Bileşik nedir Bileşik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Bileşik" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Çatıda kullanılan ağaçlardan biri. Biyoloji'deki anlamı: Birkaç elementden yapılmış madde. Fiziksel Kimya ala...

 
 
 

Bileşik bezler nedir ne demek

Bileşik bezler nedir Bileşik bezler; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Organizmada kullanılmak ya da dışarı çıkarılmak üzere salgı yapan, salgılarını birden fazla kanalla boşaltan bileşik tübüler (böbrek ve tes...

Bileşik çoğaltım negatifi nedir ne demek

Bileşik çoğaltım negatifi nedir Bileşik çoğaltım negatifi; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çoğaltım negatifi elde etmekte kullanılan bileşik negatif. Çoğa : Bebek, çocuk. Kadınların iş yaparken giydikl...

Bileşik dizi nedir ne demek

Bileşik dizi nedir Bileşik dizi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birden çok değişkene ilişkin gözlemlerin birlikte dağılımından oluşan ya da iki ve daha çok boyutlu bir çizelgede beliren dizi. bk. çizel...

Bileşik eşlem nedir ne demek

Bileşik eşlem nedir Bileşik eşlem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ses ile görüntüyü aynı filmde taşıyan pozitif. Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üstelik Bileşik : Birleşerek oluşmuş, basit ...

Bileşik eşleme üreteci nedir ne demek

Bileşik eşleme üreteci nedir Bileşik eşleme üreteci; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Almaçlarda tarama devrelerini eşleyen imi oluşturan aygıt. Bileşik eşlem : Ses ile görüntüyü aynı filmde taşı...

Bileşik faiz nedir ne demek

Bileşik faiz nedir Bileşik faiz; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Dönem sonunda elde edilen faiz tutarının, anaparanın üzerine eklenmesiyle oluşan yeni tutar üzerinden faiz hesaplanması, faize faiz yürütülmesi. İngili...

Bileşik geçerlik nedir ne demek

Bileşik geçerlik nedir Bileşik geçerlik; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir testin, bir öğrencinin ya da bir küme öğrencinin betimlenmesi ya da tanınması bakımından uygulama sırasında doğru ölçü verme dereces...

Bileşik gösterge fiyat nedir ne demek

Bileşik gösterge fiyat nedir Bileşik gösterge fiyat; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Gösterge fiyata konu olan seçilmiş mal gruplarının dünya ticareti içindeki paylarına göre ağırlıklandırılmış ortalama günlük fiyatlar...

Bileşik ana pozitif nedir ne demek

Bileşik ana pozitif nedir Bileşik ana pozitif; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Dağıtım eşlemi çıkarılmakta kullanılacak negatif görüntü ve ses eşlemi için hazırlanan bileşik eşlem çeşidi. Ana pozi...

Bileşik başak nedir ne demek

Bileşik başak nedir Bileşik başak; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Ana eksen üzerindeki dalların spikula denen küçük spikalar taşıması. Bileşik spika. Teknik terim anlamı: Ana eksen üzerindeki dalların spiku...

Bileşik boşluk nedir ne demek

Bileşik boşluk nedir Bileşik boşluk; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Almaçta resim iminin kaldırıldığı, satır ile alan başı yapıldığı vakit gönderilen alan ve satır boşluğu imleri. Bile ...

Bileşik dayanma süresi yötemi nedir ne demek

Bileşik dayanma süresi yötemi nedir Bileşik dayanma süresi yötemi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir işletmedeki durağan değerlerin herbiri için ayrı ayrı dayanma süresi saptanmayıp tümüne uygulanmak üzere tek bir sürenin uy...

Bileşik eklem nedir ne demek

Bileşik eklem nedir Bileşik eklem; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İkiden fazla kemiğin katkısıyla oluşan eklem, artikulasyo komposita. Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üstelik Bileşik : Bi...

Bileşik eşleme imi nedir ne demek

Bileşik eşleme imi nedir Bileşik eşleme imi; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Almaçta hem satır hem alan eşlemesini gerçekleştirecek bilgiyi taşıyan im. Bileşik eşlem : Ses ile görüntüyü aynı ...

Bileşik etki nedir ne demek

Bileşik etki nedir Bileşik etki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir toplumsal olay üzerinde birden çok etkenin birbirini bütünleyen ya da ayrıştıran toplu etkisi. Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üstelik ...

Bileşik fiyat çözümleme yöntemi nedir ne demek

Bileşik fiyat çözümleme yöntemi nedir Bileşik fiyat çözümleme yöntemi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ürünün hangi özelliklerinden dolayı tercih edildiğinin ve bu tercihe yol açan özelliklerin ürün fiyatına olan etkisinin...

Bileşik göstereç nedir ne demek

Bileşik göstereç nedir Bileşik göstereç; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Karmaşık olgular: ölçmek üzere başvurulan ve yalınç göstergelerin birleştirilmesinden oluşan çokboyutlu ölçme dizgesi, bk. göstergeç....

Bileşik göz nedir ne demek

Bileşik göz nedir Bileşik göz; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Böceklerde ve kabuklularda bulunan ommatidyum denen birbirine benzer birçok hücreden yapılmış bir göz tipi. Mürekkep göz, petek göz. Bile : Da,...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim