Sınır nedir Sınır; kökeni rumca dilinden gelmektedir. "Sınır" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Diz arkası. Kaydırak oyunu. Duvar. Coğrafy...

 
 
 

Sınır akımı yoğunluğu nedir ne demek

Sınır akımı yoğunluğu nedir Sınır akımı yoğunluğu; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Uygulanan gerilimin değiştirilmesiyle değişme...

Sınır çizgileri nedir ne demek

Sınır çizgileri nedir Sınır çizgileri; Basketbol alanında kullanılan bir terimdir. Basketbol'daki anlamı: Oyun alanını sınırlayan 26 metre uzunluğundaki k...

Sınır değer problemi nedir ne demek

Sınır değer problemi nedir Sınır değer problemi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Verilen bölgede tanımlanmış herhangi b...

Sınır dışı nedir ne demek

Sınır dışı nedir Sınır dışı etmek : Bir kimseyi bulunduğu ülkede yaptığı yasa dışı eyleminden dolayı ülkenin sınırları ötesine çıkarmak. Sınır : Komşu...

Sınır fiyat nedir ne demek

Sınır fiyat nedir Sınır fiyat; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tekel ve azel piyasalarında etkinlik gösteren firmalar...

Sınır gümrüğü nedir ne demek

Sınır gümrüğü nedir Sınır gümrüğü; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kara sınırında görev yapan gümrük yönetimi. Gümrü : Kü...

Sınır ı nedir ne demek

Sınır ı nedir Sınır ı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir sayı kümesindeki her x öğesi için eşitsizliğini ...

Sınır iletkenlik nedir ne demek

Sınır iletkenlik nedir Sınır iletkenlik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir çözeltinin sonsuz seyreltik halindeki iletkenli...

Sınır karakolu nedir ne demek

Sınır karakolu nedir Sınır : Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran ...

Sınır molar iletkenlik nedir ne demek

Sınır molar iletkenlik nedir Sınır molar iletkenlik; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Seyretmeyle değişmeyen en büyük molar iletke...

Sınır potansiyeli nedir ne demek

Sınır potansiyeli nedir Sınır potansiyeli; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: [sınır potansiyeli, Es] Bir cam membran elektrodun...

Sınır tabakası nedir ne demek

Sınır tabakası nedir Sınır tabakası; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Akışkan kuvvetlerin ihmal edilmediği ve hareket etmey...

Sınır tecimi nedir ne demek

Sınır tecimi nedir Sınır tecimi; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Coğrafya durumu ya da sınırın iki yanında yaşayan halkı...

Alt sınır denetimi nedir ne demek

Alt sınır denetimi nedir Alt sınır denetimi; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sıcaklık, basınç ya da bağılnemin istenilen en k...

Dermal sınır kuşağı nedir ne demek

Dermal sınır kuşağı nedir Dermal sınır kuşağı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sınırlandırıcı kuşak. Derma : Temriy...

Özel sınır fiyatlı emir nedir ne demek

Özel sınır fiyatlı emir nedir Özel sınır fiyatlı emir; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Borsada yalnızca fiyat verilerek miktarın s...

Üst sınır denetim düzeni nedir ne demek

Üst sınır denetim düzeni nedir Üst sınır denetim düzeni; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sıcaklık, basınç ya da bağılnemin istenilm...

Doğal sınır nedir ne demek

Doğal sınır nedir Doğal sınır; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: İki komşu devlet arasında akarsu, sıradağ dorukl...

En küçük üst sınır nedir ne demek

En küçük üst sınır nedir En küçük üst sınır; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir tikel sıralı kümenin bir A altkümesi...

Sınır açı nedir ne demek

Sınır açı nedir Sınır açı; bir fizik terimidir. Sınır : Uç, son. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, lim...

Sınır akımı nedir ne demek

Sınır akımı nedir Sınır akımı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: [sınır akımı, is] Doğrusal taramalı polarografide difüzy...

Sınır boyu nedir ne demek

Sınır boyu nedir "Sınır boyu" ile ilgili cümleler Sınır : Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit. Bir ...

Sınır çizgisi nedir ne demek

Sınır çizgisi nedir Teknik terim anlamı: Yarışlıklarda, ölçü çizgisinin 70 cm. dışına, yarışlık dolanımınca çizilen ve öndeki koşucuya ayrılan yeri göste...

Sınır değer sorunu nedir ne demek

Sınır değer sorunu nedir Sınır değer sorunu; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir türetik denklemin, verilen bölgenin ...

Sınır eşdeğer iletkenlik nedir ne demek

Sınır eşdeğer iletkenlik nedir Sınır eşdeğer iletkenlik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Seyreltmeyle değişmeyen en büyük iletkenli...

Sınır fiyatlandırma nedir ne demek

Sınır fiyatlandırma nedir Sınır fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sınır fiyata dayanan fiyatlandırma yöntemi. Fi...

Sınır hastalığı nedir ne demek

Sınır hastalığı nedir Sınır hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gebe koyun ve keçilerin, Flaviviridae ai...

Sınır ışıklaması nedir ne demek

Sınır ışıklaması nedir Sınır ışıklaması; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Sahne içinde gerekince aydınlatma sınırını çizen ış...

Sınır kapısı nedir ne demek

Sınır kapısı nedir Sınır : Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit. Değişken bir büyüklüğün istenildiği k...

Sınır koşulu nedir ne demek

Sınır koşulu nedir Sınır koşulu; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bağımsız değişkenlerin belirlenmiş kimi değerl...

Sınır ötesi nedir ne demek

Sınır ötesi nedir Sınır ötesi; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Ötesi : Özü, gerçeği Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sı...

Sınır rejimi nedir ne demek

Sınır rejimi nedir Sınır rejimi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Sınır ticaretindeki gümrük denetleme ve işlemlerine ai...

Sınır taşı nedir ne demek

Sınır taşı nedir Sınır : İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği e...

Sınır ticareti nedir ne demek

Sınır ticareti nedir Sınır ticareti; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Aynı kara parçası üzerinde birbiriyle sınırı olan ü...

Debye hückel sınır yasası nedir ne demek

Debye hückel sınır yasası nedir Debye hückel sınır yasası; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: İyonik şiddeti 0,01’den düşük çözeltilere ...

Köy sınır belgesi nedir ne demek

Köy sınır belgesi nedir Köy sınır belgesi; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Köy yönetim kurullarının, köyün coğrafya ve ekonomik...

Sturm liouville sınır koşulları nedir ne demek

Sturm liouville sınır koşulları nedir Sturm liouville sınır koşulları; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Sturm-Liouville probleminde...

Yürür sınır yöntemi nedir ne demek

Yürür sınır yöntemi nedir Yürür sınır yöntemi; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Karışmayan iki sıvı arasındaki sın...

En büyük alt sınır nedir ne demek

En büyük alt sınır nedir En büyük alt sınır; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: E tikel sıralı kümesinin bir A altkümesi ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim