Geçerli nedir Geçerli; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Geçerli" ile ilgili cümleler Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Temel alınan ölçütle bağlılaşma oranı yüksek olduğu için ölçmesi gereken ...

 
 
 

Geçerli çıkarım nedir ne demek

Geçerli çıkarım nedir Geçerli çıkarım; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sonucu öncüllerinden çıkan çıkarım, öncülleri doğru kılan bütün yorumlarda sonucu da doğru olan çıkarım; geçersiz kılıcı kümesi tutarsız olan ...

Geçerli deneme nedir ne demek

Geçerli deneme nedir Geçerli deneme; Atletizm alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yönetmelik kurallarına uygun düşen atış ya da atlayış denemesi. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş b...

Geçerli dürtüşler nedir ne demek

Geçerli dürtüşler nedir Geçerli dürtüşler; Eskrim alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yönetmelikte belirtilen vücut bölgelerine, kurallara uygun ölçü ve biçimde yapılan dürtüşler. (Dürtücü kılıçta iletken yelek üzerine, delic...

Geçerli eder dengelemi nedir ne demek

Geçerli eder dengelemi nedir Geçerli eder dengelemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Borçlu ve alacaklı öğelerin belirli bir günde geçerli ederlerine göre ve tümdeğer yöntemi ile yeniden değerlendirilmesi koşulları ile ...

Geçerli giderler nedir ne demek

Geçerli giderler nedir Geçerli giderler; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belirli bir süre içinde gerçekleşen giderler. Geçe : Herhangi bir saat başını geçerek, geçerken. Karşılıklı iki yandan her biri, yaka. Taraf...

Geçerli mantıksal dizge nedir ne demek

Geçerli mantıksal dizge nedir Geçerli mantıksal dizge; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Her kanıtlanır çıkarımı geçerli olan mantıksal dizge. Geçe : Herhangi bir saat başını geçerek, geçerken. Karşılıklı iki yandan her bir...

Geçerli oran nedir ne demek

Geçerli oran nedir Geçerli oran; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir pay belgitinin ya da borç belgitinin bir yıllık verim oranı. Döner anamaldan geri kalan. Geçe : Herhangi bir saat başını geçerek, geçerken. ...

Geçerli ölçüm nedir ne demek

Geçerli ölçüm nedir Geçerli ölçüm; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Konuyla ilgili ve dizgeli yanılgılardan arınmış ölçüm. Geçe : Herhangi bir saat başını geçerek, geçerken. Karşılıklı iki yandan her biri...

Geçerli araç nedir ne demek

Geçerli araç nedir Geçerli araç; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ölçmek istediğini gerçekten ölçen ve bunu yanılgılardan arınmış olarak yapan ölçme aracı. Geçe : Herhangi bir saat başını geçerek, geçerke...

Geçerli biçimsel dizge nedir ne demek

Geçerli biçimsel dizge nedir Geçerli biçimsel dizge; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Mantıksal dizgesi geçerli olan biçimsel dizge. Biçi : Erkek çocuk Biçimsel dizge : Bir mantıksal dizge, özel ilksavlar kümesi, kanıtsa...

Geçerli çıkarım kuralları kümesi nedir ne demek

Geçerli çıkarım kuralları kümesi nedir Geçerli çıkarım kuralları kümesi; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir mantıksal dizgenin çıkarım kuralları kümesinin geçerli olması, bu dizgedeki bütün kanıtlanır çıkarımların geçerli olması ...

Geçerli durum nedir ne demek

Geçerli durum nedir Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulla...

Geçerli eder nedir ne demek

Geçerli eder nedir Geçerli eder; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Alım ve satımda yürürlükte olan değer. Geçe : Herhangi bir saat başını geçerek, geçerken. Karşılıklı iki yandan her biri, yaka. Taraf, yön. Eski ...

Geçerli formül nedir ne demek

Geçerli formül nedir Geçerli formül; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Mantıkta, her yorum altında doğru olan formül, mantıksal doğru formül. Geçe : Herhangi bir saat başını geçerek, geçerken. Karşılıklı ...

Geçerli kazanç nedir ne demek

Geçerli kazanç nedir Geçerli kazanç; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir yatırımdan bir yıl içinde elde edilen gelirin yatırım değerine oranı. Anamalın yüzde ile belirtilen yıllık geliri. Geçe : Herhangi bir saa...

Geçerli nicem sayısı nedir ne demek

Geçerli nicem sayısı nedir Geçerli nicem sayısı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Özel bakışımlardan doğan nicem sayı türlerinin kesinliklerini koruyabilenleri. Geçe : Herhangi bir saat başını geçerek, g...

Geçerli oyun nedir ne demek

Geçerli oyun nedir Geçerli oyun; Güreş alanında kullanılan bir sözcüktür. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Güreş sırasında uygulanan sayı getirici oyun. Geçe : Herhangi bir saat başını geçerek, geçerken. Karşılıklı iki yandan her biri, ya...

Geçerli önerme nedir ne demek

Geçerli önerme nedir Geçerli önerme; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bütün yorumlayanları doğru olan önerme; değillemesi tutarsız olan önerme. p önermesinin geçerli olması |p önermesinin tutarsız olması demektir...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim