Uluslararası nedir ne demek

Uluslararası nedir Uluslararası; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Uluslararası" ile ilgili cümleler Ulus : Millet. Bartın iline bağlı ilçelerden biri. Millet : Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında di...

 
 
 

Uluslararası atom enerjisi ajansı nedir ne demek

Uluslararası atom enerjisi ajansı nedir Uluslararası atom enerjisi ajansı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Nükleer teknolojilerin dünya çapında güvenli bir biçimde geliştirilmesi, güvenliğinin sağlanması ve barışçıl olarak kullan...

Uluslararası belgeler kurumu nedir ne demek

Uluslararası belgeler kurumu nedir Teknik terim anlamı: Hollanda'nın La Haye şehrinde çalışan ve ülkelerin kimi konulardaki istemlerini karşılayan kurum (Türkiyede üyedir). Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman K...

Uluslararası birleşik kurul nedir ne demek

Uluslararası birleşik kurul nedir Uluslararası birleşik kurul; Güreş alanında kullanılan bir kelimedir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Uluslararası güreşleri düzenleyen, yöneten kurul. Birle : Zaman anlamına gelip fiillerin sonunda takı gibi kullanılı...

Uluslararası bölümleme nedir ne demek

Uluslararası bölümleme nedir Teknik terim anlamı: Bulguları ve markaları uluslararası bölümleme. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim. Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin o...

Uluslararası çalışma bürosu nedir ne demek

Uluslararası çalışma bürosu nedir Uluslararası çalışma bürosu; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Uluslararası Çalışma Örgütünün etkinliklerini yöneten ve eşgüdümünü sağlayan Uluslararası Çalışma Örgütü sekreteryası. karşılığ...

Uluslararası çalışma ölçünleri nedir ne demek

Uluslararası çalışma ölçünleri nedir Uluslararası çalışma ölçünleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Adaletsiz ve insanlık dışı çalışma koşullarını ortadan kaldırmak amacıyla uluslararası çalışma sözleşmeleri ile uluslararası...

Uluslararası çalışma sözleşmeleri nedir ne demek

Uluslararası çalışma sözleşmeleri nedir Uluslararası çalışma sözleşmeleri; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Dernek kurma, örgütlenme ve toplu pazarlık hakkı, zorla çalıştırma ve çocuk emeğinin yasaklanması, çalışma hayatında ayrım...

Uluslararası çiftekerciler birliği nedir ne demek

Uluslararası çiftekerciler birliği nedir Teknik terim anlamı: Çifteker sporunu, özenci ve kazanççı olarak iki kolla yöneten, Ulusal Birliklerin üyesi bulunduğu Birlik. Bu Birlik, Belçika, Birleşik Amerika, Fransa, İtalya ve İsviçre Birliklerince 14 Nisan 1900 gün...

Uluslararası ağ nedir ne demek

Uluslararası ağ nedir Uluslararası ağ; Televizyon alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Birden çok ülkenin televizyon ağlarının birleşmesinden oluşan ağ. Ağ : İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biç...

Uluslararası alacaklandırma nedir ne demek

Uluslararası alacaklandırma nedir Uluslararası alacaklandırma; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Alacaklandırmanın dışsatımcı veya dışalımcı adına yapılması. karşılığı yurtiçi alacaklandırma. Alaca : Birkaç rengin karışımınd...

Uluslararası ayaktopu birliği nedir ne demek

Uluslararası ayaktopu birliği nedir Uluslararası ayaktopu birliği; Futbol alanında kullanılan bir kelimedir. Futbol'daki anlamı: Dünyadaki tüm futbol birliklerinin bağlı oldukları uluslararası birlik. Ayak : Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan...

Uluslararası birim sistemi nedir ne demek

Uluslararası birim sistemi nedir Uluslararası birim sistemi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Uzunluk, kütle, zaman, elektrik akımı, termodinamik sıcaklık, ışık şiddeti ve madde miktarı olmak üzere yedi temel öğe...

Uluslararası borçluluk dengesi nedir ne demek

Uluslararası borçluluk dengesi nedir Uluslararası borçluluk dengesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir ülkenin dış dünya ile toplam varlık ve yükümlülüklerini miktar, tür ve vadelerine göre ayrıştırarak ülkenin net borçlu y...

Uluslararası civciv birimi nedir ne demek

Uluslararası civciv birimi nedir Uluslararası civciv birimi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kanatlı hayvanlarının D vitamini gereksinimlerini belirtmek için genellikle kullanılan bir birim olup deneme materyali...

Uluslararası çalışma konferansı nedir ne demek

Uluslararası çalışma konferansı nedir Uluslararası çalışma konferansı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Ulusalararası Çalışma Örgütü tarafından üye ülkelerin işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla her yıl düzenlen...

Uluslararası çalışma örgütü nedir ne demek

Uluslararası çalışma örgütü nedir Uluslararası çalışma örgütü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Uluslararası çalışma sözleşmeleri ve uluslararası tavsiye kararları aracılığıyla tüm dünyada sosyal adaleti geliştirmek, ulusla...

Uluslararası çalışma tavsiyeleri nedir ne demek

Uluslararası çalışma tavsiyeleri nedir Uluslararası çalışma tavsiyeleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Uluslararası çalışma sözleşmelerinin kapsadığı konularda politika geliştirme, yasama ve uygulama konularında rehberlik gör...

Uluslararası düzgeçiş yöntemi nedir ne demek

Uluslararası düzgeçiş yöntemi nedir Uluslararası düzgeçiş yöntemi; Gümrük alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Deniz ya da hava yolları ile taşınan mallara uygulanan düzgeçiş gümrük işlemleri, a. bk. düzgeçiş yöntemi. Düzge : Süs Düzgeç :...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim