Değişmez nedir ne demek

Değişmez nedir Değişmez; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Değişmez" ile ilgili cümle örnekleri Değişmez maliyet : Toplam fai...

 
 
 

Dizimsel değişmez nedir ne demek

Dizimsel değişmez nedir Dizimsel değişmez; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Olağan yorumda bir sözedilen dil deyimini gösteren ...

Kurucu değişmez nedir ne demek

Kurucu değişmez nedir Kurucu değişmez; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir önermenin değişmezi ya da bir önerme kalıbında g...

Mantıksal olmayan değişmez nedir ne demek

Mantıksal olmayan değişmez nedir Mantıksal olmayan değişmez; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir biçimsel dilin ayrı yorumlarda ayrı a...

Topolojik değişmez nedir ne demek

Topolojik değişmez nedir Topolojik değişmez; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir topolojik uzayın öyle bir P özeliğid...

Açıların değişmezlik kanunu nedir ne demek

Açıların değişmezlik kanunu nedir Açıların değişmezlik kanunu; Jeoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Jeoloji'deki terim anlamı: Belli bir sıcaklık ve basınçta, ö...

Avogadro değişmezi nedir ne demek

Avogadro değişmezi nedir Avogadro değişmezi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir özdecik gramdaki özdecik sayısı : 6,02 x 10(...). D...

Bozunma değişmezi nedir ne demek

Bozunma değişmezi nedir Bozunma değişmezi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir radyonüklid çekirdeğinin birim zamanda...

Güneş değişmezi nedir ne demek

Güneş değişmezi nedir Güneş değişmezi; Astronomi alanında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Güneş'in yeryüzü üzerinde 1 cm² ye bir dak...

İçyükül değişmezi nedir ne demek

İçyükül değişmezi nedir İçyükül değişmezi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Yalıtkan bir özdeğin kendi iç yüklerinin ve çiftucayları...

Koşulların değişmezliği nedir ne demek

Koşulların değişmezliği nedir Koşulların değişmezliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir deneylemede durumdan çıkarılamaya...

Kristal değişmezleri oranı nedir ne demek

Kristal değişmezleri oranı nedir Kristal değişmezleri oranı; Jeoloji alanında kullanılan bir terimdir. Jeoloji'deki terim anlamı: Belli bir kristal yüzeyinin, krista...

Okyanusların değişmezliği kuramı nedir ne demek

Okyanusların değişmezliği kuramı nedir Okyanusların değişmezliği kuramı; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Yerin tarihi süresinde, okya...

Uçun değişmezi nedir ne demek

Uçun değişmezi nedir Uçun değişmezi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Uçunların pV=nRT hal denklemine giren R=8, 31 joule/ der. ...

Yüklem değişmezi nedir ne demek

Yüklem değişmezi nedir Yüklem değişmezi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yüklem dizimsel türünden olan değişmez im. Değiş : D...

Özdeğişmez işlev nedir ne demek

Özdeğişmez işlev nedir Özdeğişmez işlev; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir doğrusal dönüşümler öbeğine göre, karm...

Değişmez maliyet nedir ne demek

Değişmez maliyet nedir Değişmez maliyet; bir ekonomi terimidir. Değişmez : Aynen kalan, değişikliğe uğramayan. Değişme : Değişmek işi. Değişim. Değiş : Deği...

Değeri değişmez belgitler nedir ne demek

Değeri değişmez belgitler nedir Değeri değişmez belgitler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bankanın bir dalınca alınması ya da banker...

İzometrik değişmez nedir ne demek

İzometrik değişmez nedir İzometrik değişmez; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: İzometrilerde değişmeyen özelik. İzometr...

Mantıksal değişmez nedir ne demek

Mantıksal değişmez nedir Mantıksal değişmez; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Önermelerin tutarlı, çıkarımların da geçerli olup...

Nicel değişmez nedir ne demek

Nicel değişmez nedir Nicel değişmez; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: ağırlık, hücrelik sayısı, karakter, şeb...

Değişmezlik nedir ne demek

Değişmezlik nedir Değişmez : Aynen kalan, değişikliğe uğramayan. Değişme : Değişmek işi. Değişim. Değiş : Değişim. Değme işi. Durum : Ad soyundan kelim...

Ağınım değişmezi nedir ne demek

Ağınım değişmezi nedir Ağınım değişmezi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Evrensel ağınım yasasının uzbilimsel yazımına giren evre...

Biçimsel değişmezlik nedir ne demek

Biçimsel değişmezlik nedir Biçimsel değişmezlik; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Hangi açıdan bakılırsa bakılsın bir nesneyi...

Evrensel ağınım değişmezi nedir ne demek

Evrensel ağınım değişmezi nedir Evrensel ağınım değişmezi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: [bkz: ağınım değişmezi]. Ağınım : Etkileşen iki...

Işıksal değişmezler nedir ne demek

Işıksal değişmezler nedir Işıksal değişmezler; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir özdeğin soğurum katsayısı, kırıcılık göstergesi g...

İşlev değişmezi nedir ne demek

İşlev değişmezi nedir İşlev değişmezi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşlev türünden olan değişmez im. İşle : Nakış: İşle ...

Kristal değişmezleri nedir ne demek

Kristal değişmezleri nedir Kristal değişmezleri; Jeoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Jeoloji'deki terim anlamı: Başlangıç noktası ile kristal eksenlerin...

Nesne değişmezliği nedir ne demek

Nesne değişmezliği nedir Nesne değişmezliği; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Algılanan nesnelerin, algılama koşullarındaki...

Önerme değişmezi nedir ne demek

Önerme değişmezi nedir Önerme değişmezi; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Biçimsel bir dilde tek bir imden oluşan önerme; baş...

Üşerleşim değişmezi nedir ne demek

Üşerleşim değişmezi nedir Üşerleşim değişmezi; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Özdeciklerle üşerleri arasındaki tersinir tepkileşim d...

Özdeğişmez nedir ne demek

Özdeğişmez nedir Özdeğişmez; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Değişken bağlama imi ya da yönetici olmayan değişmez. bire...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim