Kişisel nedir Kişisel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kişisel" ile ilgili cümle Felsefi anlamı: Tek kişiye özgü, bireye ilişkin olan. Kişiye ilişkin olan. Hukuki terim anlamı: şahsî, ~ durumlar: ahvâl-i şahsiyy...

 
 
 

Kişisel denetim nedir ne demek

Kişisel denetim nedir Kişisel denetim; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bireydeki iç ve dış bulaşma sonucu nefes, gaita ve giysi yoluyla yayınlanan ışınımın kişisel dozölçerle belirlenmesi. Dene : Tane: Ba...

Kişisel gelenek nedir ne demek

Kişisel gelenek nedir Kişisel gelenek; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumun benimsemediği kişilerce oluşturulan gelenek türü. bk. gelenek, karşılığı toplumsal gelenek. Gele : Tavla oyununda elind...

Kişisel gelir dağılımı nedir ne demek

Kişisel gelir dağılımı nedir Kişisel gelir dağılımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ülkede belirli bir dönem içinde üretilen gelirin bireyler, aileler ve çeşitli tüketici birimleri arasında paylaşımı. karşılığı b...

Kişisel görenek nedir ne demek

Kişisel görenek nedir Kişisel görenek; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal göreneklere uymayan kişilerce oluşturulan görenek türü. bk. görenek, karşılığı toplumsal görenek. Gören : Ağaçlardan e...

Kişisel iyelik nedir ne demek

Kişisel iyelik nedir Kişisel iyelik; Maliye, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kişisel kullanım nesnelerine iye olma durumu. Teknik terim anlamı: Malı, yapısı, geliri olma, kendisinde iyelik hakkı bu...

Kişisel kitaplık nedir ne demek

Kişisel kitaplık nedir Kişisel kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kişiye özgü kitaplık. Kitaplı : Kitabı olan Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve z...

Kişisel kullanma nedir ne demek

Kişisel kullanma nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın, çoğaltanın kendisi ya da çevresi tarafından kullanılması ve bu amaçla sınırlı olarak bastırılması. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde...

Kişisel markalar nedir ne demek

Kişisel markalar nedir Teknik terim anlamı: Bir kişi ya da firma tarafından kullanılan markalar. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs...

Kişisel bildirge nedir ne demek

Kişisel bildirge nedir Kişisel bildirge; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dar yükümlülükle bağımlı gerçek kişilerin yasalarına göre düzenleyerek vergi dairelerine verecekleri bildirge. Bildir : Geçen yıl Bildirge :...

Kişisel borçlanım nedir ne demek

Kişisel borçlanım nedir Kişisel borçlanım; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kişinin bir başka kişiye ilişkin olan borcu alacaklısına karşı yüklenmesi. Kişinin borçlu adına borçlanımda bulunması. Borç : Geri veri...

Kişisel dozölçer nedir ne demek

Kişisel dozölçer nedir Kişisel dozölçer; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bireyin alabileceği soğrulmuş doz ya da doz eşdeğerini belirlemeye yarayan ve vücut üzerinde taşınabilecek biçimde tasarımlanmış doz...

Kişisel gelir nedir ne demek

Kişisel gelir nedir Kişisel gelir; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Milli gelirden sosyal güvenlik katkıları (sosyal güvenlik prim kesintileri), kurumlar vergisi, dağıtılmayan kurum kârları düşülüp transferleri...

Kişisel girişim nedir ne demek

Kişisel girişim nedir Kişisel girişim; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sorumluluğu sonucu ve yönetimi tek kişiye ilişkin olan girişim. Giri : Geri taraf, kıç. Geri Giriş : Girme işi. Bir bilime hazırlık amacıyla ...

Kişisel görüşme nedir ne demek

Kişisel görüşme nedir Kişisel görüşme; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kılavuzluk uzmanının (danışman), şikâyeti ya da sorunu olan bir öğrenciyle yaptığı özel görüşme. Görü : Görme yetisi. Bir yerin çevr...

Kişisel kılavuzluk nedir ne demek

Kişisel kılavuzluk nedir Kişisel kılavuzluk; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bireye kişisel alışkanlıkları ve tutumları ile özel sorunlarına ilişkin konularda yardımı öngören kılavuzluk türü. Kıla : Taşlanan dem...

Kişisel kredi nedir ne demek

Kişisel kredi nedir Kişisel kredi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bankaların, genellikle bir güvence aramadan müşterileriyle ikili ilişkileri çerçevesinde açtıkları sınırlı miktardaki kredi. Kişi : Kadın vey...

Kişisel mal nedir ne demek

Kişisel mal nedir Kişisel mal; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yasalarla belirtilen koşullara bağlı, genellikle girişte gümrük vergisinden bağışık tutulup çıkışına izin verilmiş, yurda giren ya da çıkan yolcu...

Kişisel masal nedir ne demek

Kişisel masal nedir Kişisel masal; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Belirli bir yiğidin çevresinde oluşan olağanüstü olayları konu alan masal. bk. alışılmış masal, aşk masalı, karşılığı kişisel serüv...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim