Yardımcı nedir ne demek

Yardımcı nedir "Yardımcı" ile ilgili cümleler Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Oyun düzenini, müziği, dekoru ve benzeri sanatsal işleri hazırlayan baş sorumlulara yardım edenlere verilen ad. Bilimsel terim anlamı: Kendi başına, tam ve...

 
 
 

Yardımcı benlik nedir ne demek

Yardımcı benlik nedir Yardımcı benlik; Psikoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Benliği geliştirmek ya da gereksinmelerini karşılamakta yardımı sağlamak için başka bir kişiyi örnek almak, düşünce, ü...

Yardımcı bezemci nedir ne demek

Yardımcı bezemci nedir Yardımcı bezemci; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bezemciye, çalışmalarında yardımcı olan kimse. Bezem : Bir film görünçlüğünde ya da televizyon izlencesinde belirli bir...

Yardımcı denetir nedir ne demek

Yardımcı denetir nedir Yardımcı denetir; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ana denetir tarafından ayarlanan aygıt. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş buğday, aşlık. Tane. Tan...

Yardımcı ders kitabı nedir ne demek

Yardımcı ders kitabı nedir Yardımcı ders kitabı; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Ders kitabı olarak kabul ve ilân edilmemekle birlikte belli bir dersin öğretiminde öğrencilerin yararlanabileceği düşünülen kitap. ...

Yardımcı doçent nedir ne demek

Yardımcı doçent nedir ...

Yardımcı donanım nedir ne demek

Yardımcı donanım nedir Yardımcı donanım; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisaray dizgesi çevresinde, çevrim dışı kullanılan herhangi bir aygıt ya da makine. Yardı : Ceza Donanım : Bir gemi direğine...

Yardımcı donatımcı nedir ne demek

Yardımcı donatımcı nedir Yardımcı donatımcı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Görünçlük donatımı çalışmalarında donatımcıya yardımcı olan kimse. Yardı : Ceza Yardımcı donatım : Bir süreç ya da iş...

Yardımcı eylem nedir ne demek

Yardımcı eylem nedir Yardımcı eylem; bir dil bilgisi terimidir. "Yardımcı eylem" ile ilgili cümle Dil bilgisi olarak anlamı: Ad soylu sözcüklerin veya bazı eylemsilerin eylem gibi kullanılmalarını sağlayan imek, etmek, eylemek, olmak, kılmak e...

Yardımcı asalak nedir ne demek

Yardımcı asalak nedir Teknik terim anlamı: Hastalık sağaltma gibi, tarımsal savaşta zararlı böcekleri yok etme gibi, insan, hayvan ve bitki sağlığı yönünden yararlı işlerde kullanılan asalak. Yardı : Ceza Asal : Esasla ilgili, asıl ve temel ola...

Yardımcı bellek nedir ne demek

Yardımcı bellek nedir Yardımcı bellek; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: [bkz: dış bellek]. Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer Yardı : Ceza. Bellek : Yaşananları, öğre...

Yardımcı bez nedir ne demek

Yardımcı bez nedir Yardımcı bez; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Bir beze ya da organa bağlı olan yardımcı bezler; üreme kanallarına bağlı özel bezler. Prostat bezi, bulbo üretral bez gibi. Zool...

Yardımcı çatkı nedir ne demek

Yardımcı çatkı nedir Yardımcı çatkı; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kabuk gövde yapısında askı düzeninin bağlantı noktalarını güçlendirmek ve yol sarsıntılarının yolcu bölümüne iletilmesini önlemek amacıyla gö...

Yardımcı ders nedir ne demek

Yardımcı ders nedir Yardımcı : Yardımı olan (şey). Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan. Yardım : Etki. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Kendi gücünü ve ...

Yardımcı dingil nedir ne demek

Yardımcı dingil nedir Yardımcı dingil; Otomobil alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Devinimi aradingil dişlisinden alan, üzerindeki dişliler aracılığıyla kamalı dingil dişlilerine oranlayarak aktaran dingil. Ding : Bir şeyi...

Yardımcı doçentlik nedir ne demek

Yardımcı doçentlik nedir Yardımcı : Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan kimse vb., muavin, muin, yaver, asistan. Yardımı olan (şey). Yardım : Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet. Etki. Bağış, iane...

Yardımcı donatım nedir ne demek

Yardımcı donatım nedir Yardımcı donatım; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir süreç ya da işlemde üretime dolaylı yoldan katkıda bulunan, denetleç, gösterge türünden aygıtlar. Yardı : Ceza Donatı : Teçhizat. Donat...

Yardımcı düşünce nedir ne demek

Yardımcı düşünce nedir Yardımcı düşünce; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir yapıttaki ana düşüncenin açıklanmasına, tümlenmesine yarayan düşünceler, bk. ana düşünce. Yardı : Ceza Düşün : Duyularla değil, zihinsel o...

Yardımcı fiil nedir ne demek

Yardımcı fiil nedir Yardımcı fiil; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Ad soylu veya adlaşmış fiil soylu Türkçe kelimelerle, yabancı kaynaklı ad soylu kelimelerin fiilleştirilmesinde kullanılan imek, etmek, olmak, eylemek, kılmak fiille...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim