Koşullar nedir ne demek

Koşullar nedir Koşullar; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: şerâit. Koşu : Koşma. Koşarak yapılmış olan ya...

 
 
 

Standart koşullar nedir ne demek

Standart koşullar nedir Standart koşullar; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Gaz analizlerinde standart olarak kullanılan 0 °C...

Anlaşmanın özel koşulları nedir ne demek

Anlaşmanın özel koşulları nedir Teknik terim anlamı: Özel izin anlaşmasında, genel koşullar yanında yer alan özel nitelikteki koşullar. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözö...

Barınma koşulları nedir ne demek

Barınma koşulları nedir Barınma koşulları; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ülkede ya da kentte nüfusun yaşamakta olduğu ko...

Bulgu belgesi hakkının özel koşulları nedir ne demek

Bulgu belgesi hakkının özel koşulları nedir Teknik terim anlamı: Belge verilirken yapılması ya da yapılmaması gereken kurallarla, belgenin sınırlarını belirten koşullar. Bulgu b...

En yüksek gerçeklik koşulları nedir ne demek

En yüksek gerçeklik koşulları nedir En yüksek gerçeklik koşulları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir gözlem yordamıyla bilgi sağ...

Nesnellik koşulları nedir ne demek

Nesnellik koşulları nedir Nesnellik koşulları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir gözlemin nesnel olabilmesi için gerek...

Sturm liouville sınır koşulları nedir ne demek

Sturm liouville sınır koşulları nedir Sturm liouville sınır koşulları; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Sturm-Liouville probleminde...

Teslim koşulları nedir ne demek

Teslim koşulları nedir Teslim koşulları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Sözleşmeyle belirlenen ve malın teslim noktasına ...

Yemlerin depolama koşulları nedir ne demek

Yemlerin depolama koşulları nedir Yemlerin depolama koşulları; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemlerin mümkün olduğunca dü...

Bulgu belgesi verilmesinde özel koşullar nedir ne demek

Bulgu belgesi verilmesinde özel koşullar nedir Teknik terim anlamı: Belge verilirken gerekli bulunan ve belgeye yazılan koşullar. Bulgu belgesi : Bulgunun yeniliğini ve kütüğe yazı...

Ölçünlü koşullar nedir ne demek

Ölçünlü koşullar nedir Ölçünlü koşullar; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: [bkz: ölçünlü sıcaklık ve basınç]. Koşullar : Şerâit Koş...

Koşulların değişmezliği nedir ne demek

Koşulların değişmezliği nedir Koşulların değişmezliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir deneylemede durumdan çıkarılamaya...

Bağlı satış koşulları nedir ne demek

Bağlı satış koşulları nedir Teknik terim anlamı: Özel izin verenin, alana karşı anlaşmaya koydurduğu, ham maddesini, donatımını, kendisinin sağlaması ve teknik k...

Boşaltma koşulları nedir ne demek

Boşaltma koşulları nedir Boşaltma koşulları; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yükün gemiden çıkarılması için ileri sürülen koşul...

Deney koşulları nedir ne demek

Deney koşulları nedir Deney koşulları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir deneylemede deneysel değişkenin etkilerini...

Konut koşulları nedir ne demek

Konut koşulları nedir Konut koşulları; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir ülkede, belli bir anda, konut varlığının nitelik ...

Ödeme koşulları nedir ne demek

Ödeme koşulları nedir Ödeme koşulları; Şehir, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konut edinmek amacıyla bir konut bankasınd...

Tecim koşulları nedir ne demek

Tecim koşulları nedir Tecim koşulları; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ülkenin dış tecimini uygulamada dayanabileceği e...

Yaşam koşulları nedir ne demek

Yaşam koşulları nedir Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat. Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri. Hayat : Bir ki...

Zorunlu işletme koşulları nedir ne demek

Zorunlu işletme koşulları nedir Teknik terim anlamı: Zorunlu işletme için yasalarda belirtilen koşullar. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Koşullar : Şerâit. Zorun :...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim