Tutu nedir Tutu; bir ticaret terimidir. Yerel Türkçe anlamı: El ele tutuşarak oynanan bir halk oyunu, halay. Bir borcun ödeneceğine inanca olarak, ödediğinde geri alınmak üzere, borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, rehin. İm, be...

 
 
 

Tutu belgesi nedir ne demek

Tutu belgesi nedir Tutu belgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tutuyu saptayan belge. Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borç...

Tutu değeri nedir ne demek

Tutu değeri nedir Tutu değeri; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir taşınmaza, onun üzerine tutu koyan kurumun biçtiği değer. Değeri : Kıymet, paha Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir ş...

Tutu ödenci nedir ne demek

Tutu ödenci nedir Tutu ödenci; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konut edinmek amacıyla, bankaların ya da öteki kuruluşların, kişilere, edinecekleri konutu ya da taşınmazı karşılık tutarak verdikleri ödünç para....

Tutuba nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadın hizmetçi. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi, ipotek Hizmetçi : Hizmet gören kimse. Belli bir ücretle ev işlerini yapmak için tutu...

Tutucu tırnak nedir ne demek

Tutucu tırnak nedir Tutucu tırnak; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Filmin çeşitli sinema aygıtlarındaki aralı devinimi sırasında, deliklerine girerek tutan ve pencereyle tam çakışmasını, dü...

Tutuculaşma nedir ne demek

Tutuculaşma nedir Tutucu : Durmalı çıkışlarda, bisikletçiye yardım eden kişi. Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden olduğu gibi korumak isteyen (kimse), muhafazakâr, konservatör. Tutuculaşmak : Tutuculuk yapmak. Du...

Tutuculuk nedir ne demek

Tutuculuk nedir Sosyoloji'deki anlamı: Her türlü toplumsal değişmeye karşı çıkarak kurulu toplumsal ve ekinsel düzenden yana olma. İngilizce'de Tutuculuk ne demek? Tutuculuk ingilizcesi nedir?: conservatism Tutucu : Mevcut toplumsal düzen...

Tutuhan nedir Tutuhan; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Tutuhan isminin anlamı, Tutuhan ne demek: Rehin alan hükümdar. Tutuhan ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir...

Tutu alan nedir ne demek

Tutu alan nedir Tutu alan; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tutu karşılığı, borç para veren. Verdiği borç para karşılığı bir mal ya da özdeği tutulayan. Alan : Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'...

Tutu bankası nedir ne demek

Tutu bankası nedir Tutu bankası; Şehir, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konutsuz aileleri konutlandırmak amacıyla, edinilecek konut üzerine önceden tutu koyarak ödünç para veren banka. Durağan değerleri tut...

Tutu belgiti nedir ne demek

Tutu belgiti nedir Tutu belgiti; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tutuyu gösteren ve saptayan belgit. Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alamet, nişan. Şiar Belgit : Senet. Bir önermeyi tanıtlamak ...

Tutu karşılığı aktarım nedir ne demek

Tutu karşılığı aktarım nedir Tutu karşılığı aktarım; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecimsel bir belgitin kapsamakta olduğu alacağı tutu ya da inanca karşılığı bir başkasına aktarma. Aktar : Baharat veya güzel kokular ...

Tutu sözleşmesi nedir ne demek

Tutu sözleşmesi nedir Tutu sözleşmesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir alacağı sağlama bağlamak için, borcun ödenmesi durumunda, borçlunun taşınmaz malının satılmasına ve alacağın satış parasından karşılanmasın...

Tutucu nedir Tutucu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Tutumlu Ateş maşası. Bilimsel terim anlamı: Durmalı çıkışlarda, çiftekerciye yardım eden kişi. Eskiden "itici" denirdi. Çıkışta, koşucuyu...

Tutucubaşı nedir ne demek

Tutucubaşı nedir Tutucubaşı; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Sarayda kiler odasının, padişahın sofra donatımı işlerine bakan 12 eskisinden üçüncüsünün sanı. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun a...

Tutuculaşmak nedir ne demek

Tutuculaşmak nedir Tutucu : Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden olduğu gibi korumak isteyen (kimse), muhafazakâr, konservatör. Durmalı çıkışlarda, bisikletçiye yardım eden kişi. Tutuculuk : Özellikle siyasal ve to...

Tutugeç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ateş üstündeki kabı tutup indirmek için bez ve benzerleri şeylerden yapılan tutacak. Tutu : Borcun ödeneceğine ilişkin borçlunun alacaklıya bir taşınmazı güvence olarak göstermesi, ipotek İndirmek...

Tutuk nedir Tutuk; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tutuk" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Katılaşmamış yoğurt. Duman. Gelin duvağı. Kabız, dutuk Görevli, işyar. Utangaç. Diğer sözlük anlamları: Tutuk ism...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim