Biçi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Erkek çocuk. biçim almak : Uygun olmak, yakışmak. biçim vermek (veya biçime sokmak) : bir şeyi biçimlendirm...

 
 
 

Biçik biçik nedir ne demek

Biçik biçik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvanları çağırma ve kovalama ünlemi. Parça parça. Biçi : Erkek çocuk Biçik : Sel yatağı, dere, dere yatağ...

Biçilebilme nedir ne demek

Biçilebilme nedir Biçilebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Biçi : Erkek çocuk Biçilebilmek : Biçilme imkânı veya olasılığı b...

Biçilgen nedir ne demek

Biçilgen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kadınların meme uçlarında, çocukların ayaklarında, hayvanların ayak parmaklarıyla bileklerinde ter, pislik,...

Biçilme nedir Biçilmek : Biçme işine konu olmak. Doğmadık çocuğa don biçilmez : "ele geçeceği, ortaya çıkacağı daha belli olmayan şey için önceden ...

Biçilmiş kaftan nedir ne demek

Biçilmiş kaftan nedir Biçilmiş kaftan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Kaftan : Padişahların gönül almak, ödüllendirmek için birine...

Biçim ayı nedir ne demek

Biçim ayı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temmuz. Biçi : Erkek çocuk Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, ...

Biçim bilimi nedir ne demek

Biçim bilimi nedir Zooloji alanındaki anlamı: (anlamdaş. Şekil Bilimi, karşılık. Morfoloji) (Yun. Morphe = biçim, Yun. Logos = bilim): Biyolojinin, canl...

Biçim bozma nedir ne demek

Biçim bozma nedir Biçim bozma; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel, Mimarlık) Model olarak alı...

Biçim bozumu nedir ne demek

Biçim bozumu nedir Biçim bozumu; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Kimi oyunlarda (özellikle soyut oyunlarda)...

Biçim çıktı nedir ne demek

Biçim çıktı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarla, çayır biçme zamanı. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılma...

Biçim faydası nedir ne demek

Biçim faydası nedir Biçim faydası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ürünün yapısını ya da biçimini değiştirmek yoluyla g...

Biçim niteliği nedir ne demek

Biçim niteliği nedir Biçim niteliği; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Anlıksal bir kapsamın karakterinin, onu yaratan ö...

Biçim ruhbilimi nedir ne demek

Biçim ruhbilimi nedir Biçim ruhbilimi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Ruhbilimsel olayların parçalanamaz, işlek bir b...

Biçim türdeşliği nedir ne demek

Biçim türdeşliği nedir Biçim türdeşliği; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bir biçimin parçalarından herhangi birisinin ba...

Biçim ve içerik nedir ne demek

Biçim ve içerik nedir Biçim ve içerik; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal gerçekliğin birbirinden ayrılma...

Biçim yitimi erkili nedir ne demek

Biçim yitimi erkili nedir Biçim yitimi erkili; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir metal ya da yarıiletkenin buzsul örgüsünde yerel ...

Biçimbozucu mercek nedir ne demek

Biçimbozucu mercek nedir Biçimbozucu mercek; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Biçimbozumunu gerçekleştiren...

Biçimce nedir Biçimce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda...

Biçimci mantık nedir ne demek

Biçimci mantık nedir Biçimci mantık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Deyişlerin içeriğine değil, biçimine göre tuta...

Biçi biçi nedir ne demek

Biçi biçi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvanları çağırma ve kovalama ünlemi. Biçi : Erkek çocuk Hayvanlar : (Animalia), Canlı varlıklardan bitkid...

Biçik nedir Biçik; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Yerel Türkçe'deki anlamı: Sel yatağı, dere, dere yatağı. Kadınların meme uçlarında, ç...

Biçiksel nedir ne demek

Biçiksel nedir Biçiksel; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: En az altı düzlemsel yüzeyi olan üçgen kesitli saydam biçikle ilg...

Biçilebilmek nedir ne demek

Biçilebilmek nedir Biçi : Erkek çocuk Biçilebilme : Biçilebilmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak. Bi...

Biçiliş nedir ne demek

Biçiliş nedir Biçiliş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Biçi : Erkek çocuk Biçilme : Biçilmek işi. İngilizce'de Biçiksel ne d...

Biçilmek nedir ne demek

Biçilmek nedir "Biçilmek" ile ilgili cümle Biçilmiş kaftan : Bütünü ile uygun, elverişli (iş). Biçme : Biçmek işi. Yontulmuş yapı taşı. Prizma. Konu...

Biçim nedir "Biçim" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Ekin kaldırma zamanı. Biçim, şekil. Ekin kaldırma. Bilişim alanındaki terim a...

Biçim ayi nedir ne demek

Biçim ayi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temmuz. Biçi : Erkek çocuk Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçev...

Biçim birimi nedir ne demek

Biçim birimi nedir Biçim birimi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Biçim birimi, dilde tek başına anlamı olmayan ancak girdiği birimine anlam ka...

Biçim bozukluğu nedir ne demek

Biçim bozukluğu nedir Biçim bozukluğu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bozulma, normal biçimini ve yapısını kay...

Biçim çarpanı nedir ne demek

Biçim çarpanı nedir Biçim çarpanı; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Saçılım olaylarında saçıcı parçacığın olayı etkileyen, biçi...

Biçim etmenleri nedir ne demek

Biçim etmenleri nedir Biçim etmenleri; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Biçimi bütün olarak algılamayı kolaylaştıran koş...

Biçim katsayısı nedir ne demek

Biçim katsayısı nedir Biçim katsayısı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Çarpışma olaylarında saçınım açı ya da...

Biçim ölçütü nedir ne demek

Biçim ölçütü nedir Teknik terim anlamı: F. Ratzel'in (1844 -1904), birbirlerinden uzak bölgelerde ya da kıtalarda bulunan özdeksel kültür öğeleri arasın...

Biçim tamamlama ölçeri nedir ne demek

Biçim tamamlama ölçeri nedir Biçim tamamlama ölçeri; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Birleşik bir bütün olarak algılandığı za...

Biçim üreteci nedir ne demek

Biçim üreteci nedir Biçim üreteci; Televizyon alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Televizyon dizgelerini denetl...

Biçim yitimi nedir ne demek

Biçim yitimi nedir Biçim yitimi; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir doğabilimsel yapının ya da ses, ışık ve alanlarla ilgili...

Biçimbilgisi nedir ne demek

Biçimbilgisi nedir Biçimbilgisi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Yapıyı, temeli, görevi söz konusu yapmadan biçim ü...

Biçimbozumu nedir ne demek

Biçimbozumu nedir Biçimbozumu; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Belirli bir görsel etki sağlamak ama...

Biçimci nedir Biçimci; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Güzel Sanatlar alanındaki anlamı: (Resim, Heykel, Mimarlık) Biçimi a...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim