Ölçer nedir Yerel Türkçe anlamı: Ölçek : Haritanın çiçeği. Arabozucu, fitne. Ateş karıştırmaya yarayan demir çubuk, gelberi. Bir fizik terimi ola...

 
 
 

Ölçer ölçünleme nedir ne demek

Ölçer ölçünleme nedir Ölçer ölçünleme; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir ölçerin değişik ekinlerde ve toplum kesim...

Ansal ölçer nedir ne demek

Ansal ölçer nedir Ansal ölçer; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bireylerin anlak gelişimini ve bu açıdan aralarındak...

Bebek oyunlu ölçer nedir ne demek

Bebek oyunlu ölçer nedir Bebek oyunlu ölçer; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Özellikle çocukların tutum ve eğilimlerini ...

Direnç ölçer nedir ne demek

Direnç ölçer nedir Direnç ölçer; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Ohm birimiyle, elektrik direncini ölçen cihaz. Diren :...

Ekine özgü ölçer nedir ne demek

Ekine özgü ölçer nedir Ekine özgü ölçer; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belli bir ekine uyarlanmış ve ancak bu bağlam...

Gerilme ölçer nedir ne demek

Gerilme ölçer nedir Gerilme ölçer; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Yüzey gerilimi ölçen alet. Geri : Arka, bir şeyin sonr...

Nem ölçer nedir ne demek

Nem ölçer nedir Nem ölçer; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Havadaki nem oranını ölçen alet. Nem : Havada bulunan su b...

Ph ölçer nedir ne demek

Ph ölçer nedir Ph ölçer; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Cam elektrot yardımıyla çözeltilerin asilliğini ölçen ve ö...

Ses imi ölçer nedir ne demek

Ses imi ölçer nedir Ses imi ölçer; Televizyon alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Ses iminin doruk noktasını öl...

Tuz ölçer nedir ne demek

Tuz ölçer nedir Tuz ölçer; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Tuzlu su (salamura gibi) ve deniz suyunun tuz içeriğinin ...

Yansıtıcı ölçer nedir ne demek

Yansıtıcı ölçer nedir Yansıtıcı ölçer; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Mürekkep lekesi, resim yorumlama, insan resmi ç...

Ölçeralan nedir ne demek

Ölçeralan nedir Ölçeralan; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ölçer aracılığıyla yapılan bir ölçmede ölçüye vurul...

Ölçerlemek nedir ne demek

Ölçerlemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Toplamak, düzeltmek. Ölçer : Ateşi karıştıracak demir kol Düzeltmek : Düzgün duruma getirmek. Bozukluğunu g...

Ölçermek nedir ne demek

Ölçermek nedir Yerel Türkçe anlamı: Benzetmek. Bir şeyi altüst etmek, karıştırmak. Sönmeye yüz tutmuş ateşi, lambayı canlandırmak, alevlendirmek. Bi...

Anıklık ölçeri nedir ne demek

Anıklık ölçeri nedir Anıklık ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bireyin bir davranış ya da beceri dizisini hangi...

Ayrışık anıklık ölçerleri tümgesi nedir ne demek

Ayrışık anıklık ölçerleri tümgesi nedir Ayrışık anıklık ölçerleri tümgesi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bireyin türlü etkinlik alanlar...

Başarı ölçeri nedir ne demek

Başarı ölçeri nedir Başarı ölçeri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bireyin belli bir alandaki etkinlik becerisini y...

Bellek ölçeri nedir ne demek

Bellek ölçeri nedir Bellek ölçeri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Öğrenme, ezberleme, anımsama, unutma ve tanıma g...

Biçim tamamlama ölçeri nedir ne demek

Biçim tamamlama ölçeri nedir Biçim tamamlama ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Birleşik bir bütün olarak algılandığı za...

Ölçer dizisi nedir ne demek

Ölçer dizisi nedir Ölçer dizisi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Ölçülmek istenen davranış örüntüsünün değişik yönle...

Ölçer kesit görünümü nedir ne demek

Ölçer kesit görünümü nedir Ölçer kesit görünümü; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Etken çözümlemesiyle ayrıştırılan etkenl...

Ölçer tümgesi nedir ne demek

Ölçer tümgesi nedir Ölçer tümgesi; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bileşik bir ölçüm boyutunun alt bileşenlerini a...

Basınç ölçer nedir ne demek

Basınç ölçer nedir Basınç ölçer; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sıvı veya gaz basıncını ölçmek için kullanı...

Çokölçekli ölçer nedir ne demek

Çokölçekli ölçer nedir Çokölçekli ölçer; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ölçüm konusunu, tek ve yalınç bir boyut değil...

Doz ölçer nedir ne demek

Doz ölçer nedir Doz ölçer; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Radyasyon miktarını ölçen aygıt, dozimetre. Fi...

Ekinlerarası ölçer nedir ne demek

Ekinlerarası ölçer nedir Ekinlerarası ölçer; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bireyin özel ekinine bağımlı olmadığı için ...

Kültür dışı ölçer nedir ne demek

Kültür dışı ölçer nedir Kültür dışı ölçer; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Genel yeteneği ölçmek için geliştirilmiş ve d...

Otomatik düzey ölçer nedir ne demek

Otomatik düzey ölçer nedir Otomatik düzey ölçer; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Açma kapama belirteci içeren ve kaynak ...

Sakkaroz ölçer nedir ne demek

Sakkaroz ölçer nedir Sakkaroz ölçer; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Şeker çözeltilerinde şeker miktarını ölçe...

Sözsüz ölçer nedir ne demek

Sözsüz ölçer nedir Sözsüz ölçer; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Uygulamaları ve kapsadığı sorunların çözümleri söz...

Tuz yoğunluğu ölçer nedir ne demek

Tuz yoğunluğu ölçer nedir Tuz yoğunluğu ölçer; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Tuz çözeltilerinin yoğunluğunu tayin etmek için...

Yoğunluk ölçer nedir ne demek

Yoğunluk ölçer nedir Yoğunluk ölçer; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Sıvıların bağıl yoğunluğu (d) ‘nu ölçmede kullanılan ...

Ölçere vurma nedir ne demek

Ölçere vurma nedir Ölçere vurma; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kişilik özellikleri, yeti, yetenek, beceri, başa...

Ölçerme nedir ne demek

Ölçerme nedir Ölçer : Ateşi karıştıracak demir kol. Ölçermek : Sönmekte olan ateşi, lambayı canlandırmak. Ölçermek işi...

Ana düşünce ölçeri nedir ne demek

Ana düşünce ölçeri nedir Ana düşünce ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Yazılı bir parça içindeki ana düşüncenin anla...

Anlak ölçeri nedir ne demek

Anlak ölçeri nedir Anlak ölçeri; Psikoloji, Sosyoloji, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Türlü yaş basamakları...

Başarganlık ölçeri nedir ne demek

Başarganlık ölçeri nedir Başarganlık ölçeri; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Davranışsal ya da eylemsel etkinlik ve çöz...

Bebek ölçeri nedir ne demek

Bebek ölçeri nedir Bebek ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Bebeklik dönemindeki davranışsal gelişimi değerlen...

Benzetme ölçeri nedir ne demek

Benzetme ölçeri nedir Benzetme ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Biçimler ve düşünüler arasındaki ayrılıkları ve ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim