Sınır nedir Sınır; kökeni rumca dilinden gelmektedir. "Sınır" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Diz arkası. Kaydırak oyunu. Duvar. Coğrafya'daki terim anlamı: İki komşu devleti birbirinden ayıran, uluslararası bir antlaşma ile ...

 
 
 

Sınır akımı yoğunluğu nedir ne demek

Sınır akımı yoğunluğu nedir Sınır akımı yoğunluğu; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Uygulanan gerilimin değiştirilmesiyle değişmeyen ya da az değişen akım yoğunluğu. Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan ...

Sınır çizgileri nedir ne demek

Sınır çizgileri nedir Sınır çizgileri; Basketbol alanında kullanılan bir terimdir. Basketbol'daki anlamı: Oyun alanını sınırlayan 26 metre uzunluğundaki karşılıklı çizgiler. Oyun bu sınırların içinde oynanır. Sınır çizgileri, dip çizgileriyle ...

Sınır değer problemi nedir ne demek

Sınır değer problemi nedir Sınır değer problemi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Verilen bölgede tanımlanmış herhangi bir fonksiyonlar sınıfında, bölgenin sınırında verilen koşulları sağlayan fonksiyonun bulu...

Sınır dışı nedir ne demek

Sınır dışı nedir Sınır dışı etmek : Bir kimseyi bulunduğu ülkede yaptığı yasa dışı eyleminden dolayı ülkenin sınırları ötesine çıkarmak. Sınır : Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi. Uç, son. Değişken bi...

Sınır fiyat nedir ne demek

Sınır fiyat nedir Sınır fiyat; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tekel ve azel piyasalarında etkinlik gösteren firmaların, aynı maliyet yapısına sahip diğer firmaların piyasaya olası girişlerini önleyecek biç...

Sınır gümrüğü nedir ne demek

Sınır gümrüğü nedir Sınır gümrüğü; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kara sınırında görev yapan gümrük yönetimi. Gümrü : Küçük çömlek, güveç Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan yayduh.”. Sini, yem...

Sınır ı nedir ne demek

Sınır ı nedir Sınır ı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir sayı kümesindeki her x öğesi için eşitsizliğini sağlayan M sayısı, a. bk. üst sınır, alt sınır, en büyük alt sınır, en küçük üst sınır, s...

Sınır iletkenlik nedir ne demek

Sınır iletkenlik nedir Sınır iletkenlik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir çözeltinin sonsuz seyreltik halindeki iletkenliği. Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan yayduh.”. Sini, yemek sofrası İle...

Sınır açı nedir ne demek

Sınır açı nedir Sınır açı; bir fizik terimidir. Sınır : Uç, son. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut. Komşu il, ilçe, köy ...

Sınır akımı nedir ne demek

Sınır akımı nedir Sınır akımı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: [sınır akımı, is] Doğrusal taramalı polarografide difüzyon akımı ile eş anlamlı bir terim. Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan ya...

Sınır boyu nedir ne demek

Sınır boyu nedir "Sınır boyu" ile ilgili cümleler Sınır : Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç. Değişken bir büyüklüğün isteni...

Sınır çizgisi nedir ne demek

Sınır çizgisi nedir Teknik terim anlamı: Yarışlıklarda, ölçü çizgisinin 70 cm. dışına, yarışlık dolanımınca çizilen ve öndeki koşucuya ayrılan yeri gösteren çizgi. Buna "dış çizgi" de denir. Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan...

Sınır değer sorunu nedir ne demek

Sınır değer sorunu nedir Sınır değer sorunu; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir türetik denklemin, verilen bölgenin sınırlarında, önceden belirtilmiş koşulları sağlayan çözümünü bulma sorunu. Sını : Ağaçta...

Sınır eşdeğer iletkenlik nedir ne demek

Sınır eşdeğer iletkenlik nedir Sınır eşdeğer iletkenlik; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Seyreltmeyle değişmeyen en büyük iletkenlik değeri. Eşde : İşte Eşdeğer : Değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin özelliğ...

Sınır fiyatlandırma nedir ne demek

Sınır fiyatlandırma nedir Sınır fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sınır fiyata dayanan fiyatlandırma yöntemi. Fiyatlandırma : Fiyatlandırmak işi. Yeni veya mevcut ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi Sı...

Sınır hastalığı nedir ne demek

Sınır hastalığı nedir Sınır hastalığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gebe koyun ve keçilerin, Flaviviridae ailesinde Pestivirus cinsinde yer alan bir virüsün döl yatağı içi enfeksiyonu sonucu, doğan...

Sınır ışıklaması nedir ne demek

Sınır ışıklaması nedir Sınır ışıklaması; Tiyatro alanında kullanılan bir terimdir. Tiyatro'daki anlamı: Sahne içinde gerekince aydınlatma sınırını çizen ışık topluluğu. Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan yayduh.”. Sini, yemek s...

Sınır kapısı nedir ne demek

Sınır kapısı nedir Sınır : Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst yer, limit. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebilec...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim