Biçi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Erkek çocuk. biçim almak : Uygun olmak, yakışmak. biçim vermek (veya biçime sokmak) : bir şeyi biçimlendirmek. doğmadık çocuğa don biçilmez : “ele geçeceği, ortaya çıkacağı daha belli olmayan şey ...

 
 
 

Biçik biçik nedir ne demek

Biçik biçik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvanları çağırma ve kovalama ünlemi. Parça parça. Biçi : Erkek çocuk Biçik : Sel yatağı, dere, dere yatağı. Kadınların meme uçlarında, çocukların ayaklarında, hayvanların ayak parmaklarıyla bile...

Biçilebilme nedir ne demek

Biçilebilme nedir Biçilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Biçi : Erkek çocuk Biçilebilmek : Biçilme imkânı veya olasılığı bulunmak. İngilizce'de Biçiksel ne demek ? : prismatic Biçilebilmek işi...

Biçilgen nedir ne demek

Biçilgen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadınların meme uçlarında, çocukların ayaklarında, hayvanların ayak parmaklarıyla bileklerinde ter, pislik, çamur v.s. sebeplerden ileri gelen sulu yara. Biçi : Erkek çocuk İleri gelen : Bir toplu...

Biçilme nedir Biçilmek : Biçme işine konu olmak. Doğmadık çocuğa don biçilmez : "ele geçeceği, ortaya çıkacağı daha belli olmayan şey için önceden hazırlık yapmak doğru değildir" anlamında kullanılan bir söz. Ekmeden biçilmez : "emek ve...

Biçilmiş kaftan nedir ne demek

Biçilmiş kaftan nedir Biçilmiş kaftan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kaftan : Padişahların gönül almak, ödüllendirmek için birine giydirdikleri değerli kumaş veya kürkten yapılmış giysi, hilat. Çoğu ipekten yapılan, bi...

Biçim ayı nedir ne demek

Biçim ayı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temmuz. Biçi : Erkek çocuk Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, kocaoğlan (Ursus arctos). Kaba saba olan...

Biçim bilimi nedir ne demek

Biçim bilimi nedir Zooloji alanındaki anlamı: (anlamdaş. Şekil Bilimi, karşılık. Morfoloji) (Yun. Morphe = biçim, Yun. Logos = bilim): Biyolojinin, canlının yapı ve biçimi ile uğraşan bir dalı. Geniş anlamda, Yapı bilimi (Anatomi), Doku bili...

Biçim bozma nedir ne demek

Biçim bozma nedir Biçim bozma; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel, Mimarlık) Model olarak alınan nesnenin görünüşünü, yorum amacıyla, değiştirme. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi...

Biçi biçi nedir ne demek

Biçi biçi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvanları çağırma ve kovalama ünlemi. Biçi : Erkek çocuk Hayvanlar : (Animalia), Canlı varlıklardan bitkiden farklı olarak yer değiştirebilen, uyartılara cevap veren, besinlerini vücudu içinde si...

Biçik nedir Biçik; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Sel yatağı, dere, dere yatağı. Kadınların meme uçlarında, çocukların ayaklarında, hayvanların ayak parmaklarıyla bileklerinde ter, pislik, çamur v.s...

Biçiksel nedir ne demek

Biçiksel nedir Biçiksel; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: En az altı düzlemsel yüzeyi olan üçgen kesitli saydam biçikle ilgili. Biçi : Erkek çocuk Biçik : Sel yatağı, dere, dere yatağı. Kadınların meme uçlarında,...

Biçilebilmek nedir ne demek

Biçilebilmek nedir Biçi : Erkek çocuk Biçilebilme : Biçilebilmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Biçilme : Biçilmek işi. Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili....

Biçiliş nedir ne demek

Biçiliş nedir Biçiliş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Biçi : Erkek çocuk Biçilme : Biçilmek işi. İngilizce'de Biçiksel ne demek ? : prismatic Biçilme işi...

Biçilmek nedir ne demek

Biçilmek nedir "Biçilmek" ile ilgili cümle Biçilmiş kaftan : Bütünü ile uygun, elverişli (iş). Biçme : Biçmek işi. Yontulmuş yapı taşı. Prizma. Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde k...

Biçim nedir "Biçim" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ekin kaldırma zamanı. Biçim, şekil. Ekin kaldırma. Bilişim alanındaki terim anlamı : Verinin önceden düzenlenmiş görünümü. Bilgisayar belleğinde ya da izlencede, giri...

Biçim ayi nedir ne demek

Biçim ayi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temmuz. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil...

Biçim birimi nedir ne demek

Biçim birimi nedir Biçim birimi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Biçim birimi, dilde tek başına anlamı olmayan ancak girdiği birimine anlam katan en [#küçük dilsel birimlerdir. Biçim birimleri, biçimsel sınıflar ve alt-sınıfların d...

Biçim bozukluğu nedir ne demek

Biçim bozukluğu nedir Biçim bozukluğu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bozulma, normal biçimini ve yapısını kaybetme, deformasyon. Teknik terim anlamı: Normal biçimin veya yapının bozulması. Biçi : Er...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim