Geçerli durum nedir, Geçerli durum ne demek

  • Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerinin bütünü, konjonktür

Geçerli durum anlamı, kısaca tanımı:

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Ülke : Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet.

Ekonomik : Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi. En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı. Az masraflı, hesaplı, iktisadi. Kolay kullanılabilen.

Hayat : Bir kimsenin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü, hayat hikâyesi. Yaşam. Meslek. Balkon. Yaşamayı sağlayan şartların bütünü. Avlu. Sundurma. Canlı, sağ olma durumu. Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı. Genellikle köy ve kasaba evlerinde, üstü kapalı, bir veya birkaç yanı açık sofa. Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma. Geçim şartlarının bütünü. Yazgı.

Yükselme : Yer kabuğunun yerin düşey salınımından ileri gelen hareketi. Yükselmek işi, itila. Suların kabararak yüzeyinin yükseğe çıkması. Terfi.

 

Alçalma : Alçalmak işi, inme. Düşkünlük, zül, mezellet. Gelgitte denizin alçalması, cezir. Toprağın çöküp oturması.

İnişli : İnişi olan, bayır aşağı.

Çıkışlı : Belli bir okulu veya öğrenim kademesini bitirmiş olan, mezun.