Acute nedir English: He's an acute businessman. Turkish: O zeki bir iş adamıdır. English: "How did it go?" "They said it was acute appendicitis." Turkish: "Nasıl gitti?" "Onun akut apandisit olduğunu söylediler." English: He...

 
 
 

Acute angle nedir ne demek

Acute angle nedir : Akut. İlerlemiş. Şiddetli. Aşırı. Sivri. Güçlü. Açıkgöz. Dar (açı). Keskin. Dar. Angle : Balık tutmak. Açı yapmak. Kıvırmak. Açı. Açı oluşturmak. Olta ile balık tutmak. Açı vermek. Korniyer. Saptırmak. Köşe yapmak. [#Acu...

Acute appendicitis nedir ne demek

Acute appendicitis nedir English: "How did it go?" "They said it was acute appendicitis." Turkish: "Nasıl gitti?" "Onun akut apandisit olduğunu söylediler." : Dar (açı). Açıkgöz. Keskin. Şiddetli. Zeki. İlerlemiş. Ağır. Akut. Sivri. Aşırı. Ap...

Acute disease nedir ne demek

Acute disease nedir : Sivri. Açıkgöz. Zeki. İlerlemiş. Akut. Dar (açı). Aşırı. Şiddetli. Güçlü. Dar. Disease : Sayrılık. Hastalık. Çeşitli dış faktörlerin etkisi sonucu vücudun bir bölümü veya tamamında normal fonksiyonun bozulması durumu. De...

Acute hearing nedir ne demek

Acute hearing nedir : Akut. Şiddetli. Açıkgöz. İlerlemiş. Zeki. Ağır. Keskin. Güçlü. Aşırı. Sivri. Hearing : Davanın görülmesi. Duyma. İşitme. Dinleme. Söz hakkı. Mahkeme. İşitme duyusu. Açıklama. Yargıtay duruşması. Ses erimi. [#Acute abdome...

Acute mind nedir ne demek

Acute mind nedir : Açıkgöz. İlerlemiş. Keskin. Ağır. Şiddetli. Dar (açı). Akut. Güçlü. Zeki. Dar. Mind : Anlak. Kanı. Kafalı adam. Önem vermek. Zeka. Karşı çıkmak. Eğilim. Bellek. Önemsemek. Olay, nesne ya da durumlar karşısında kavramsal ...

Acute periostitis nedir ne demek

Acute periostitis nedir : Akut. İlerlemiş. Şiddetli. Ağır. Güçlü. Sivri. Açıkgöz. Keskin. Dar (açı). Zeki. Periostitis : Kemikzarı yangısı. Kemik dış zarının yangısı. Periyoslit. Periostitis. Periostit. Kemik dışzarı yangısı. Periyostit. Kemik za...

Acute shortage nedir ne demek

Acute shortage nedir : Sivri. Ağır. Şiddetli. Dar (açı). Dar. İlerlemiş. Zeki. Güçlü. Aşırı. Açıkgöz. Shortage : Eksıklık. Eksiklik. Noksanlık. Kıtlık. Sıkıntı. Cari fiyattan arzın talebe cevap vermemesi. Eksik. Fire. Yokluk. Açık. [#Acute abd...

Acute triangle nedir ne demek

Acute triangle nedir : Güçlü. Keskin. Dar. İlerlemiş. Sivri. Zeki. Aşırı. Şiddetli. Dar (açı). Akut. Triangle : Çelik üçgen. Bir takımyıldızın adı. Üçayağın kaymaması için ayak uçlarının takılacağı yuvaları taşıyan üçgen ya da yıldız biçiminde...

Acute abdomen nedir ne demek

Acute abdomen nedir : Sivri. Akut. Dar (açı). Şiddetli. Güçlü. İlerlemiş. Ağır. Açıkgöz. Aşırı. Dar. Abdomen : Karnın altı. Karın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut...

Acute accent nedir ne demek

Acute accent nedir : Güçlü. Dar (açı). İlerlemiş. Sivri. Şiddetli. Açıkgöz. Aşırı. Ağır. Akut. Dar. Accent : Önem. Aksan işareti. Vurgulamak. Vurgulu okumak. Vurgu. Şive. Aksan. Aksan vermek. Üzerinde durmak. Ağız. [#Acute abdomen : Akut bat...

Acute angled nedir ne demek

Acute angled nedir : Şiddetli. Akut. Zeki. Güçlü. Aşırı. İlerlemiş. Sivri. Dar. Ağır. Keskin. Angled : Zaviyeli. Açı verilmiş. Köşeli. Açılı. [#Acute abdomen : Akut batın. Acute accent : Sesli harf üzerindeki aksan işareti. Tiz aksan. Tiz vu...

Acute condition nedir ne demek

Acute condition nedir : Sivri. Dar (açı). Aşırı. Akut. Keskin. Zeki. Şiddetli. Açıkgöz. İlerlemiş. Ağır. Condition : Koşul. Vaziyet. Alem. Gerekli ya da zorunlu olan şey. İyi bir hale getirmek. [#Hal. Koşullamak. Şarta bağlamak. Form. Kondisyon...

Acute eyesight nedir ne demek

Acute eyesight nedir : Sivri. Açıkgöz. Aşırı. Akut. Dar. Ağır. Keskin. İlerlemiş. Dar (açı). Güçlü. Eyesight : Görme gücü. Görüş uzaklığı. Görüş. Görme duyusu. Görme yeteneği. [#Acute abdomen : Akut batın. Acute accent : Tiz vurgu. Sesli harf ...

Acute malaria nedir ne demek

Acute malaria nedir : İlerlemiş. Açıkgöz. Güçlü. Zeki. Sivri. Keskin. Akut. Dar (açı). Aşırı. Ağır. Malaria : Sıtma hastalığı. Malarya. Malarya (medikal tıp terimi). Alyuvarların sıtma asalaklarıyle bulaşmasından ileri gelen, ateş, titreme, ü...

Acute pain nedir ne demek

Acute pain nedir English: He felt an acute pain in his chest. Turkish: Göğsünde akut bir ağrı hissetti. : Zeki. Şiddetli. Dar. Ağır. Dar (açı). Açıkgöz. Aşırı. Akut. İlerlemiş. Keskin. Pain : İncitmek. Istırap. Kalbini kırmak. Acıtmak...

Acute puerperal metritis nedir ne demek

Acute puerperal metritis nedir : Keskin. Dar. Güçlü. Aşırı. Sivri. Dar (açı). Akut. Ağır. Şiddetli. İlerlemiş. Puerperal : Puerperal. Doğuma ait, doğum sonrası, doğumdan sonra gelişen. Doğum. Doğumla ilgili. Doğumsal. [#Metritis : Metritis. Tüm döl yata...

Acute sound nedir ne demek

Acute sound nedir : Ağır. Keskin. Dar (açı). Açıkgöz. İlerlemiş. Zeki. Sivri. Şiddetli. Dar. Aşırı. Sound : Kuvvetli. Bilgisayar, fizik, gramer, sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Ciğerlerden gelen havanın ses yolunun herha...

Acutely nedir abdomen : Akut batın. Acute accent : Tiz aksan. Sesli harf üzerindeki aksan işareti. Sesli harf üzerine konan aksan işareti. Tiz vurgu. angle : Dar açı. 90 dereceden küçük açı. Acute angled : Dar açılı. appendicitis : Akut...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim