Bellek nedir Bellek; bir ruh bilimi terimidir. "Bellek" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: 3.bk. belet, bélet (I)-3. Aşağı, alçak yer, batkın. Entarinin belden yukarı kısmı. Önceden tanınan, bellenen, işaret konulan yer Bilinen, ...

 
 
 

Bellek bozukluğu nedir ne demek

Bellek bozukluğu nedir Bellek bozukluğu; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Anımsama yetisinin azalması, bellek karışıklığı, bellek yitimi gibi belirtileri olan ve sinir bozukluğu, ateşli bir hastalık ya da bir ...

Bellek deneyleri nedir ne demek

Bellek deneyleri nedir Bellek deneyleri; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Öğrenme, ezberleme, unutma, anımsama, tanıma ya da bu konularda karşılaşılan bireysel ayrılıklarla ilgili genel yasaları bulmak için ya...

Bellek eğrisi nedir ne demek

Bellek eğrisi nedir Bellek eğrisi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bellek ya da bellemede gösterilen yeterliğin belirlendiği eğri. Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer Be...

Bellek genişliği nedir ne demek

Bellek genişliği nedir Bellek genişliği; Eğitim, Psikoloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Belleğin, yaşa ve kişisel özelliklere göre değişen sınırı ya da alanı. Psikoloji'deki anlamı: Kişinin anımsayıp doğru ola...

Bellek karışıklığı nedir ne demek

Bellek karışıklığı nedir Bellek karışıklığı; bir tıp terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Sözcük ve cümlelerin doğru anlamını anımsayamamak ya da ilk kez görülen bir şeyi daha önce görmüş olmak yanılsamasına kapılmak biçiminde beliren hasta...

Bellek korunum nedir ne demek

Bellek korunum nedir Bellek korunum; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayarda, bir izlenceye atanmış bellek alanlarının, dizgede birlikte çalışan başka görevlerce erişilmesini, dolayısıyla bir iz...

Bellek körlüğü nedir ne demek

Bellek körlüğü nedir Bellek körlüğü; bir tıp terimidir. "Bellek körlüğü" ile ilgili cümle örnekleri Bellek : Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin. Bir...

Bellek sayfası nedir ne demek

Bellek sayfası nedir Bellek sayfası; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Sayfalama düzenli bellek atama yöntemini uygulayan bir işletim dizgesinin, bellek atamada birim olarak gördüğü, örn. 2K, 4K gibi beli...

Bellek atama nedir ne demek

Bellek atama nedir Bellek atama; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayar dizgesinin bellek kaynaklarını görevlerin gereksemelerine göre kullanma yöntemi. Belle : Güneşte zahire kurutmak için ça...

Bellek binişimi nedir ne demek

Bellek binişimi nedir Bellek binişimi; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bellekteki ardışık adreslerin ayrı bellek birimlerinde yer alacak biçimde düzenlenmesi, böylece bellek erişim sürelerinin üst üste b...

Bellek daralması nedir ne demek

Bellek daralması nedir Bellek daralması; bir tıp terimidir. "Bellek daralması" ile ilgili cümle örnekleri Bellek : Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin....

Bellek dökümü nedir ne demek

Bellek dökümü nedir Bellek dökümü; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belli bir izlenceye atanmış bir bellek kesiminin, izlence durdurulduktan sonra, kâğıt ya da herhangi bir veri saklama ortamına abecesa...

Bellek erişim yazmacı nedir ne demek

Bellek erişim yazmacı nedir Bellek erişim yazmacı; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Veri alma ya da Veri aktarma yapılacak bellek konumuna ilişkin adresin yerleşmesine adanmış yazmaç. Belle : Güneşte zahire kur...

Bellek hücreleri nedir ne demek

Bellek hücreleri nedir Bellek hücreleri; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Bağışıklık hafızasından sorumlu hücreler. Antijenlere ilk defa maruz kalınca çoğalmaları sınırlı olan uzun ömürlü B hücreler...

Bellek kaybı nedir ne demek

Bellek kaybı nedir Bellek kaybı; bir tıp terimidir. "Bellek kaybı" ile ilgili cümle Bellek : Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin. Bir bilgisayarda,...

Bellek koymak nedir ne demek

Bellek koymak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşaret koymak, işaretlemek. Belle : Güneşte zahire kurutmak için çamurla sıvanmış, kenarlı geniş yer Bellek : Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde ...

Bellek ölçeri nedir ne demek

Bellek ölçeri nedir Bellek ölçeri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Öğrenme, ezberleme, anımsama, unutma ve tanıma gibi bellek işlemlerini ölçmeyi amaçlayan ölçer, bk. anlak ölçeri. Belle : Güneşte zahire ...

Bellek sığası nedir ne demek

Bellek sığası nedir Bellek sığası; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bellekte saklanabileceği öngörülen verinin bellek yeri olarak ölçüsü. 1024 yer için kilo anlamında K kısaltması da kullanılır, örn. 256...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim