

Yoğun tarım nedir ne demek

Yoğun tarım nedir Yoğun tarım; Coğrafya, İktisat alanlarında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Tüm tarımsal olanakları uygulayarak en yüksek verimi elde etmeyi amaçlayan tarım yöntemi, bk. kaba tarım. İktisat terim anla...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim