Ana nedir "Ana" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Anne Irmak, nehir gibi suların aktığı asıl yatak: Sakarya anaya çekilmiş. Esas,...

 
 
 

Ana arı nedir Ana bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Zooloji alanındaki anlamı: Kraliçe arı, ana arı ya da arı beyi; genellikle bal...

Ana atardamar cisimciği tümörü nedir ne demek

Ana atardamar cisimciği tümörü nedir Ana atardamar cisimciği tümörü; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genetik yatkınlık ve kroni...

Ana atardamar yangısı nedir ne demek

Ana atardamar yangısı nedir Ana atardamar yangısı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ana atardamar duvarının yangısı, a...

Ana atası nedir ne demek

Ana atası nedir Teknik terim anlamı: Annenin babası oian dede. Ana : Anne. Temel, asıl, esas. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü. Yaşlı...

Ana baba günü nedir ne demek

Ana baba günü nedir Ana baba günü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Ana baba günü" ile ilgili cümle örnekleri Baba : Anlayışlı, i...

Ana bacı nedir ne demek

Ana bacı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir topluluğa çıkarılacak yemeği düzenliyen, idare eden kadın. Ana : Anne. Temel, asıl, esas. Alacağın veya...

Ana bellek nedir ne demek

Ana bellek nedir Ana bellek; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayarın ana işlem birimince yürütülen i...

Ana bez hücresi nedir ne demek

Ana bez hücresi nedir Ana bez hücresi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Embriyonel gelişim esnasında bez dokusun...

Ana bilim dalı nedir ne demek

Ana bilim dalı nedir Ana bilim dalı; bir eğitim bilimi terimidir. Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi ...

Ana cadde nedir ne demek

Ana cadde nedir "Ana cadde" ile ilgili cümleler Cadde : Ana yol. Şehir : Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan...

Ana çevirgeç nedir ne demek

Ana çevirgeç nedir Ana çevirgeç; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tiyatro sahnesindeki uzaktan denetimli tüm aygıtları v...

Ana çıkış yolu nedir ne demek

Ana çıkış yolu nedir Ana çıkış yolu; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir kentin özeğinden çevresine, oradan da komşu ve uzak...

Ana dağıtım odası nedir ne demek

Ana dağıtım odası nedir Ana dağıtım odası; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kent elektriğinin girdiği ve tiyatro yapısının tüm...

Ana davarı nedir ne demek

Ana davarı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yavrularına sahip olmamak şartiyle yalnız yağından faydalanmak ve istenildiği zaman aynı yaşta ve sayıda ge...

Ana demir nedir ne demek

Ana demir nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arabanın sandık kısmının yan taraflarının içinden, çamurluğa kadar uzanan direkler bölümü. Demi : Yemeni, y...

Ana denetim çizini nedir ne demek

Ana denetim çizini nedir Ana denetim çizini; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir alan uygulamasında araştırma alanının ...

Ana denetim masası nedir ne demek

Ana denetim masası nedir Ana denetim masası; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İzlencelerin sürekli ola...

Ana denetlik nedir ne demek

Ana denetlik nedir Ana denetlik; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir denetim odasında asıl denet...

Ana deniz bilimi nedir ne demek

Ana deniz bilimi nedir Ana deniz bilimi; bir coğrafya terimidir. Deniz : Çokluk, yoğunluk. Geniş alan. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle ...

Ana ağzı nedir ne demek

Ana ağzı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Balık ağının ortası. Ana : Anne. Temel, asıl, esas. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü. Yaşlı...

Ana akım kesici nedir ne demek

Ana akım kesici nedir Ana akım kesici; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tüm akımların toplandığı ve gönderildiği konsol. Akı...

Ana atardamar nedir ne demek

Ana atardamar nedir Ana atardamar; bir anatomi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Kanı vücuda taşımak üzere kalpten çıkan büyük atardamar. Aort. Veterinerl...

Ana atardamar darlığı nedir ne demek

Ana atardamar darlığı nedir Ana atardamar darlığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ana atardamarın duktus arteryozus ...

Ana atardamar yırtılması nedir ne demek

Ana atardamar yırtılması nedir Ana atardamar yırtılması; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ana atardamar duvarının içindeki...

Ana baba nedir Hukuki terim anlamı: ebeveyn. Ana baba bir : Aynı anne ve babadan olan. Ana baba eline bakmak : Ana ve babanın verdiği para ile geçin...

Ana baba izi nedir ne demek

Ana baba izi nedir Ana baba izi; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: İnsan, fare ve diğer bazı hayvan türlerindeki bazı g...

Ana bala nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Anne ile çocuğu, ana evlât. Ana : Anne. Temel, asıl, esas. Alacağın veya borcun, faizin dışında olan bölümü...

Ana besleme hattı nedir ne demek

Ana besleme hattı nedir Ana besleme hattı; bir fizik terimidir. Besleme : Akım voltajı. Herhangi bir kuruluşu, onun maddi yardımları dolayısıyla körü körüne ...

Ana bezi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düğünde kızın annesine verilen elbiselik kumaş. Bezi : Yufka açmadan önce, hamurun ayrıldığı toparlakların ...

Ana bronş nedir ne demek

Ana bronş nedir Ana bronş; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bifurcatio trachea'da soluk borusun...

Ana çadır nedir ne demek

Ana çadır nedir Ana çadır; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Seyircilerin bulunduğu ve gösterilerin düzenlendiği büyük...

Ana çıkar iyesi nedir ne demek

Ana çıkar iyesi nedir Ana çıkar iyesi; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ödünü geri çekmek ya da değiştirmek isteyen GATT...

Ana çizgi nedir ne demek

Ana çizgi nedir Ana çizgi; bir matematik terimidir. Tiyatro'daki terim anlamı: Oyunun belkemiği, ana olaylar dizisi; ayrıntısız olarak ana bölümleme....

Ana dal nedir Ana dal; bir bitki bilimi terimidir. Ağaç : Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşaya...

Ana defter nedir ne demek

Ana defter nedir Ana defter; bir ticaret terimidir. Osmanlıca Ana defter ne demek? Ana defter Osmanlıca'da ne anlama gelir?: tapu sicili kütük defteri...

Ana denetici nedir ne demek

Ana denetici nedir Ana denetici; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Basınçlı havayla çalışan denetim düzeninde, bir noktad...

Ana denetim görevlisi nedir ne demek

Ana denetim görevlisi nedir Ana denetim görevlisi; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ana denetim odasının ...

Ana denetim odası nedir ne demek

Ana denetim odası nedir Ana denetim odası; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yönetim odasından gelen s...

Ana deniz nedir ne demek

Ana deniz nedir Ana deniz; bir coğrafya terimidir. Ana deniz bilimi : Deniz bilimi. Deniz : Çokluk, yoğunluk. Aydaki düzlükler. Geniş alan. Yer kabuğ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim