Anlaşma nedir "Anlaşma" ile ilgili cümleler İktisat alanındaki kelime anlamı: Düşünce ve amaç bakımından birleşip uyuşma. zıt anlamlısı sözleşme Bilimsel terim anlamı: Benzer yaklaşımlar içeren tutum ya da görüş birliği. İngilizce'de An...

 
 
 

Anlaşmak nedir ne demek

Anlaşmak nedir "Anlaşmak" ile ilgili cümle Anlaşma : Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılmış olan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon. Sözleşme. Anlaşmak durumu. ...

Anlaşmalı azel nedir ne demek

Anlaşmalı azel nedir Anlaşmalı azel; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Azel piyasalarında, firmaların aralarındaki fiyat veya miktar rekabetini önlemek için, açık veya örtük bir biçimde anlaşmaları durumu. karşıl...

Anlaşmalı oyun nedir ne demek

Anlaşmalı oyun nedir Anlaşmalı oyun; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Oyun setindeki ödüllere ilişkin olarak oyuncuların aralarında açık ya da örtük herhangi bir biçimde anlaşma yaptıkları oyun türü. karşılığı a...

Anlaşmalı ticaret nedir ne demek

Anlaşmalı ticaret nedir Anlaşmalı ticaret; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Genellikle finansman zorluklarının yaşandığı ülkeler arasındaki ticarette gündeme gelen ve satılan mal, hizmet veya teknoloji karşılığınd...

Anlaşmalı ülkeler uyruğu nedir ne demek

Anlaşmalı ülkeler uyruğu nedir Teknik terim anlamı: Paris Birliği Andlaşması'nı uygulayan ülkelerin uyruğu olan kişi. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık Anlaşmalı ülke : Aramızda tecim ve ödeme anlaşması bulun...

Anlaşmasız nedir ne demek

Anlaşmasız nedir Anlaşmasız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfatzarf olarak kullanılır. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık Anlaşma : Anlaşmak durumu. Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel ...

Anlaşmasız oyun nedir ne demek

Anlaşmasız oyun nedir Anlaşmasız oyun; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Oyun setindeki ödüllere ilişkin olarak oyuncuların aralarında açık ya da örtük herhangi bir biçimde anlaşma yoluna gitmeyip kendi çıkarları...

Anlaşmazlık nedir ne demek

Anlaşmazlık nedir "Anlaşmazlık" ile ilgili cümleler Hukuki terim anlamı: İhtilaf, niza, münazaa (bk. çekişme). Bilimsel terim anlamı: Bir hak, bir konu üzerinde iki yan'ın görüşleri arasında beliren aykırılık. Karşıt yaklaşımlardan kaynakla...

Anlaşma devletleri nedir ne demek

Anlaşma devletleri nedir Anlaşma devletleri; Uluslararası alanında kullanılan bir sözcüktür. Uluslararası İlişkiler terim anlamı: [bkz: İtilaf Devletleri]. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık Devletle : ...

Anlaşma katsayısı nedir ne demek

Anlaşma katsayısı nedir Anlaşma katsayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sıralayıcı ölçekle elde edilmiş ölçümler arasindaki uyuşma düzeyini gösteren sayısal değer. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her tara...

Anlaşmalı nedir ne demek

Anlaşmalı nedir Anlaşmalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Anlaşmalı iflas : Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, konkordato. Anlaşma : Sözl...

Anlaşmalı iflas nedir ne demek

Anlaşmalı iflas nedir Anlaşmalı iflas; ekonomi, hukuk alanlarında kullanılan bir terimdir. Anlaşmalı : Anlaşmaya dayanan. Anlaşma : Sözleşme. Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılmış olan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespi...

Anlaşmalı sayışım nedir ne demek

Anlaşmalı sayışım nedir Anlaşmalı sayışım; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tecim ve ödeme anlaşmalarının uygulanması sırasında tutulan alacak ve borç sayışımı. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebil...

Anlaşmalı ülke nedir ne demek

Anlaşmalı ülke nedir Anlaşmalı ülke; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aramızda tecim ve ödeme anlaşması bulunan ülke. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık Anlaşma : Anlaş...

Anlaşmanın özel koşulları nedir ne demek

Anlaşmanın özel koşulları nedir Teknik terim anlamı: Özel izin anlaşmasında, genel koşullar yanında yer alan özel nitelikteki koşullar. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık Koşullar : Şerâit. Anlaşma : Anlaşmak d...

Anlaşmasız azel nedir ne demek

Anlaşmasız azel nedir Anlaşmasız azel; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Azel piyasalarında, firmaların aralarında fiyat veya miktar konusunda işbirliği yapamadıkları durum. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her t...

Anlaşmasızlık nedir ne demek

Anlaşmasızlık nedir Anlaşmasızlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Anlaş : Karşı, ön taraf, gözönü, her taraftan görülebilen yer, meydan, açıklık Anlaşmasız : Anlaşması olmayan, anlaşmaya dayanmayan. Anlaşma yapılmadan....

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim