Teme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tümden : Bu iş teme kaldı. haramın temeli olmaz : “haram kazanç, bir işe yaramadan telef olur gider” anlamında kullanılan bir söz. temeddüh etmek : övünmek. temel atmak : bir yapının temellerini y...

 
 
 

Temeddüh nedir ne demek

Temeddüh nedir Temeddüh; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Temeddüh etmek : Övünmek. Övme : Övmek işi, sena, medih, sitayiş. Övünme : Övünmek işi, kıvanç, iftihar. Kendini övme, övünme...

Temek nedir Yerel Türkçe anlamı: Ahırlardan hayvan pisliği akıtılan delik (Çayağzı) Gübre yığını. Tavan. Dokunmak, değmek : Ali başıma têdi. 1.Ahırlarda gübre atmaya ya da saman almaya yarayan delik, ahır penceresi. 2.Pencere. 3.Camsı...

Temekenli nedir ne demek

Temekenli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temelli, sürekli. Temelli, sürekli. Doğma büyüme o bölgede oturan, yerli. Teme : Tümden : Bu iş teme kaldı Temek : Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencer...

Temekkülü nedir ne demek

Temekkülü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temelli, sürekli. Teme : Tümden : Bu iş teme kaldı Temek : Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere. Sürekli : Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, b...

Temeklik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ocak bacası. Gübre yığılan yer. Teme : Tümden : Bu iş teme kaldı Temek : Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere. Yığıl : Hafif. Ölçekleme yordamında değ...

Temekünlü nedir ne demek

Temekünlü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temelli, sürekli. Teme : Tümden : Bu iş teme kaldı Temek : Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere. Sürekli : Kesintisiz olarak süren, kalıcı, devamlı, b...

Temel adım nedir ne demek

Temel adım nedir Temel adım; Edebiyat alanında kullanılan bir terimdir. Edebi anlamı: Bir dizenin temeli niteliğinde olup onun belli yerlerinde bulunması gereken adım. Teme : Tümden : Bu iş teme kaldı Adım : Yürümek için yapılmış olan aya...

Temel aminoasit nedir ne demek

Temel aminoasit nedir Teknik terim anlamı: İnsanlar ve diğer omurgalılar tarafından sentezlenemeyen ve dışardan alınması gereken aminoasitler, esansiyel aminoasit. Aminoasit : Molekülünde hem amino grubu ve hem de karboksilik asit grubu içeren ...

Temecik nedir Temecik; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Sivas ili, Ortakent nahiyesine bağlı bir yer. Teme : Tümden : Bu iş teme kaldı Ortakent : Ardahan ilinde, Hanak ilçesin...

Temeçi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: 1.Sepet yapılan fındık çubuğu. 2.Yaprak taşımak için yapılan bir çeşit sepet. Kaburga kemiği. Göğüs, kaburga kemiği. Teme : Tümden : Bu iş teme kaldı Kaburga kemiği : Sayıları hayvan türlerine gör...

Temeddün nedir ne demek

Temeddün nedir Temeddün; kökeni arapça dilinden gelmektedir. Uygarlaşma : Uygar duruma gelme, medenileşme, temeddün. Medenileşme : Uygarlaşma. Uygarlaşma, medenileşme...

Temek tıkası nedir ne demek

Temek tıkası nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ahır pencerelerini kışın kapamaya yarayan çuval. Teme : Tümden : Bu iş teme kaldı Tıka : Tuğla, kiremit gibi şeyler yapmaya yarayan kil. Kaydırak oyununda nişan alınmak için dikilen şey. Kuş gagas...

Temeki nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Birikinti : Kar temekisinde tavşan izi gördüm. Teme : Tümden : Bu iş teme kaldı Temek : Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere. Birikinti : Bir yerde ke...

Temekleme nedir ne demek

Temekleme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tavşanın kar altında gizlenerek barındığı yer. Teme : Tümden : Bu iş teme kaldı Temek : Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere. Altında : Sahnenin seyir...

Temeküllü nedir ne demek

Temeküllü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temelli, sürekli. Doğma büyüme o bölgede oturan, yerli. [bkz: temekenli]. Teme : Tümden : Bu iş teme kaldı Temek : Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencer...

Temel nedir Temel; kökeni rumca dilinden gelmektedir. "Temel" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: 1.Duvar görünüşü verecek denli sık böğürtlenlik. 2.Bağ, bahçe çevresine çekilen çit : Güllüğün etrafını temelle ördüm. 3.Dikenli yer. ...

Temel amino asitler nedir ne demek

Temel amino asitler nedir Temel amino asitler; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Besinle mutlaka alınmaları gereken, organizma tarafından sentezlenemeyen amino asitler. İnsan için histidin, izolösin, lösin, lizin, m...

Temel anamal nedir ne demek

Temel anamal nedir Temel anamal; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Paylara bölünmüş ortaklık anamalı. Kurucular ya da ortaklarca yüklenilen anamal. Teme : Tümden : Bu iş teme kaldı Anamal : Sermaye. Temel : Bir ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim