Kullanma nedir "Kullanma" ile ilgili cümle Hukuki terim anlamı: isti'mâl. ~ karşılığı, ~ çıkarları karşılığı:ecr-i misil. Bilimsel terim anlamı: Bir düzgün deyimin bir nesneyi dile getirmek üzere ele alınması, II Krş.. anma. İngilizce'de...

 
 
 

Kullanma hakkı nedir ne demek

Kullanma hakkı nedir Kullanma hakkı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir belgenin ya da markanın kullanılmasını sağlayan hak. Başkasına ilişkin arsa, yol, bahçe, ev gibi taşınmaz bir maldan belirli bir yön ve öl...

Kullanma katsayısı nedir ne demek

Kullanma katsayısı nedir Kullanma katsayısı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: [bkz: taban alanı katsayısı]. Katsa : Kürek. Fıçı Katsayı : Bir niceliğin kaç katı alındığını gösteren sayı, emsal. Bir yasayı anlatan form...

Kullanma niteliği nedir ne demek

Kullanma niteliği nedir Teknik terim anlamı: Markanın, bir tecim adı taşıyan firmaca kullanılması koşulu. Kullanma : Kullanmak işi, istimal Nite : Nasıl, niçin. Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif. Kullanılma : Kullanılmak işi...

Kullanma yasağı nedir ne demek

Kullanma yasağı nedir Teknik terim anlamı: Kütüğe yazılı olup da koruma süresi biten ve yazımı yeniden yaptırılmayan markanın, bir süre başkaları eliyle kullanılmaması (Bu süre 551 sayılı yasada 3 yıldır). Kullanma : Kullanmak işi, istimal Yasa...

Kullanmak nedir ne demek

Kullanmak nedir "Kullanmak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Bir kimseden cinsel yönden faydalanmak. Kullanma : Kullanmak işi, istimal. Adam kullanmak : Birini kendi çıkarına alet etmek. birini çalıştırmasını bilmek. Ağız kullanmak :...

Kullanmama süresi nedir ne demek

Kullanmama süresi nedir Teknik terim anlamı: Markanın asıl iyesinin iyeliğinden çıkması için, yasalarda belirtilen süre (Bu süre geçince bir başkası o markayı kullanabilir). Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aral...

Kullanma çarpanı nedir ne demek

Kullanma çarpanı nedir Teknik terim anlamı: (verilmiş bir düzlem için) (Alm. für eine gegebene Ebene, einer Beleuchtungsanlage für eine gegebene Ebene) (Fr. poor un plan donné) (İng. for a given plane) Verilmiş düzleme düşen ışık akısının, lamba...

Kullanma gideri nedir ne demek

Kullanma gideri nedir Kullanma gideri; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Taşınır ya da durağan bir malın kullanılmasından doğan gider. Gide : Koyunları kovalama ünlemi Gider : Bir iş için harcanan paranın bütünü, m...

Kullanma izni nedir ne demek

Kullanma izni nedir Teknik terim anlamı: Yapıt iyesine tanınan hakların başkasınca kullanılmasının bazı koşullarla tanınması. Kullanma : Kullanmak işi, istimal Yapıt iyesi : Yapıt iyeliğini elinde bulunduran kimse. Yapıtı yaratan kişi. Kullan...

Kullanma müddeti nedir ne demek

Kullanma müddeti nedir Teknik terim anlamı: Markanın kütüğe yazılmadan kullanılması durumunda, daha önce kullanana tanınan hak (Kütüğe yazımda ve anlaşmazlıkta söz konusu edilir). Kullanma : Kullanmak işi, istimal Müddet : Süre. Kütüğe yazım : T...

Kullanma süresi nedir ne demek

Kullanma süresi nedir Teknik terim anlamı: Markanın kütüğe yazılmadan kullanıldığı süre. Süre : Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet. Gelin giysisi yapılan bir çeşit kumaş : Sürenin arşınını...

Kullanma yasası nedir ne demek

Kullanma yasası nedir Kullanma yasası; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Öğrenilmiş bir konu, beceri ya da davranışın kullanılmasının öğrenmeyi güçlendirdiği, kullanılmamasının da zayıflattığı varsayımı. Kullan...

Kullanmama kuramı nedir ne demek

Kullanmama kuramı nedir Kullanmama kuramı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Thorndike) Belirli bir uyaran karşısında öğrenilmiş olan tepkinin bir süre yinelenmeyecek olursa zayıflayıp unutulabileceği görüşü. K...

Kullanmayı uygun bulma nedir ne demek

Kullanmayı uygun bulma nedir Teknik terim anlamı: Bir markayı ya da benzerini, başkasının kullanmasını uygun bulma (Benzer markaların kütüğe yazımı böylece yapılabilir). Uygu : [bkz: bağıntı]. Uyum, uygunluk Uygun bulma : Bir ölçer ya da ölçekle tutum...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim