Normal nedir Normal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Normal" ile ilgili cümle Mate...

 
 
 

Normal angle lens nedir ne demek

Normal angle lens nedir : Muntazam. Düzgülü. Orta. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Normal. Dikey doğru. Ortalama. Standart. Beklenilen durumda bulu...

Normal concentration nedir ne demek

Normal concentration nedir : Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Düzgülü. Muntazam. Standart. Dikgen. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmaya...

Normal cooperation nedir ne demek

Normal cooperation nedir : Dikgen. Olağan. Düzgülü. Muntazam. Dikey. Standart. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Beklenilen durumda bulunan, olağandış...

Normal curve nedir ne demek

Normal curve nedir : Standart. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Normal. Dikey. Olağan. O...

Normal dağılım nedir ne demek

Normal dağılım nedir Normal dağılım; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Düzgün, simetrik, çan şeklindeki dağ...

Normal distribution nedir ne demek

Normal distribution nedir : Muntazam. Orta. Ortalama. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Olağan. Dikey. Dikey doğru. Standart. Dikgen. Bilg...

Normal doğum nedir ne demek

Normal doğum nedir Normal doğum; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Türe özgü normal gebelik süresi sonunda ana...

Normal drag nedir ne demek

Normal drag nedir : Dikey doğru. Olağan. Ortalama. Muntazam. Dikgen. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Düzgülü. Standart. Beklenilen durumda bu...

Normal editing view nedir ne demek

Normal editing view nedir : Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Ortalama. Dikey. Normal. Standart....

Normal equations nedir ne demek

Normal equations nedir : Orta. Olağan. Düzgülü. Dikey. Standart. Normal. Dikgen. Dikey doğru. Ortalama. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Equations ...

Normal family nedir ne demek

Normal family nedir : Olağan. Dikgen. Orta. Ortalama. Muntazam. Normal. Dikey doğru. Standart. Dikey. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmay...

Normal fault heading with the dip nedir ne demek

Normal fault heading with the dip nedir : Olağan. Düzgülü. Standart. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Dikgen. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır....

Normal flora nedir ne demek

Normal flora nedir Normal flora; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Konağın belirli bir bölgesinde yerleşmiş or...

Normal font nedir ne demek

Normal font nedir : Olağan. Dikey doğru. Normal. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Dikgen. Orta. Muntazam. Beklenilen durumda bulunan, olağandı...

Normal frequency curve nedir ne demek

Normal frequency curve nedir : Olağan. Orta. Ortalama. Dikey. Dikey doğru. Normal. Dikgen. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Bilgisayar, fizi...

Normal goods nedir ne demek

Normal goods nedir : Muntazam. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Dikey doğru. Ortalama. Dikey. Dikgen. Standart. Bilgisayar, fizik ...

Normal hidrojen elektrotu nedir ne demek

Normal hidrojen elektrotu nedir Normal hidrojen elektrotu; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Standart hidrojen elektrotla, SHE ,eş anla...

Normal indent nedir ne demek

Normal indent nedir : Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Dikey doğru. Standart. Olağan. Dikgen. Orta. Dikey. Muntazam. Düzgülü. Beklenilen durumda...

Normal kar nedir ne demek

Normal kar nedir Normal kar; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Firmanın marjinal maliyetinin marjinal gelirine eşit ol...

Normal amino acid nedir ne demek

Normal amino acid nedir : Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Ortalama. Muntazam. Orta. Standart. Normal. Dikey. Bilgisayar, fizik alanlar...

Normal amino asit nedir ne demek

Normal amino asit nedir Normal amino asit; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Standart amino asit. Amin : Amonyaktak...

Normal atom nedir ne demek

Normal atom nedir : Dikey doğru. Normal. Ortalama. Standart. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Muntazam. Düzgülü. Bilgisayar, fizi...

Normal contracts nedir ne demek

Normal contracts nedir : Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Orta. Dikey doğru. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Dikgen. Olağan....

Normal curvature nedir ne demek

Normal curvature nedir : Dikey doğru. Olağan. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Düzgülü. Normal. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanıl...

Normal çözelti nedir ne demek

Normal çözelti nedir Normal çözelti; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: 1 litre çözelti içinde, 1 eşdeğer-gram...

Normal derivative nedir ne demek

Normal derivative nedir : Muntazam. Olağan. Normal. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Ortalama. Düzgülü. Dikey. Standart. Orta. Beklenilen durumda bu...

Normal document view nedir ne demek

Normal document view nedir : Ortalama. Muntazam. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Orta. Dikey doğru. Normal. Düzgülü. Standart. Dikey. Olağan. Document...

Normal dönüşüm nedir ne demek

Normal dönüşüm nedir Normal dönüşüm; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Oklidiyen veya unitar uzayın bir doğrusal dö...

Normal durum nedir ne demek

Normal durum nedir Normal durum; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Özdeğin içinde bulunduğu O°C sıcaklık ve 1 atm. basınç...

Normal emir nedir ne demek

Normal emir nedir Normal emir; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Borsada bir lot ve katlarından oluşan emir. Emir : Buyr...

Normal error curve nedir ne demek

Normal error curve nedir : Düzgülü. Orta. Muntazam. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Normal. Ortalama. Olağan. Dikgen. Dikey. Bilgisayar...

Normal fault nedir ne demek

Normal fault nedir : Muntazam. Standart. Dikey doğru. Ortalama. Olağan. Orta. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Dikey. Dikgen. Normal. Fault : S...

Normal fiyat nedir ne demek

Normal fiyat nedir Normal fiyat; bir ticaret terimidir. Normal : Bir eğrinin bir teğetine değme noktasından çizilen dikme. Kurala uygun, alışılagelen, o...

Normal focal length lens nedir ne demek

Normal focal length lens nedir : Muntazam. Ortalama. Düzgülü. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Dikey doğru. Dikey. Standart. Orta. Olağan. Dik...

Normal form nedir ne demek

Normal form nedir : Düzgülü. Olağan. Ortalama. Orta. Dikgen. Dikey. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Dikey doğru. Normal. Standar...

Normal giants nedir ne demek

Normal giants nedir : Ortalama. Normal. Dikgen. Dikey doğru. Muntazam. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Standart. Orta. Bilgisayar,...

Normal hata eğrisi nedir ne demek

Normal hata eğrisi nedir Normal hata eğrisi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir Gauss dağılımı eğrisi. Eğri : Doğru veya düz...

Normal hyphen nedir ne demek

Normal hyphen nedir : Ortalama. Dikgen. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Orta. Normal. Düzgülü. Dikey. Bilgisayar, fizik alanlarınd...

Normal inspection nedir ne demek

Normal inspection nedir : Dikey. Düzgülü. Muntazam. Beklenilen durumda bulunan, olağandışılığı bulunmayan. Dikgen. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim