Kişisel nedir Kişisel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Kişisel" ile ilgili cümle Felsefi anlamı: Tek kişiye özgü, bireye i...

 
 
 

Kişisel denetim nedir ne demek

Kişisel denetim nedir Kişisel denetim; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bireydeki iç ve dış bulaşma sonucu nefes, ga...

Kişisel gelenek nedir ne demek

Kişisel gelenek nedir Kişisel gelenek; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumun benimsemediği kişilerce oluştu...

Kişisel gelir dağılımı nedir ne demek

Kişisel gelir dağılımı nedir Kişisel gelir dağılımı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ülkede belirli bir dönem içinde üretile...

Kişisel görenek nedir ne demek

Kişisel görenek nedir Kişisel görenek; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal göreneklere uymayan kişilerce...

Kişisel iyelik nedir ne demek

Kişisel iyelik nedir Kişisel iyelik; Maliye, Sosyoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Kişisel kullanım nesnelerine iy...

Kişisel kitaplık nedir ne demek

Kişisel kitaplık nedir Kişisel kitaplık; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kişiye özgü kitaplık. Kitaplı : Kitabı olan Kişi ...

Kişisel kullanma nedir ne demek

Kişisel kullanma nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın, çoğaltanın kendisi ya da çevresi tarafından kullanılması ve bu amaçla sınırlı olarak bastırılması. ...

Kişisel markalar nedir ne demek

Kişisel markalar nedir Teknik terim anlamı: Bir kişi ya da firma tarafından kullanılan markalar. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefe...

Kişisel olmayan sayışım nedir ne demek

Kişisel olmayan sayışım nedir Kişisel olmayan sayışım; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kişisel olmayan mal, kasa gibi özdek, nesne a...

Kişisel saga nedir ne demek

Kişisel saga nedir Kişisel saga; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Konusu büyüsel ve doğaüstü olaylarla, kişi...

Kişisel sayca nedir ne demek

Kişisel sayca nedir Kişisel sayca; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tecimde, kişilerin kişiliklerine bağlı olarak sağladık...

Kişisel sayışımlar nedir ne demek

Kişisel sayışımlar nedir Kişisel sayışımlar; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kişisel ya da ortaklıklar adına açılan sayışımlar...

Kişisel serüven nedir ne demek

Kişisel serüven nedir Kişisel serüven; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Belirli bir yiğidin çevresinde oluşan sü...

Kişisel tasarruf nedir ne demek

Kişisel tasarruf nedir Kişisel tasarruf; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Harcanabilir kişisel gelirden kişisel tüketim harc...

Kişisel yanılgı nedir ne demek

Kişisel yanılgı nedir Kişisel yanılgı; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Gözlemci ya da hesapçının, dalgınlıkla ya...

Kişisel yasaklamalar nedir ne demek

Kişisel yasaklamalar nedir Teknik terim anlamı: Kimi kişilerin özel izin vermelerinin ya da almalarının sınırlandırılması. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen gene...

En kişisel haklar nedir ne demek

En kişisel haklar nedir En kişisel haklar; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: münhasıran şahsa bağlı haklar. Hakla ...

Kralın kişisel gediği nedir ne demek

Kralın kişisel gediği nedir Teknik terim anlamı: Doğrudan doğruya kral eliyle bağışlanan ya da kendisine ayrılan gedik. Gedi : Kendi Kişi : Kadın veya erkeğe ver...

Kişiselcilik nedir ne demek

Kişiselcilik nedir Kişiselcilik; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Kişiliğin bütün gerçeklik ve değerlerin temeli oldu...

Kişisel bildirge nedir ne demek

Kişisel bildirge nedir Kişisel bildirge; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dar yükümlülükle bağımlı gerçek kişilerin yasaların...

Kişisel borçlanım nedir ne demek

Kişisel borçlanım nedir Kişisel borçlanım; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kişinin bir başka kişiye ilişkin olan borcu al...

Kişisel dozölçer nedir ne demek

Kişisel dozölçer nedir Kişisel dozölçer; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bireyin alabileceği soğrulmuş doz ya da doz...

Kişisel gelir nedir ne demek

Kişisel gelir nedir Kişisel gelir; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Milli gelirden sosyal güvenlik katkıları (sosyal güve...

Kişisel girişim nedir ne demek

Kişisel girişim nedir Kişisel girişim; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sorumluluğu sonucu ve yönetimi tek kişiye ilişkin ol...

Kişisel görüşme nedir ne demek

Kişisel görüşme nedir Kişisel görüşme; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kılavuzluk uzmanının (danışman), şikâyeti y...

Kişisel kılavuzluk nedir ne demek

Kişisel kılavuzluk nedir Kişisel kılavuzluk; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bireye kişisel alışkanlıkları ve tutumları il...

Kişisel kredi nedir ne demek

Kişisel kredi nedir Kişisel kredi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bankaların, genellikle bir güvence aramadan müşteril...

Kişisel mal nedir ne demek

Kişisel mal nedir Kişisel mal; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yasalarla belirtilen koşullara bağlı, genellikle girişte...

Kişisel masal nedir ne demek

Kişisel masal nedir Kişisel masal; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Belirli bir yiğidin çevresinde oluşan olağ...

Kişisel rapor nedir ne demek

Kişisel rapor nedir Kişisel rapor; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Değerlendirilmesi söz konusu olan kimsenin kendi d...

Kişisel sapkı nedir ne demek

Kişisel sapkı nedir Kişisel sapkı; Basketbol alanında kullanılan bir sözcüktür. Basketbol'daki anlamı: Bir oyuncunun, karşı takım oyuncusuna değmesi ile...

Kişisel sayışım nedir ne demek

Kişisel sayışım nedir Kişisel sayışım; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gerçek ya da tüzel kişi adına açılan sayışım. Sayışım...

Kişisel sergi nedir ne demek

Kişisel sergi nedir "Kişisel sergi" ile ilgili cümle örnekleri Kişisel : Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsi, zatî. Kişi : Ka...

Kişisel sosyal sermaye nedir ne demek

Kişisel sosyal sermaye nedir Kişisel sosyal sermaye; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bireyin diğer bireylerle ilişki kurması son...

Kişisel varlık nedir ne demek

Kişisel varlık nedir Kişisel varlık; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kişiliğe ilişkin mal, yapı, para. Varlı : Varlıklı. [...

Kişisel yaratı nedir ne demek

Kişisel yaratı nedir Teknik terim anlamı: Bir yapıtın bir kişi tarafından ortaya konulması. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. ...

Arı kişisel gelir nedir ne demek

Arı kişisel gelir nedir Arı kişisel gelir; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kişi tarafından, devlete yapılan ödemelerden sonra...

Harcanabilir kişisel gelir nedir ne demek

Harcanabilir kişisel gelir nedir Harcanabilir kişisel gelir; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir ülkede genellikle bir yıl olmak üze...

Taşıyıcı kişisel malı nedir ne demek

Taşıyıcı kişisel malı nedir Taşıyıcı kişisel malı; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yabancı ülkelere giden taşıt adamlarının, yanl...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim