Bez nedir Bez; bir biyoloji terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Bez" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Deri altında yara ve ...

 
 
 

Bez bedrek nedir ne demek

Bez bedrek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Manifatura, her çeşit kumaş, bez dokumalar. Bedre : Su kovası, bakraç. Göz bebeğinde görülen, perdeye benze...

Bez çözmek nedir ne demek

Bez çözmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İpliği kalemlerle eriş haline getirmek. Bez : Pamuk ya da keten ipliğinden yapılmış olan dokuma, çaput. Her...

Bez kalıp nedir ne demek

Bez kalıp nedir Bez kalıp; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Eğmeçli köşelere kaplama yapıştırmada yararlanılan, ağaç ve ...

Bez unları nedir ne demek

Bez unları nedir Bez unları; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kesilen memeli hayvanların karaciğer ve diğer...

Ana bez hücresi nedir ne demek

Ana bez hücresi nedir Ana bez hücresi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Embriyonel gelişim esnasında bez dokusun...

Bronşiyal bez adenomu nedir ne demek

Bronşiyal bez adenomu nedir Bronşiyal bez adenomu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bronşların yüzey epitelinden veya ...

Serüminöz bez adenomu nedir ne demek

Serüminöz bez adenomu nedir Serüminöz bez adenomu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Dış kulak yolundaki bezlerin, gene...

Ağ bez nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Beyaz patiska, kâğıt bezi. Ağ : İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. Ulaşım ...

Alaca bez nedir ne demek

Alaca bez nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yerli pamuklu dokuma. Alaca : Birkaç rengin karışımından oluşan renk, ala. Birkaç renkli iplikten yapılmış ...

Asdar bez nedir ne demek

Asdar bez nedir Teknik terim anlamı: Kaba, kaim bez. Asda : Bez, astar. Yavaş, ağır. Şaşılacak şey, yok canım, hayret, anlamlarında ünlem Asdar : Tav...

Bulboüretral bez nedir ne demek

Bulboüretral bez nedir Bulboüretral bez; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Üretranın pelvisten çıkış k...

Düğür bez nedir ne demek

Düğür bez nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çadır bezi. Düğür : Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur. Evlenenlerin anne ve babaları. [bkz: dünü...

Gazlı bez nedir ne demek

Gazlı bez nedir Veterinerlik alanındaki anlamları: Ameliyatlar sırasında bölgeyi temizlemek için kullanılan steril kumaş. İngilizce'de Gazlı bez ne d...

Holokrin bez nedir ne demek

Holokrin bez nedir Holokrin bez; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir. Zooloji'deki anlamı: Salgı yapan gözenin, bizzat parçalanarak salgıyı meyda...

Kolleteral bez nedir ne demek

Kolleteral bez nedir Kolleteral bez; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Böceklerde yumurtaları bir arada tutan ve...

Merokrin bez nedir ne demek

Merokrin bez nedir Merokrin bez; Zooloji alanında kullanılan bir kelimedir. Zooloji'deki anlamı: Salgıyı gözesinin özgür yüzeyinden sızdırarak atan bir...

Parotit bez nedir ne demek

Parotit bez nedir Teknik terim anlamı: Bazı hayvanlarda boyunda üretilen zehirin toplandığı bir bez. Memelilerde alt çenede bulunan tükürük salgılayan ...

Pineal bez nedir ne demek

Pineal bez nedir Pineal bez; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: epifiz]. Veterinerlikte s...

Protorasik bez nedir ne demek

Protorasik bez nedir Protorasik bez; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Böceklerde deri değiştirme hormonu (ekdizon) salgıl...

Bez ağartmak nedir ne demek

Bez ağartmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: El tezgâhında dokunan ipek bezi, rengini açmak üzere inek pisliğine yatırmak. Ağar : Ağaç gövdesinden oyula...

Bez bağlantı nedir ne demek

Bez bağlantı nedir Bez bağlantı; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üfleç titreşiminin hava kanallarına geçmesini önlemek a...

Bez belek nedir ne demek

Bez belek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kundak, çocuk bezi. Bele : Yüzü beyaz koyun. İki kardeş çocukları, kuzen. Teyze, hala. Böyle. Belâ. Kundak,...

Bez epiteli nedir ne demek

Bez epiteli nedir Bez epiteli; Biyoloji, Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Kandan aldıkları bazı temel ma...

Bez tüyler nedir ne demek

Bez tüyler nedir Bez tüyler; bir bitki bilimi terimidir. Osmanlıca Bez tüyler ne demek? Bez tüyler Osmanlıca'da ne anlama gelir?: eş'ar-ı guddeviye Bi...

Bez zımpara nedir ne demek

Bez zımpara nedir Bez zımpara; Ağaç alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Tanecikleri bez üzerine yapıştırılarak hazırlanan zımpara....

Anal kese apokrin bez karsinomu nedir ne demek

Anal kese apokrin bez karsinomu nedir Anal kese apokrin bez karsinomu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle yaşlı dişi kö...

Perianal bez tümörleri nedir ne demek

Perianal bez tümörleri nedir Perianal bez tümörleri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Androjenik etkiyle gelişen, yaşlı...

Adrenal bez nedir ne demek

Adrenal bez nedir Adrenal bez; Biyoloji, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: böbrek üstü bezi]. Veter...

Ak bez nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: [bkz: ak]. Kaput bezi. Ak : Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı. Bu renkte olan. Sıkıntısız...

Apokrin bez nedir ne demek

Apokrin bez nedir Apokrin bez; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Deri altına gömülü hâlde bulunan, kanallar...

Beğlik bez nedir ne demek

Beğlik bez nedir Teknik terim anlamı: Değersiz, bedava bez. Beğlik : Askerlere verilen küçük kilim. Herkesin kullandığı, basma kalıp, beylik. Devlete ...

Çok hücreli bez nedir ne demek

Çok hücreli bez nedir Çok hücreli bez; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Birçok hücreden oluşmuş bez. Organizmada kullanıl...

Endokrin bez nedir ne demek

Endokrin bez nedir Endokrin bez; Biyoloji, Anatomi, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: iç salgı bezi]....

Ham bez nedir Fabrika : İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç vb. ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, ...

Karma bez nedir ne demek

Karma bez nedir Karma bez; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Pankreas gibi hem iç salgısı hem de dış sal...

Kozalaksı bez nedir ne demek

Kozalaksı bez nedir Kozalaksı bez; bir anatomi terimidir. Osmanlıca Kozalaksı bez ne demek? Kozalaksı bez Osmanlıca'da ne anlama gelir?: gudde-i sanavber...

Oral bez nedir Teknik terim anlamı: Ağız bezi. Bez : Pamuk ya da keten ipliğinden yapılmış olan dokuma, çaput. Herhangi bir cins kumaş. Kumaş veya d...

Pilorik bez nedir ne demek

Pilorik bez nedir Pilorik bez; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Midenin pilor bölgesinde bulunan, çoğunluğu ...

Pitiüter bez nedir ne demek

Pitiüter bez nedir Pitiüter bez; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hipofiz. Piti : Bir çeşit yemek Bez : Pamuk...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim