Günü nedir Yerel Türkçe anlamı: Kuma, ortak Çok kadınla evli erkeğin karılarından her biri, kuma. Kıskançlık, haset: Günüsünden karnının çanağı ...

 
 
 

Günü gününe nedir ne demek

Günü gününe nedir Günü gününe; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Günü gününe" ile ilgili cümle örnekleri Günü gününe uymaz : Her ...

Günü salmak nedir ne demek

Günü salmak nedir Teknik terim anlamı: Başkasında kıskanma duygusu uyandırmak. Günü : Haset. Zamanından önce doğan yavru Salma : Salmak işi. Kuşların ü...

Ayı günü gelmek nedir ne demek

Ayı günü gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Önceden saptanan zaman sona ermek, zamanı gelmek: Ayı günü geleli ne han oldu hâle borcunu getimedi. Doğum ...

Ayı günü yitmek nedir ne demek

Ayı günü yitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gebelik müddetini tamamlamak, doğurma zamanı gelmek. Ayı günü : Vakti, zamanı (çokça doğumu yakınlaşan gebe...

Haftalık dinlence günü ücreti nedir ne demek

Haftalık dinlence günü ücreti nedir Haftalık dinlence günü ücreti; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İş yasası uygulanan iş yerlerinde hafta...

Ana baba günü nedir ne demek

Ana baba günü nedir Ana baba günü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Ana baba günü" ile ilgili cümle örnekleri Baba : Anlayışlı, i...

Arife günü nedir ne demek

Arife günü nedir Arife günü yalan söyleyenin bayram günü yüzü kara çıkar : "bir sözün yalan olduğu çabuk anlaşılır ve söyleyen toplum içinde utanılaca...

Ayı günü nedir ne demek

Ayı günü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Vakti, zamanı (çokça doğumu yakınlaşan gebe kadınlar için kullanılır). Ayı : Memelilerin etobur takımından,...

Bayram günü nedir ne demek

Bayram günü nedir Bayram : Özel olarak kutlanan gün. Sevinç, neşe. Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler. Arife günü yalan sö...

Buğday günü nedir ne demek

Buğday günü nedir Teknik terim anlamı: Aşure günü, muharremin on ikinci günü. Buğda : Buğday. Eski türkçe buğday: bk. ayrıca kıriyh Buğday gün : Güneşi...

Dane günü nedir ne demek

Dane günü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ertesi günü. Dane : Kuş yemi Günü : Haset. Zamanından önce doğan yavru. Ertesi : Bir günün, haftanın, ayın,...

Dernek günü nedir ne demek

Dernek günü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pazar günü. Dernek : Toplantı, düğün. Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal toplulu...

Doğum günü nedir ne demek

Doğum günü nedir "Doğum günü" ile ilgili cümleler Doğum günü ya da yaş günü, miladi veya herhangi başka bir takvime göre, bir insanın doğduğu gün. Doğ...

Duvak açma günü nedir ne demek

Duvak açma günü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gerdek gecesinin sabahı. Duva : Dua Açma : Açmak işi. Bir tür susamsız, kalınca, yağlı çörek. Orman içinde ...

Düğüşü günü nedir ne demek

Düğüşü günü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Nikâhtan sonraki çarşamba günü. Düğüş : Gelin almaya gelen kimseler Düğüşü : Gelin almaya gelen kimseler. G...

Erlik günü nedir ne demek

Erlik günü nedir Teknik terim anlamı: Yiğitlik gösterilecek gün, savaş günü. Erlik : Erkeklik, yiğitlik. Er olma durumu Günü : Haset. Zamanından önce ...

Güneş günü nedir ne demek

Güneş günü nedir Bir fizik terimi olarak tanımı: Güneşin bir boylamdan ardışık iki geçişi arasındaki süre. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: İn...

Hak günü nedir ne demek

Hak günü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düğün günü. Günü : Haset. Zamanından önce doğan yavru Hak : Adalet. Kâğıttaki yazıyı kazıma, kazı. Dava vey...

Havala günü nedir ne demek

Havala günü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gelin geldikten sonraki ilk gün, duvak günü. Haval : Yemenileri kalıba çekmek, düzeltmek için kullanılan bi...

Günü birlik avcılık nedir ne demek

Günü birlik avcılık nedir Teknik terim anlamı: Fanyalı veya sade ağların belirli bölgelere akşam gün batarken uzatılıp sabah gün doğarken toplanarak yapılan av...

Günü geçmiş nedir ne demek

Günü geçmiş nedir Günü geçmiş; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Günü geçmiş" ile ilgili cümleler Geçmiş : Zaman bakımından geri...

Günü kılmak nedir ne demek

Günü kılmak nedir Teknik terim anlamı: Kıskanmak, haset etmek. Günü : Haset. Zamanından önce doğan yavru Kılma : Kılmak işi. Kılmak : Etmek, yapmak. Kı...

Ayı günü belli nedir ne demek

Ayı günü belli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Vakti, zamanı belli. Ayı günü : Vakti, zamanı (çokça doğumu yakınlaşan gebe kadınlar için kullanılır) Ayı :...

Ayı günü yakın nedir ne demek

Ayı günü yakın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doğum zamanı yaklaşmış. Ayı günü : Vakti, zamanı (çokça doğumu yakınlaşan gebe kadınlar için kullanılır) Ay...

Dönüş günü kaydı nedir ne demek

Dönüş günü kaydı nedir Dönüş günü kaydı; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kitaplıktan ödünç alınan gerecin geri getirilmesi...

Ağırlama günü nedir ne demek

Ağırlama günü nedir Ağırlama günü; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim) Bir serginin kamuya açılmadan ö...

Ara günü nedir ne demek

Ara günü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kına gecesinden iki gün önce, geline boya hazırlamak için toplanılan ve “boya günü"denilen gün ile kına gec...

Aşure günü nedir ne demek

Aşure günü nedir ...

Ayna günü nedir ne demek

Ayna günü nedir Teknik terim anlamı: Cüma. Ayna : Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat. Gemilerde işaretç...

Boya günü nedir ne demek

Boya günü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kına gecesinden iki gün önce mazı, düz, rastık taşından geline boya hazırlamak için yapılan toplantı. Boya ...

Çalışma günü nedir ne demek

Çalışma günü nedir Çalışma : Bir yapı elemanının yük altında biçim değiştirmesi, az veya çok zorlanması. Bilimsel ve sanatsal amaçlı ürün. Bünyesindeki ...

Değerleme günü nedir ne demek

Değerleme günü nedir Değerleme günü; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapılacak değerlemelerde vergi yasalarıyla saptanan i...

Diri günü nedir ne demek

Diri günü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Pazartesi. Diri : Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı. Gereği kadar pişmemiş. Solmamış, pörsümemiş....

Dönüş günü nedir ne demek

Dönüş günü nedir Dönüş günü; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kitaplıktan ödünç alınan bir gerecin kitaplığa verilmes...

Duvak günü nedir ne demek

Duvak günü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gerdek gecesinin ertesi günü erkek evinde yapılan eğlence. Duva : Dua Duvak : Gelinin başını, bazen de yüzü...

Düvün günü nedir ne demek

Düvün günü nedir Teknik terim anlamı: Gelin götürme günü. Düvü : Elendikten sonra geriye kalan en ince bulgur. [bkz: düğü]. Dövülmüş kumdarısı Düvün :...

Gerçek güneş günü nedir ne demek

Gerçek güneş günü nedir Gerçek güneş günü; Astronomi alanında kullanılan bir kelimedir. Astronomi'deki terim anlamı: Gerçek güneş merkezinin öğlenimizden ar...

Günler günü nedir ne demek

Günler günü nedir Günler günü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Günler günü" ile ilgili cümle Günlerce : Pek çok gün boyunca. Gü...

Halk günü nedir ne demek

Halk günü nedir Halk : Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan toplu...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim