Oran nedir "Oran" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Yalan, uydurma söz. Biçim Özel im. Anlayış. Masal, öykü. Yöntem Abartma, abartı. Yıkıntı, kalıntı. El ve göz ölçüsü, yaklaşık olarak kestirme. Bir fizik terimi olarak tanımı:...

 
 
 

Oran kestirici nedir ne demek

Oran kestirici nedir Oran kestirici; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (Kuramsal istatistik) İki değişkenin oranını içeren kestirici. Kestir : Yaman Kestiri : Bir olay, bir deney ya da hesaplama sonucunu önced...

Oranca nedir Oranca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Osmanlıca Oranca ne demek? Oranca Osmanlıca'da ne anlama gelir?: emsal Oran : İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna...

Oranda nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ev halkı, aileden olanlar. Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunl...

Orang nedir English: "Yes, orange juice please," says Mike. Turkish: "Evet, portakal suyu lütfen," diyor Mark. English: Ali ate a turkey sandwich and drank a glass of orange juice. Turkish: Ali bir hindili sandviç yedi ve bi...

Orang utan nedir ne demek

Orang utan nedir : Kırmızımsı kahverengi tüyleri ve uzun kolları olan insana benzeyen büyük maymun (borneo ve sumatra'da bulunan). Orangutan. Orang outang : Orangutan. [#Orange : Portakalrengi. Oranj. Portakal rengi. Portakal renginde olan...

Orange blossom nedir ne demek

Orange blossom nedir : Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Turuncu. Portakal renginde olan. Portakalrengi. Portakal rengi. Portakal. Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit ve salgı bezli, çanak yaprakları 4-5 tane, taç yaprakl...

Orange county nedir ne demek

Orange county nedir : Burley tütünleri için turuncu. Portakalrengi. Portakal rengi. Portakal. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit ve salgı bezli, çanak yaprakları 4-5 tane, taç yapraklar...

Orange free state nedir ne demek

Orange free state nedir : Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit ve salgı bezli, çanak yaprakları 4-5 tane, taç yaprakları 4-6 parçalı ve serbest, ovaryum üst durumlu, her dem yeşil bitki. Oranj. Wisconsin eyaletinde yerleşim yer...

Oran birimi nedir ne demek

Oran birimi nedir Oran birimi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel, Mimarlık) Bir sanat yapıtında bütün parçaların saptanmasında temel olan ölçü birimi. Örneğin, eski Yunanda sütunla...

Oran dışı nedir ne demek

Oran dışı nedir Oran dışı; bir matematik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Oran : İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, ta...

Oran olmak nedir ne demek

Oran olmak nedir Teknik terim anlamı: Derecesini bulmak. Olma : Olmak işi Olmak : Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Yitirmek, elin...

Orancı nedir Teknik terim anlamı: Hesap tutucu. Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. İki b...

Orandasız nedir ne demek

Orandasız nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: El ve göz ölçüsü olmayan. Oranda : Ev halkı, aileden olanlar Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo. İki şeyin bi...

Orang outang nedir ne demek

Orang outang nedir : Orangutan. Kırmızımsı kahverengi tüyleri ve uzun kolları olan insana benzeyen büyük maymun (borneo ve sumatra'da bulunan). Orang utan : Orangutan. [#Orange : Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Portakalrengi. Portakal. P...

Orange nedir English: Ali drank a glass of orange juice. Turkish: Ali bir bardak portakal suyu içti. English: A girl gave me an orange in exchange for a piece of cake. Turkish: Bir kız bir parça kek karşılığında bana bir port...

Orange coloured nedir ne demek

Orange coloured nedir : Portakal rengi. Oranj. Portakalrengi. Portakal. Burley tütünleri için turuncu. Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit ve salgı bezli, çanak yaprakları 4-5 tane, taç yaprakları 4-6 parçalı ve serbest, ova...

Orange crush nedir ne demek

Orange crush nedir : Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit ve salgı bezli, çanak yaprakları 4-5 tane, taç yaprakları 4-6 parçalı ve serbest, ovaryum üst durumlu, her dem yeşil bitki. Turuncu. Oranj. Portakal rengi. Portakal...

Orange jam nedir ne demek

Orange jam nedir : Portakal renginde olan. Portakal. Burley tütünleri için turuncu. Turuncu. Turunçgiller (rutaceae) familyasından, yaprakları basit ve salgı bezli, çanak yaprakları 4-5 tane, taç yaprakları 4-6 parçalı ve serbest, ovaryum ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim