Abasements türkçesi Abasements nedir

Abasements ingilizcede ne demek, Abasements nerede nasıl kullanılır?

Self abasement : Bayağılaşma. Alçalma. Kendini rezil etme. Kendini alçaltma. Küçülme.

Abasement : Alçaltma. Zillet. Aşağılanma. Küçülme. Kibrini kırma. Küçük düşürme. Alçalma. Gururunu kırma. Hürmetten salma. Aşağılama.

Dabasement : Yemde doğal olarak bulunabilen fakat hayvanlara zararlı etki yapmayacak düzeylerde olanların dışında yemlere zehirli ve zararlı olabilecek madde, yabancı ot tohumu, besleme değeri olmayan madde, emniyetli olmayan pestisit veya kimyasal madde; tolerans sınırını aşacak miktarlarda boya, konservatif vb. katkı maddelerinin katılması; yemdeki değerli maddelerin tamamı veya bir kısmı yerine daha az değerli maddelerin katılması işlemi. herhangi bir gıdanın veya malzemenin özelliklerini bozacak bir şeyle karıştırılması, hile. Tağşiş.

İngilizce Abasements Türkçe anlamı, Abasements eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Abasements ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Being diminished : Hor görülmüş olma. Azalma. Küçümsenmiş olma. Aşağılanmış olma. Azalmış olma. İnmiş olma. Küçülmüş olma. Hor görülme. Küçümsenme.

 

Contempt : Yüz karası. Hakaret. Aşağısama. Hor görme. Ayıp. Teessüf. Hürmetsizlik. Küçümseme. Nefret. Kibir.

Being injured : Yaralanmış olma. Yaralanma. İncitilme. Yaralı olma. Kırgın olma. İncitilmiş olma. Aşağılanmış olma.

Defamations : Kara çalma. İftira. Tahkir. Karalama. Bühtan. Karacılık. Hakaret. Lekeleme. İftira atma.

Contumely : Hakaret.

Shamefacedness : Ürkeklik. Utanmış olma durumu. Utangaçlık. Suçluluk.

Self abasement : Kendini alçaltma. Kendini rezil etme. Bayağılaşma.

Abasement : Hürmetten salma.

Humiliation : Küçük düşme. Rezil etme. Bozum. Utandırma.

Level : Eşit düzeye getirmek. Düz. Akılcı. Seviye. Yatay. Ufki bir yüzey sağlamak. Aynı seviyede. Dürüst. Seviyeli. Bir nesnenin bir başkasına göre kimi niceliklerinde ya da konumunda gösterdiği ayrılık derecesi.

Abasements synonyms : abjection, defamation, belittlement, contraction, debasing, diminution, ebb, disparagement, demeaning, decadence, downside, decadency, letups, being insulted, down warping, floor, kick in the ass, debasement, degeneration, dwindling, degradation, decline, exinanition, derogations, letup, drawdown, downsizing, debasedness, denigrations, derisiveness, deflations, contempts, becoming smaller.