Amin nedir Amin; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Fonksiyonel NH2 grubu taşıyan herhangi bir bi...

 
 
 

Idi amin dada nedir ne demek

Idi amin dada nedir : Muhafız (arapça). Idi amin dada (1928-2003). Emanetçi. Uganda'nın önceki devlet başkanı olan subay ve diktatör (1971-1979). Bir soy...

Biyojenik amin nedir ne demek

Biyojenik amin nedir Biyojenik amin; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Amino asitlerin dekarboksilasyonu veya al...

Metil amin nedir ne demek

Metil amin nedir Metil amin; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formlü CH3NH2 olan boyar maddeler, ilaçlar ve haşarat öld...

Trietanol amin nedir ne demek

Trietanol amin nedir Trietanol amin; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Molekül formülü (HOCH2CH2)3N, e.n. 21,2 °C, k.n. 335 ...

Aminacrin nedir ne demek

Aminacrin nedir : Ot gibi. Otsu. Aminase : Aminaz. Aminoasitlerin yapısındaki amino gruplarını parçalayan enzim. [#Aminate : Bir bileşiğe amino asit ...

Aminase nedir deaminase : Adenozin deaminaz. Pürin nükleotitlerin yıkım yolunda amp’ı ımp’a veya adenozini inozine katalize eden, eksikliğinde bağı...

Amination nedir ne demek

Amination nedir English: Are you going to take the entrance examination? Turkish: Giriş sınavına girecek misin? English: "The examination will b...

Amine nedir Amine; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür. Amine isminin anlamı, Amine ne demek: [bkz: Emine]. Amine ismi; Arapça kökenli olup bir...

Amine precursor uptake and decarboxylation cells nedir ne demek

Amine precursor uptake and decarboxylation cells nedir : Amin (kimya terimi). Gıda maddelerinin fermantasyonu veya kokuşması sırasında, amino asitlerin dekarboksilasyonu sonucu açığa çıkan...

Amineptin nedir ne demek

Amineptin nedir Amineptin; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yapıca trisiklik antidepresanlara benzeyen bas...

Aminimosgoh nedir ne demek

Aminimosgoh nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Otlamaya giden deveyi çağırmak için kullanılan ünlem. Amin : Amonyaktaki hidrojen yerine, tek değerli hidro...

Amino acid nedir ne demek

Amino acid nedir English: Is there a simpler amino acid than glycine? Turkish: Glisinden daha basit bir amino asit var mı? : Asit gibi. Acı. Ekşi...

Amino acid sequence nedir ne demek

Amino acid sequence nedir : Bir çözeltiye hidrojen iyonu veren, suda çözündüğü zaman hidrojen iyonları açığa çıkaran, bileşimindeki hidrojenin yerine herhangi ...

Amino acids nedir ne demek

Amino acids nedir : Lsd. Asit. Asitler. Acidic amino acids : Nötr ph’da negatif yüke sahip olan aminoasitler. Asitik aminoasitler. Biyoloji, veterinerl...

Amino asit nedir ne demek

Amino asit nedir Amino asit; bir kimya terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Genel formülü R-CH(NH2)COOH olan bir bileşik sınıfı. R, bu sınıftaki çeşitli a...

Amino asit dengesizliği nedir ne demek

Amino asit dengesizliği nedir Amino asit dengesizliği; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Rasyonda bir aminoasidin yüksek,...

Amino asit kolu nedir ne demek

Amino asit kolu nedir Amino asit kolu; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Taşıyıcı RNA'nın yonca yaprağı modelini oluşturan...

Amino group nedir ne demek

Amino group nedir : Türkümlere ayırmak. Gruplaştırmak. Toplanmak. Bir çarpım işlemi altında kapalı kalıp her öğesinin evriğini içeren, birim işlerli öğ...

Amino resin nedir ne demek

Amino resin nedir : Suda çözünmeyen, katı veya yarı katı özellikte, şekilsiz, ısıyla yumaklaşan özelliğe sahip, uçucu yağların yükseltgenme ve polimeri...

Amin bileşikler nedir ne demek

Amin bileşikler nedir Teknik terim anlamı: Amonyaktaki hidrojenin veya hidrojenlerin yerine alkil (R-) veya aril (Ar-) gruplarının girmesiyle meydana gelen...

Çinko klorit di amin kompleksi nedir ne demek

Çinko klorit di amin kompleksi nedir Çinko klorit di amin kompleksi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çinkoyla amonyum kloritin ...

Biyojen amin nedir ne demek

Biyojen amin nedir Biyojen amin; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Biyolojik amin. Biyo : [bkz: böğez]. [bkz: ...

Idi amin nedir : Idi amin dada (1928-2003). Bir soyadı. Emanetçi. Uganda'nın önceki devlet başkanı olan subay ve diktatör (1971-1979). Muhafız (arap...

Tridesil amin nedir ne demek

Tridesil amin nedir Tridesil amin; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü C13H29N, bağıl molekül kütlesi 199,4, e.n. 27 ...

Trilauril amin nedir ne demek

Trilauril amin nedir Trilauril amin; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü (C12H25)3N, yoğunluğu 0,82 g/mL, e.n. 14 °C ...

Aminakrin nedir ne demek

Aminakrin nedir Aminakrin; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gram pozitif ve negatif bakteriler, trikomonasl...

Aminate nedir English: The city is contaminated with that black smoke produced by engines with wheels. Turkish: Şehir arabalar tarafından üret...

Aminaz nedir Teknik terim anlamı: Aminoasitlerin yapısındaki amino gruplarını parçalayan enzim. Amin : Amonyaktaki hidrojen yerine, tek değerli hi...

Amine compounds nedir ne demek

Amine compounds nedir : İşlevsel nh2 grubu taşıyan herhangi bir bileşik. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Gıda maddelerinin fermantasyonu vey...

Amine precursor uptake and decorboxylase cells nedir ne demek

Amine precursor uptake and decorboxylase cells nedir : Amin (kimya terimi). Amin. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Fonksiyonel nh2 grubu taşıyan herhangi bir bileşik. rconh...

Amines nedir English: Ali examines the rock with a magnifying glass. Turkish: Ali büyüteçle kayayı inceliyor. English: The doctor examines th...

Aminler nedir Aminler; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Amonyak (NH3)'ın hidrojenleri yerine alkil köklerinin girme...

Amino acid arm nedir ne demek

Amino acid arm nedir : Asit gibi. Dokunaklı. Ekşi. Asit. Ekşime. Lsd. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü h3o+ veren kimyasalözdek. (yapısındaki hidrojenle...

Amino acid value nedir ne demek

Amino acid value nedir : Bir çözeltiye h+ iyonu (proton) çıkaran madde. Lsd. Biyoloji, fizik, kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Suda ç...

Amino asidemi nedir ne demek

Amino asidemi nedir Amino asidemi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hiperamino asidemi. Amin : Amonyaktaki hid...

Amino asit değeri nedir ne demek

Amino asit değeri nedir Amino asit değeri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Proteinlerin niteliklerini belirlemek ...

Amino asit dizisi nedir ne demek

Amino asit dizisi nedir Amino asit dizisi; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Bir proteinde veya peptit zinciri...

Amino asitler nedir ne demek

Amino asitler nedir Amino asitler; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: (NH2-R -COOH) genel formülü ile gösterilen, baz ve as...

Amino grubu nedir ne demek

Amino grubu nedir Amino grubu; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: -NH2 şeklinde gösterilen bir kimyasal gr...

 

Copyright © 2007-2018 Blog • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim

Sponsor: Bilgim, Nedir Nasıl Neden