Tutu nedir Tutu; bir ticaret terimidir. Yerel Türkçe anlamı: El ele tutuşarak oynanan bir halk oyunu, halay. Bir borcun ödeneceğine inanca olara...

 
 
 

Tutu belgesi nedir ne demek

Tutu belgesi nedir Tutu belgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tutuyu saptayan belge. Belge : Bir gerçeğe tanıklık ede...

Tutu değeri nedir ne demek

Tutu değeri nedir Tutu değeri; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir taşınmaza, onun üzerine tutu koyan kurumun biçtiği değ...

Tutu ödenci nedir ne demek

Tutu ödenci nedir Tutu ödenci; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konut edinmek amacıyla, bankaların ya da öteki kuruluşlar...

Alacak üzerinde tutu hakkı nedir ne demek

Alacak üzerinde tutu hakkı nedir Alacak üzerinde tutu hakkı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Pay, borç ve alacak belgitlerini tutulaya...

Tecimsel tutu sözleşmesi nedir ne demek

Tecimsel tutu sözleşmesi nedir Tecimsel tutu sözleşmesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecimsel işletmenin yazılı bulunduğu kütük ...

İkincil tutu nedir ne demek

İkincil tutu nedir İkincil tutu; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Alacaklısına karşı ikinci basamak ya da ikinci kertede y...

Tutuba nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadın hizmetçi. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak gösterm...

Tutucu tırnak nedir ne demek

Tutucu tırnak nedir Tutucu tırnak; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmin çeşitli sinema aygıtlarınd...

Tutuculaşma nedir ne demek

Tutuculaşma nedir Tutucu : Durmalı çıkışlarda, bisikletçiye yardım eden kişi. Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden olduğu gi...

Tutuculuk nedir ne demek

Tutuculuk nedir Sosyoloji'deki anlamı: Her türlü toplumsal değişmeye karşı çıkarak kurulu toplumsal ve ekinsel düzenden yana olma. İngilizce'de Tutuc...

Tutuhan nedir Tutuhan; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Tutuhan isminin anlamı, Tutuhan ne demek: Rehin alan hükümdar. Tutuhan ismi; Türkçe k...

Tutuk akçe nedir ne demek

Tutuk akçe nedir Tutuk akçe; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Osmanlı maliyesinde belli bir gider için ayrılmışke...

Tutuk düzgülü nedir ne demek

Tutuk düzgülü nedir Tutuk düzgülü; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Anlak bölümü düzgülünün altında bulunmakla birlikt...

Tutukevi nedir Tutuk : Tutuklu. Sıkıntılı. Olması gereken gibi olmayan. Bir organ hareket edemez olmuş. Durgun, çekingen, sıkılgan. Akıcı, rahat kon...

Tutuklama nedir ne demek

Tutuklama nedir "Tutuklama" ile ilgili cümle örnekleri Tutuklama, ceza muhakemesinde, henüz kesin hükümle [#bağlayıcı bir cezaya mahkûm suçu işlediği...

Tutuklanış nedir ne demek

Tutuklanış nedir Tutuk : Eski işlevini göremez duruma gelmiş. Sıkıntılı. Kısılmış, kesik. Bir organ hareket edemez olmuş. Kapalı, tıkalı. Olması gerek...

Tutuklanmak nedir ne demek

Tutuklanmak nedir Tutuklanma : Tutuklanmak işi. Tutuk : Olması gereken gibi olmayan. Sıkıntılı. Kısılmış, kesik. Durgun, çekingen, sıkılgan. Kapalı, tı...

Tutuklaşmak nedir ne demek

Tutuklaşmak nedir Teknik terim anlamı: Tutuşmak. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi, ipotek...

Tutuklatabilmek nedir ne demek

Tutuklatabilmek nedir Tutuklatabilme : Tutuklatabilmek işi Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi, ...

Tutu alan nedir ne demek

Tutu alan nedir Tutu alan; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tutu karşılığı, borç para veren. Verdiği borç para karşılığ...

Tutu bankası nedir ne demek

Tutu bankası nedir Tutu bankası; Şehir, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konutsuz aileleri konutlandırmak amacıyla, ed...

Tutu belgiti nedir ne demek

Tutu belgiti nedir Tutu belgiti; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tutuyu gösteren ve saptayan belgit. Belgi : Bir şeyi be...

Tutu karşılığı aktarım nedir ne demek

Tutu karşılığı aktarım nedir Tutu karşılığı aktarım; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecimsel bir belgitin kapsamakta olduğu alaca...

Tutu sözleşmesi nedir ne demek

Tutu sözleşmesi nedir Tutu sözleşmesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir alacağı sağlama bağlamak için, borcun ödenmesi dur...

Bulgu belgesi üzerinde tutu hakkı nedir ne demek

Bulgu belgesi üzerinde tutu hakkı nedir Teknik terim anlamı: Belge iyesinin, belgeyi gerektiğinde tutulaması hakkı. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazıldığını...

Açık tutu nedir ne demek

Açık tutu nedir Açık tutu; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tutu karşılığında sınırı belirtilmeyen, gösterilmeyen para...

Örtülü tutu nedir ne demek

Örtülü tutu nedir Örtülü tutu; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Borçlunun, borcun bir bölümünü ödemesi durumunda, bunun ka...

Tutucu nedir Tutucu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Tutumlu Ateş maşası. Bilimsel terim anlamı: Durm...

Tutucubaşı nedir ne demek

Tutucubaşı nedir Tutucubaşı; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Sarayda kiler odasının, padişahın sofra donatımı işl...

Tutuculaşmak nedir ne demek

Tutuculaşmak nedir Tutucu : Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden olduğu gibi korumak isteyen (kimse), muhafazakâr, konservatö...

Tutugeç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ateş üstündeki kabı tutup indirmek için bez ve benzerleri şeylerden yapılan tutacak. Tutu : Borcun ödeneceğ...

Tutuk nedir Tutuk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tutuk" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Katılaşmamış yoğurt. Dum...

Tutuk çocuk nedir ne demek

Tutuk çocuk nedir Tutuk çocuk; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Anlık, eğitim, toplum, duygu, beden gelişimi yönler...

Tutuk su nedir Tutuk su; Biyoloji, Jeoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Toprağa düşen suyun, toprağın üst tabakasınd...

Tutukevi tiyatrosu nedir ne demek

Tutukevi tiyatrosu nedir Tutukevi tiyatrosu; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tutukluların dinlenmesi ve eğlenmesi için yapıla...

Tutuklamak nedir ne demek

Tutuklamak nedir Tutuklama : Tutuklamak işi, tevkif. Tutuk : Kapalı, tıkalı. Kısılmış, kesik. Durgun, çekingen, sıkılgan. Akıcı, rahat konuşamayan. Ol...

Tutuklanma nedir ne demek

Tutuklanma nedir "Tutuklanma" ile ilgili cümle örnekleri Tutuk : Akıcı, rahat konuşamayan. Olması gereken gibi olmayan. Kısılmış, kesik. Durgun, çekin...

Tutuklanmış su nedir ne demek

Tutuklanmış su nedir Tutuklanmış su; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir katıda, kimyasal kuvvetlerden ziyade fiziksel ku...

Tutuklatabilme nedir ne demek

Tutuklatabilme nedir Tutuklatabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taş...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim