Güvence nedir Bir fizik terimi olarak tanımı: Bir elektrik çevrimine yerleştirilen ve çevrimden aşırı akım geçtiğinde, kavrularak çevrimi kesen düş...

 
 
 

Güvence karşılığı nedir ne demek

Güvence karşılığı nedir Güvence karşılığı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Güvencenin dokuncaları karşılamak amacıyla meydana ...

Güvence mektubu nedir ne demek

Güvence mektubu nedir Güvence mektubu; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir işin yapılması, bir malın teslimi veya bir bor...

Güvence ödeği karşılığı öndelik nedir ne demek

Güvence ödeği karşılığı öndelik nedir Güvence ödeği karşılığı öndelik; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yaşam güvencesi karşılığı sağlanan p...

Güvence sınırı nedir ne demek

Güvence sınırı nedir Güvence sınırı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir güvence için belirtilen sınır. Sını : Ağaçtan yap...

Güvence veren nedir ne demek

Güvence veren nedir Güvence veren; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: (guarantor) Güvence sağlayan ve bunun gerçekleşmesin...

Geçici güvence belgesi nedir ne demek

Geçici güvence belgesi nedir Geçici güvence belgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Asıl güvence belgesi düzenleninceye kadar geç...

Mal güvence ödencesi nedir ne demek

Mal güvence ödencesi nedir Mal güvence ödencesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Mal, tarımsal ürün ve hayvan değerlerinde görül...

Yangın güvence ödeği nedir ne demek

Yangın güvence ödeği nedir Yangın güvence ödeği; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yanmadan doğma dokuncaları karşılamak amacı ile ...

Çifte güvence nedir ne demek

Çifte güvence nedir Çifte güvence; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir malın uğrayabileceği her tür dokuncayı karşılayabi...

Genel güvence nedir ne demek

Genel güvence nedir Genel güvence; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Her tür işlem ve malı kapsamına alan güvence. Gene : Y...

İkili güvence nedir ne demek

İkili güvence nedir İkili güvence; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: veya nesne. Yeni, bir başka. Değer ve kali...

İşsizliğe karşı güvence nedir ne demek

İşsizliğe karşı güvence nedir İşsizliğe karşı güvence; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: işsizlik sigortası]. Tekn...

Karşılıklı güvence nedir ne demek

Karşılıklı güvence nedir Karşılıklı güvence; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Karşılıklı olarak yapılan kişi güvencesi. Güve : ...

Ortak güvence nedir ne demek

Ortak güvence nedir Ortak güvence; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir mal için birden fazla yerde güvence işlemi yaptırı...

Sınırsız güvence nedir ne demek

Sınırsız güvence nedir Sınırsız güvence; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Parası önceden saptanmadan yapılan güvence. Sını : A...

Toplumsal güvence nedir ne demek

Toplumsal güvence nedir Toplumsal güvence; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Toplumsal güvenliğin sağlanabilmesi için kişinin g...

Yerel güvence nedir ne demek

Yerel güvence nedir Yerel güvence; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yerel banka tarafından bankanın etkinlikte bulunduğu...

Zorunlu güvence nedir ne demek

Zorunlu güvence nedir Zorunlu güvence; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yasaların koyduğu zorunluluk gereğiyle yapılan güven...

Güvencecilik nedir ne demek

Güvencecilik nedir Güvencecilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Güvenceci : Garantör Güve : Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve doku...

Güvence akçesi nedir ne demek

Güvence akçesi nedir Güvence akçesi; bir ekonomi terimidir. Güvence : Birinin şüphelerini dağıtmak için söylenen inandırıcı söz, teminat. Bir antlaşmada t...

Güvence belgesi nedir ne demek

Güvence belgesi nedir Güvence belgesi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Belli bir süre içinde malın işlevini ye...

Güvence kolu nedir ne demek

Güvence kolu nedir Güvence kolu; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Toplumsal Güvenceler Kurumunun yetki ve sorumluluk sını...

Güvence ödeği nedir ne demek

Güvence ödeği nedir Güvence ödeği; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Değerlendirilmiş güvence ödegi. Güve : Kurtçuğu yapağı,...

Güvence ödentisi nedir ne demek

Güvence ödentisi nedir Güvence ödentisi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Güvenceci tarafından sağlanacak dokunca ödemeleri k...

Güvence tanıtlama belgesi nedir ne demek

Güvence tanıtlama belgesi nedir Güvence tanıtlama belgesi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Güvence için ödenecek paranın saptamı; gem...

Açık güvence ödeği nedir ne demek

Açık güvence ödeği nedir Açık güvence ödeği; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Dokuncanın gerçekleşmesi anında değerlendirilecek ...

Kısa süreli güvence ödeği nedir ne demek

Kısa süreli güvence ödeği nedir Kısa süreli güvence ödeği; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Güvence ödeğinin kısa önelli olması. Güven...

Üç aylık güvence kesenekleri çizelgesi nedir ne demek

Üç aylık güvence kesenekleri çizelgesi nedir Üç aylık güvence kesenekleri çizelgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşverence düzenlenerek güvence...

Aşkın güvence nedir ne demek

Aşkın güvence nedir Aşkın güvence; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir malın birden çok güvenceci tarafından güvenceye bağ...

Geçici güvence nedir ne demek

Geçici güvence nedir Geçici güvence; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Artırma ve eksiltme ihalelerine katılmak isteyenler...

İç güvence nedir ne demek

İç güvence nedir İç güvence; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir işletme tarafından kendi rizikolarını karşılama ve do...

İsteğe bağlı güvence nedir ne demek

İsteğe bağlı güvence nedir İsteğe bağlı güvence; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belirli bir güvencelilik süresi olan ve belirli...

Karşı güvence nedir ne demek

Karşı güvence nedir Karşı güvence; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Güvence altına alınan bir hakkın gereğinin yerine get...

Kazaya karşı güvence nedir ne demek

Kazaya karşı güvence nedir Kazaya karşı güvence; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dokuncalı bir olgu nedeniyle çalışma gücünü, he...

Parasal güvence nedir ne demek

Parasal güvence nedir Parasal güvence; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlamak içi...

Toplu güvence nedir ne demek

Toplu güvence nedir Toplu güvence; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşverenin işçileri işin yaptırıdğı toplu güvence. Güve ...

Ulusal güvence nedir ne demek

Ulusal güvence nedir Ulusal güvence; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşçilere ve düşük gelirlilere hükümetçe sağlanan güve...

Yineli güvence nedir ne demek

Yineli güvence nedir Yineli güvence; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir güvencecinin yaptığı güvenceyi tümü ya da birkaç ...

Güvenceci nedir ne demek

Güvenceci nedir Güvenceci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Güve : Kurtçuğu yapağı, yünlü kumaş ve dokuma yiyen pul kanatlılar...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim