İktisat nedir İktisat; kökeni arapça dilinden gelmektedir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı, tüketimi ve bölüşümüyle ilgili sosyal bir bilim dalı. Sınırsız insan gereksinmelerinin karşılanmasında kı...

 
 
 

İktisat politikası amaçları nedir ne demek

İktisat politikası amaçları nedir İktisat politikası amaçları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İktisadi başarımı artırmaya yönelik önceden belirlenen iktisadi etkinlik, eşitlik, kalkınma, büyüme ve istikrarının sağlanması g...

İktisatçı nedir ne demek

İktisatçı nedir "İktisatçı" ile ilgili cümle İktisat alanındaki kelime anlamı: İktisat bilimi uzmanı. İngilizce'de İktisatçı ne demek? İktisatçı ingilizcesi nedir?: economist Ekonomist : Ekonomi uzmanı, iktisatçı. İktisat : Ekonomi. Tutum...

İktisatlı nedir ne demek

İktisatlı nedir İktisatlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İktisat : Tutum. Ekonomi. Harcama : Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider. Harcamak işi, sarf. Yapma : Yapay. Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı...

İktisatsız nedir ne demek

İktisatsız nedir İktisatsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İkti : Annesi öldüğü için başka koyun emmeye alıştırılan kuzu ya da oğlak. Çobana alışkın hayvan. Açgözlü. Annesiz babasız büyüdüğü için arsız olan kişi. ...

İktisat kuramı nedir ne demek

İktisat kuramı nedir İktisat kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Karmaşık iktisadi olaylar arasındaki ilişki ve etkileşimlerin, zaman ve mekân boyutundan bağımsız olarak belirlenmesi ve nedensellik ilişkisi...

İktisat politikası nedir ne demek

İktisat politikası nedir İktisat politikası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Devletin iktisat politikası araçlarını kullanarak iktisadi ve/veya sosyal hedeflere ulaşmak için gösterdiği çabalar bütünü. İkti : Annes...

İktisat politikası araçları nedir ne demek

İktisat politikası araçları nedir İktisat politikası araçları; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belirlenen iktisadi ve/veya sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla hükümetlerin uyguladıkları para, maliye, gelirler ve dış ticaret ...

İktisatçılık nedir ne demek

İktisatçılık nedir İktisatçı : Ekonomi alanında uzman olan kimse, ekonomist. İktisat : Tutum. Ekonomi. Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Birey...

İktisatlılık nedir ne demek

İktisatlılık nedir İktisatlılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İkti : Annesi öldüğü için başka koyun emmeye alıştırılan kuzu ya da oğlak. Çobana alışkın hayvan. Açgözlü. Annesiz babasız büyüdüğü için arsız olan kişi....

İktisatsızlık nedir ne demek

İktisatsızlık nedir İktisat : Ekonomi. Tutum. Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimel...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim