Dönüş nedir "Dönüş" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Dönme, namussuz Bilişim alanındaki terim anlamı: Sürekli biçimde yinelenen belli bir işlem dizisi, özellikte bu dizinin bir kez yinelenme süresi, bk. dönüş süresi. Bi...

 
 
 

Dönüş günü nedir ne demek

Dönüş günü nedir Dönüş günü; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplıktan ödünç alınan bir gerecin kitaplığa verilmesi gereken gün. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Bi...

Dönüş hızı nedir ne demek

Dönüş hızı nedir Dönüş hızı; Maliye, Nükleer Enerji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çeşitli varlıkların belirli bir süre içerisindeki yenileme yerine konma sayısı. Varlıkların böyle bir süre içindeki dönüş sayıs...

Dönüş süresi nedir ne demek

Dönüş süresi nedir Dönüş süresi; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir dönüş'ün gerçekleştiği süre. Bir bilgisayarın işlem hızını etkileyen, en küçük öğesel donanım işleminin yapılabileceği bilgisayar i...

Dönüşebilme nedir ne demek

Dönüşebilme nedir Dönüşebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi seçmek için, karşılaşmalarda, aynı kilodaki güreşçiler a...

Dönüşke nedir ne demek

Dönüşke nedir Dönüşke; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Matematik işler ya da işlevlerin belirli, ve eş bir işlem altında dönüştürülmüş biçimleri. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen...

Dönüşlü nedir ne demek

Dönüşlü nedir Dönüşlü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Dönüşlü çatı : Çoğu kez -n-, bazen de -l- veya -ş- ekleriyle kurulan, fiildeki kavramın özneye döndüğünü bildiren çatı: Sevinmek (sev-in-mek), yorulmak (yor-...

Dönüşlü denge nedir ne demek

Dönüşlü denge nedir Dönüşlü denge; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir terimdir. Spor'daki anlamı: Araçta, yerde ve sınırlı dayanak yüzeyi üstünde dönüşleri de kapsayan yürüme. Deng : Denk, eşit, uygun. Sersem, dengesiz, akılsız, d...

Dönüşlü iyelik sıfatı nedir ne demek

Dönüşlü iyelik sıfatı nedir Dönüşlü iyelik sıfatı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde dönüşlü zamir yerine kullanılan iyelik sıfatı. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur...

Dönüş ayağı nedir ne demek

Dönüş ayağı nedir Dönüş ayağı; Basketbol alanında kullanılan bir sözcüktür. Basketbol'daki anlamı: Dönüş sırasında yerden kesilmeyen ayak. Ayağ : Lâkap. Ayak. Rüşvet. Kadeh. Tas, çanak. Basamak Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen a...

Dönüş çemberi nedir ne demek

Dönüş çemberi nedir Dönüş çemberi; Otomobil alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir aracın üzerinde dönebileceği en küçük çaplı çember. Çemberi : Kadın başörtüsü, yemeni, yazma Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen a...

Dönüş günü kaydı nedir ne demek

Dönüş günü kaydı nedir Dönüş günü kaydı; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kitaplıktan ödünç alınan gerecin geri getirilmesi gereken günü belirten ve gerece bu amaçla eklenen kâğıda basılan damga. Dönü : Koşu yolu...

Dönüş noktası nedir ne demek

Dönüş noktası nedir Dönüş noktası; Astronomi, Matematik alanlarında kullanılan bir terimdir. Astronomi'deki terim anlamı: Bis cismin devinme sırasında 180° lik yön değiştirerek geri döndüğü nokta. Matematik'te terim anlamı: Düzlemsel bir eğr...

Dönüşe nedir ne demek

Dönüşe nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelin ve damadın anne ve babası, dünür. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi seçmek için, karşılaşmalarda, aynı kilodaki güreşçiler ara...

Dönüşebilmek nedir ne demek

Dönüşebilmek nedir Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi seçmek için, karşılaşmalarda, aynı kilodaki güreşçiler arasında, yenilenlerin elenmesini sağlamak üzere yapılan güreş dizisi...

Dönüşler nedir ne demek

Dönüşler nedir Dönüşler; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Dansçının bir bacak üzerinde dönme hareketleri. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi s...

Dönüşlü çatı nedir ne demek

Dönüşlü çatı nedir Dönüşlü çatı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: (Derleme., dönüşlü çatılı fiil, öze dönüşlü, edingen fiil) Eylemdeki kavramın özneye döndüğünü bildiren çatı. Türkçede bu çatı çok defa -n-, bazen de -l- ...

Dönüşlü fiil nedir ne demek

Dönüşlü fiil nedir Dönüşlü fiil; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Fiildeki oluş ve kılışın doğrudan doğruya özneye dönüşünü gösteren ve çoklukla fiillerden -(I)n-/-//U)n-, bazen de -(I)l-/-(U)l- ve -(I)ş/-(U)ş- ekleriyle kurulan fii...

Dönüşlü kaydırma nedir ne demek

Dönüşlü kaydırma nedir Dönüşlü kaydırma; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: [bkz: mantıksal kaydırma]. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi seçmek...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim