Koşul nedir "Koşul" ile ilgili cümleler Felsefi anlamı: Bir başka şeyin kendisine bağlı olduğu, bir başka şeyi olanaklı kılan şey. Belli bir nede...

 
 
 

Evrik koşul nedir ne demek

Evrik koşul nedir Evrik koşul; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ancak önbileşeni yanlış, artbileşeni doğru olduğunda yanl...

Gerekli yeterli koşul nedir ne demek

Gerekli yeterli koşul nedir Gerekli yeterli koşul; Mantık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: gerek-yeter koşul]. Gere : Meyve dalların...

Yeterli koşul nedir ne demek

Yeterli koşul nedir Yeterli koşul; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: gerektirmesinde q önermesine göre p önermesi....

Koşullamak nedir ne demek

Koşullamak nedir Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri. Sürmek : Zaman almak. Dokundurmak, değdirmek. Önüne katıp götürmek. Yön...

Koşullandırılmak nedir ne demek

Koşullandırılmak nedir Koşullandırılma : Şartlandırılma Koşu : Koşma. Koşarak yapılmış olan yarış. At yarışı. Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hüküml...

Koşullandırmak nedir ne demek

Koşullandırmak nedir Koşu : Koşma. Koşarak yapılmış olan yarış. At yarışı Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri. Koşullandırma : Şa...

Koşullanma nedir ne demek

Koşullanma nedir Bilimsel terim anlamı: Canlıya koşullu uyaranla birlikte uygulanan ilişkisiz bir uyaranın, yeterince yinelendiğinde koşulsuz uyaranın...

Koşullar nedir ne demek

Koşullar nedir Koşullar; Hukuk alanında kullanılan bir sözcüktür. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: şerâit. Koşu : Koşma. Koşarak yapılmış olan ya...

Koşullu nedir Koşullu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Bilimsel terim anlamı: Anaekl...

Koşullu bağışıklık sistemi nedir ne demek

Koşullu bağışıklık sistemi nedir Koşullu bağışıklık sistemi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Dahilde işleme rejimi kapsamında, dışal...

Koşullu coşku tepkisi nedir ne demek

Koşullu coşku tepkisi nedir Koşullu coşku tepkisi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Koşullanma yolu ile, belirli bir uyaran k...

Koşullu güç işlevi nedir ne demek

Koşullu güç işlevi nedir Koşullu güç işlevi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar) Bir örneklem uzayı...

Koşullu kabul nedir ne demek

Koşullu kabul nedir Koşullu kabul; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Koşulun yerine getirilmesine bağlı kabul. Kabul : Bir ...

Koşullu koşu nedir ne demek

Koşullu koşu nedir Koşullu koşu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Belirli dönemlerde kazanılan koşu sayısı ve...

Koşullu olasılık nedir ne demek

Koşullu olasılık nedir Koşullu olasılık; Fiziksel, Fizik, Kimya, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir olasılığın başka ...

Koşullu öldürücü mutant nedir ne demek

Koşullu öldürücü mutant nedir Koşullu öldürücü mutant; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yalnızca belirli koşullarda çoğa...

Koşullu sapma nedir ne demek

Koşullu sapma nedir Koşullu sapma; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Ancak belirli bir koşul gerçekleşmişse yürürl...

Koşullu sınama nedir ne demek

Koşullu sınama nedir Koşullu sınama; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (İstatistiksel sınamalar). Sınama örneklemdeğeri...

Koşullu uyaran nedir ne demek

Koşullu uyaran nedir Koşullu uyaran; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: İlişkisiz bir uyaranın koşulsuz uyaranla birlikte...

Evrik koşul değillemesi nedir ne demek

Evrik koşul değillemesi nedir Evrik koşul değillemesi; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ancak önbileşeni yanlış, artbileşeni doğru o...

Bozucu koşul nedir ne demek

Bozucu koşul nedir Bozucu koşul; Hukuk alanında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak sözlük anlamı: infisâhi şart. Koşu : Koşma. Koşarak yapılm...

Gerekli koşul nedir ne demek

Gerekli koşul nedir Gerekli koşul; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: gerektirmesinde p önermesine göre q...

Ön koşul nedir ne demek

Ön koşul nedir "Ön koşul" ile ilgili cümle örnekleri Matematik terimi olarak kelime anlamı: Koşul : Şart. Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her ...

Koşullama nedir ne demek

Koşullama nedir Koşul : Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri. Şart. Koşullamak : Koşul öne sürmek. Koşullamak işi...

Koşullandırılma nedir ne demek

Koşullandırılma nedir Koşullandırılma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Koşu : Koşma. Koşarak yapılmış olan yarış. At yarışı Koşul : ...

Koşullandırma nedir ne demek

Koşullandırma nedir Sosyoloji'deki anlamı: Toplumsal çevrenin bireylerde koşullanmış tepkeler oluşturarak onları belli biçimde düşünme, duyma, davranmaya...

Koşullanış nedir ne demek

Koşullanış nedir Koşullanış; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Koşu : Koşma. Koşarak yapılmış olan yarış. At yarışı Koşul : Şart....

Koşullanmak nedir ne demek

Koşullanmak nedir "Koşullanmak" ile ilgili cümle Koşullanma : Şartlanma. Koşul : Bir antlaşmada belirlenen hükümlerden her biri. Şart. Şartlanmak : Önc...

Koşulların değişmezliği nedir ne demek

Koşulların değişmezliği nedir Koşulların değişmezliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir deneylemede durumdan çıkarılamaya...

Koşullu aktarım nedir ne demek

Koşullu aktarım nedir Koşullu aktarım; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Koşula bağlı aktarım. Tecim yasasına göre aktarımın ...

Koşullu bağlanım nedir ne demek

Koşullu bağlanım nedir Koşullu bağlanım; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım katsayılarında...

Koşullu değişken nedir ne demek

Koşullu değişken nedir Koşullu değişken; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir deneylemede koşulları gözlemci tarafında...

Koşullu ilişki nedir ne demek

Koşullu ilişki nedir Koşullu ilişki; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir bağıntının, başka değişkenler karşısında sı...

Koşullu ketleme nedir ne demek

Koşullu ketleme nedir Koşullu ketleme; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Koşulsuz uyaran olmadan koşullu uyaranı ilişkis...

Koşullu kredi nedir ne demek

Koşullu kredi nedir Koşullu kredi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Uluslararası resmi kredi kurumları veya ülkeler tara...

Koşullu ödeme nedir ne demek

Koşullu ödeme nedir Koşullu ödeme; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gelecekte belirecek bir olayın meydana gelmesiyle veril...

Koşullu önerme nedir ne demek

Koşullu önerme nedir Koşullu önerme; Matematik, Mantık alanlarında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: gerektirme]. Teknik terim an...

Koşullu satış nedir ne demek

Koşullu satış nedir Koşullu satış; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Satışdaki malların iyeliğini alıcıya aktarmak için para...

Koşullu tepke nedir ne demek

Koşullu tepke nedir Koşullu tepke; bir ruh bilimi terimidir. Sosyoloji'deki anlamı: Canlı örgenliğin belli uyarımlara karşı göstermek üzere yaşam süreci ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim