Maliyet nedir Maliyet; bir ekonomi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir malın üretilebilmesi için g...

 
 
 

Maliyet enazlaştırması nedir ne demek

Maliyet enazlaştırması nedir Maliyet enazlaştırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın belirli bir üretim miktarını o...

Maliyet fiyatı nedir ne demek

Maliyet fiyatı nedir Maliyet fiyatı; bir ticaret terimidir. "Maliyet fiyatı" ile ilgili cümle örnekleri Maliyet : Üretimde bir mal elde edilinceye değin h...

Maliyet muhasebesi nedir ne demek

Maliyet muhasebesi nedir Maliyet muhasebesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir işletmede üretilen mal ve hizmetlerin maliy...

Maliyet üstü fiyatlandırma nedir ne demek

Maliyet üstü fiyatlandırma nedir Maliyet üstü fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Aksak rekabet piyasalarında firmanın, or...

Eş maliyet doğrusu nedir ne demek

Eş maliyet doğrusu nedir Eş maliyet doğrusu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmanın toplam değişken maliyetleri için kullan...

Fiyat maliyet aralığı nedir ne demek

Fiyat maliyet aralığı nedir Fiyat maliyet aralığı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Görgül çalışmalarda; malın birim fiyatı ile ...

Kısa dönem maliyet eğrisi nedir ne demek

Kısa dönem maliyet eğrisi nedir Kısa dönem maliyet eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kısa dönemde firmanın toplam çıktısı ile...

Mutlak maliyet üstünlüğü nedir ne demek

Mutlak maliyet üstünlüğü nedir Mutlak maliyet üstünlüğü; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Endüstrideki mevcut firmaların hammadde, n...

Özel fayda maliyet çözümlemesi nedir ne demek

Özel fayda maliyet çözümlemesi nedir Özel fayda maliyet çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Fayda maliyet çözümlemesinin kamu k...

Uzun dönem maliyet eğrisi nedir ne demek

Uzun dönem maliyet eğrisi nedir Uzun dönem maliyet eğrisi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Uzun dönemde firmanın toplam çıktısı ile ...

Değişken maliyet nedir ne demek

Değişken maliyet nedir Değişken maliyet; bir ekonomi terimidir. Maliyet : Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı. Değişken : Ceb...

Ek maliyet nedir ne demek

Ek maliyet nedir Ek maliyet; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: marjinal maliyet]. Ek : Bir şeyin eksiğini tamaml...

Gizli maliyet nedir ne demek

Gizli maliyet nedir Gizli maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üretim sürecinde kullanılmakla beraber mülkiyeti giri...

Marjinal maliyet nedir ne demek

Marjinal maliyet nedir Marjinal maliyet; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretimde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin top...

Ortalama değişken maliyet nedir ne demek

Ortalama değişken maliyet nedir Ortalama değişken maliyet; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Toplam değişken maliyetin üretim miktarı...

Ortalama sabit maliyet nedir ne demek

Ortalama sabit maliyet nedir Ortalama sabit maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Toplam sabit maliyetin üretim miktarına bölü...

Özel maliyet nedir ne demek

Özel maliyet nedir Özel maliyet; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: (private cost) Tüketici ve firma gibi iktisadi karar ...

Toplam değişken maliyet nedir ne demek

Toplam değişken maliyet nedir Toplam değişken maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Belirli bir dönemde üretim sürecinde kullan...

Toplam sabit maliyet nedir ne demek

Toplam sabit maliyet nedir Toplam sabit maliyet; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Belirli bir dönemde üretim sürecinde kullanıl...

Maliyet çözümlemesi nedir ne demek

Maliyet çözümlemesi nedir Maliyet çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Üretim sürecindeki maliyet unsurlarının kısıml...

Maliyet eğrileri nedir ne demek

Maliyet eğrileri nedir Maliyet eğrileri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir firmanın ürettiği çıktı miktarı ile maliyetler...

Maliyet enflasyonu nedir ne demek

Maliyet enflasyonu nedir Maliyet enflasyonu; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Girdi fiyatlarındaki artış yüzünden fiyatlar gen...

Maliyet gelir oranı nedir ne demek

Maliyet gelir oranı nedir Maliyet gelir oranı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Toplam giderlerin toplam gelirlere bölünmesiyl...

Maliyet temelli fiyatlandırma nedir ne demek

Maliyet temelli fiyatlandırma nedir Maliyet temelli fiyatlandırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Mal ve hizmetlerin, maliyetlerine ka...

Aktif maliyet esnekliği nedir ne demek

Aktif maliyet esnekliği nedir Aktif maliyet esnekliği; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Toplam giderlerin ortalama aktiflere bölünm...

Fayda maliyet çözümlemesi nedir ne demek

Fayda maliyet çözümlemesi nedir Fayda maliyet çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İktisadi karar birimlerinin verecekleri ...

İşçilik maliyet dizini nedir ne demek

İşçilik maliyet dizini nedir İşçilik maliyet dizini; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Toplam, doğrudan ve dolaylı saat başına işç...

Marjinal maliyet fiyatlandırması nedir ne demek

Marjinal maliyet fiyatlandırması nedir Marjinal maliyet fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Aksak rekabet piyasasında firmanın...

Ortalama maliyet fiyatlandırması nedir ne demek

Ortalama maliyet fiyatlandırması nedir Ortalama maliyet fiyatlandırması; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir malın fiyatının, o malın orta...

Sosyal fayda maliyet çözümlemesi nedir ne demek

Sosyal fayda maliyet çözümlemesi nedir Sosyal fayda maliyet çözümlemesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir politika veya uygulamadan kayn...

Açık maliyet nedir ne demek

Açık maliyet nedir Açık maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşletmelerin mal ve faktör piyasalarından satın aldıkl...

Değişmez maliyet nedir ne demek

Değişmez maliyet nedir Değişmez maliyet; bir ekonomi terimidir. Değişmez : Aynen kalan, değişikliğe uğramayan. Değişme : Değişmek işi. Değişim. Değiş : Deği...

Gerçek maliyet nedir ne demek

Gerçek maliyet nedir Gerçek maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Fiyat değişmelerinden arındırılmış, bir başka deyişl...

Kaçınılabilir maliyet nedir ne demek

Kaçınılabilir maliyet nedir Kaçınılabilir maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Seçeneklerden birinin diğerine tercih edilmes...

Ortak maliyet nedir ne demek

Ortak maliyet nedir Ortak maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bağlantılı üretim durumunda ortaya çıkan maliyetler. ...

Ortalama maliyet nedir ne demek

Ortalama maliyet nedir Ortalama maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Toplam maliyetin toplam üretim miktarına bölünmesi...

Ölçünlü maliyet nedir ne demek

Ölçünlü maliyet nedir Ölçünlü maliyet; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Malı üretmek için katlanılan giderlerin gerçek değ...

Tarihsel maliyet nedir ne demek

Tarihsel maliyet nedir Tarihsel maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Varlıkların değerinin, satın alındığı tarihteki fi...

Toplam maliyet nedir ne demek

Toplam maliyet nedir Toplam maliyet; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Toplam değişken maliyet ile toplam sabit maliyetin t...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim